Tentarelevant Flashcards Preview

Econ > Tentarelevant > Flashcards

Flashcards in Tentarelevant Deck (12):
1

nämn tre kanaler i transmissionsmekanismen

-Kreditkanalen
-Räntekanalen
-Växelkurskanalen

2

Beskriv hur en reporäntehöjning eller sänkning påverkar inflationen enligt de olika kanalerna ?

Räntekanalen: Dyrare att låna , dyrare att investera ( exempelvis bygga bostäder, fabriker osv )
mindre investeringar
lägre inflation

Växelkurskanalen: Man höjer reporäntan för att sänka inflationen, reporäntan höjs, svenska kronan stärks, exportindustrin får det tuffare. Import ökar pga den starka kronan.

3

Vad påverkar bankens finansieringskostnader?

1. Reporäntan , penningpolitik, kvantitativa lättnader
2. Bankens långivare bedömer bankens kreditvärdighet

4

Vad har hänt med bankernas marginal på bolån?

Ökat

5

Hur har reporäntan förändrats under de senaste 20 åren?

Sjunkit

6

Vad är Stibor räntan?

Stockholm Interbank Offered Rate, den visar ett genomsnitt av de räntesatser som många stora banker tillämpar.

7

Ge exempel på expansiva finanspolitika åtgärder som påverkar bostadsmarknaden.

Man vill få igång marknaden

Sänkt fastighetsskatt
Bostadsbidrag
Subventioner för de som bygger flerbostadshus.

8

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukt

= Privat konsumtion + privata investeringar + offentlig konsumtion + offentliga investeringar + export - import

kallas försörjningsbalans

9

Ge exempel på åtgärder vid expansiv finanspolitik som påverkar bomarknaden.

Skatter -
Bidrag -
Subventioner -

10

Vad innebär kvantitativa lättnader?

Riksbanken stödköper obligationer

11

Vad är en emittent?

Låntagare

12

Vad är en skuldinvesterare?

Långivare