Valències Flashcards Preview

Física i Química > Valències > Flashcards

Flashcards in Valències Deck (44)
Loading flashcards...
1
Q

H

A

+1 -1

2
Q

Li

A

1

3
Q

Na

A

1

4
Q

K

A

1

5
Q

Rb

A

1

6
Q

Cs

A

1

7
Q

Be

A

2

8
Q

Mg

A

2

9
Q

Ca

A

2

10
Q

Sr

A

2

11
Q

Ba

A

2

12
Q

Cr

A

2,3,6

13
Q

Mn

A

2,3,4,6,7

14
Q

Fe

A

2,3

15
Q

Co

A

2,3

16
Q

Ni

A

2,3

17
Q

Cu

A

1,2

18
Q

Pd

A

2,4

19
Q

Pt

A

2,4

20
Q

Ag

A

1

21
Q

Au

A

1,3

22
Q

Cd

A

2

23
Q

Zn

A

2

24
Q

Hg

A

1,2

25
Q

Al

A

3

26
Q

B

A

3, -3

27
Q

C

A

+2+4 -4

28
Q

Ge

A

2,4

29
Q

Sn

A

2,4

30
Q

Pb

A

2,4

31
Q

Sb

A

+3 +5 -3

32
Q

Si

A

+4 +2 -4

33
Q

N

A

1,2,3,4,5,-3

34
Q

P

A

3,5 -3

35
Q

As

A

3,5 -3

36
Q

O

A

-1,-2

37
Q

S

A

2,4,6,-2

38
Q

Se

A

2,4,6,-2

39
Q

Te

A

2,4,6,-2

40
Q

F

A

-1

41
Q

Cl

A

1,3,5,7,-1

42
Q

I

A

1,3,5,7,-1

43
Q

Bi

A

3,5

44
Q

Br

A

1,3,5,7,-1