SLOVÍČKA: 8. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 8. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 8. LEKCE Deck (73):
1

často

a menudo

2

(s)končit

acabar

3

současnost

actualidad (f)

4

vpřed, dopředu

adelante

5

(u)šetřit

ahorrar

6

dříve

antes

7

tamten, onen

aquel

8

ačkoliv

aunque

9

brada; vousy, bradka

barba (f)

10

zpívat

cantar

11

vdát se, oženit se

casarse

12

téměř, skoro

casi

13

slavit

celebrar

14

čárka (ve větě)

coma (f)

15

počítat; vyprávět

contar (ue)

16

rozloučit se (s)

despedirse (i) (de)

17

peníze

dinero (msg)

18

rozvedený

divorciado

19

rozvést se

divorciarse

20

usnout

dormirse (ue)

21

zaměstnání, místo

empleo (m)

22

rozumět

entender (ie)

23

vstoupit (do)

entrar (en)

24

stálý

estable

25

hispanoamerický, španělskoamerický

hispanoamericano

26

osamostatnit se, stát se nezávislým

independizarse

27

index, ukazatel

índice (m)

28

míra porodnosti

índice de natalidad

29

odejít, odjet

irse

30

strana

lado (m)

31

latinskoamerický

latinoamericano

32

maminka

mamá (f)

33

udržovat (se)

mantener(se)

34

starší, nejstarší

mayor, el/la mayor

35

mladší, nejmladší

menor, el/la menor

36

méně

menos

37

aspoň, přinejmenším

al/por lo menos

38

model

modelo (m)

39

mrtvý

muerto

40

žena, manželka

mujer (f)

41

porodnost, natalita

natalidad (f)

42

Vánoce

Navidad (f)

43

ani

ni

44

noční

nocturno

45

nostalgický

nostálgico

46

početný

numeroso

47

kéž (by)

ojalá

48

tatínek

papá (m)

49

pár, dvojice

pareja (f)

50

procházet (kudy); stavět/zastavit se (u někoho, někde)

pasar (por)

51

myslet (na)

pensar (ie) (en)

52

zamýšlet, hodlat

pensar + inf

53

položit, dát (co kam)

poner

54

protestovat

protestar

55

tajemství

secreto (m)

56

žízeň

sed (f)

57

druhý

segundo

58

cítit (se)

sentir(se) (ie)

59

nýbrž (po záporné větě)

sino

60

(mnohem) později

tarde: (mucho) más tarde

61

tradiční

tradicional

62

smutný

triste

63

poslední

último

64

jednotný, spojený, pospolu

unido

65

vidět se, setkat se, sejít se

verse

66

šaty (dámské)

vestido (m)

67

nosit, mít na sobě (šaty)

vestir (i)

68

obléci se

vestirse (i)

69

naposledy

vez: por última vez

70

jednou

vez: una vez

71

obydlí, byt

vivienda (f)

72

rekreační obydlí/byt

segunda vivienda

73

vrátit se

volver (ue)