Taula Flashcards Preview

Física i Química > Taula > Flashcards

Flashcards in Taula Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

1 Alcalins

A

H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

2
Q

2 Alcalins terris

A

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

3
Q

3 Metalls de transició

A

Sc, Y, La, Ac

4
Q

4 Metalls de transició

A

Ti, Zr, Hf

5
Q

5 Metalls de transició

A

V, Nb, Ta

6
Q

6 Metalls de transició

A

Cr, Mo, W

7
Q

7 Metalls de transició

A

Mn, Re

8
Q

8 Metalls de transició

A

Fe, Ru, Os

9
Q

9 Metalls de transició

A

Co, Rh, Ir

10
Q

10 Metalls de transició

A

Ni, Pd, Pt

11
Q

11 Metalls de transició

A

Cu, Ag, Au

12
Q

12 Metalls de transició

A

Zn, Cd, Hg

13
Q

13 Terris

A

B, Al, Ga, In, Tl

14
Q

14 Carbonoides

A

C, Si, Ge, Sn, Pb

15
Q

15 Nitrogenoides

A

N, P, As, Sb, Bi

16
Q

16 Anfisians

A

O, S, Se, Te, Po

17
Q

17 Helogens

A

F, Cl, Br, I, At

18
Q

18 Gasos nobles

A

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn