Energia Mecànica Flashcards Preview

Física i Química > Energia Mecànica > Flashcards

Flashcards in Energia Mecànica Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Energia

A

És la magnitud física que permet quantificar la capacitat dels cossos per dur a terme canvis en l’entorn o sobre si mateixos, mitjançant la calor o la realització de treball.

2
Q

Treball

A

El treball realitzat per una força constant sobre un cos és el producte de una força efectiva per el desplaçament que pateix el cos

3
Q

Potència

A

Magnitud escalar que mesura la rapidesa amb que es realitza un treball.

4
Q

Característiques energia

A

Es transfereix, es transporta, s’emmagatzema, es transforma, sempre es conserva, unitat d’energia Joules