TR les 22 Flashcards Preview

Dutch Words > TR les 22 > Flashcards

Flashcards in TR les 22 Deck (66):
1

even belangrijk als

op gelijke voet met

2

de Verenigde Staten van Amerika

VS (de)

3

substantially

wezenlijk

4

Union

Unie (de)

5

British

Britse

6

colonies

koloni�n

7

declared

verklaarden

8

relatively

betrekkelijk

9

unity

eenheid (de)

10

hope

hoop (de)

11

wars

oorlogen

12

zorgen dat het niet gebeurt

voorkomen

13

borders

grenzen

14

hulp van de overheid in de vorm van geld

subsidies

15

farmers

boeren

16

security

zekerheid (de)

17

about

omtrent

18

import duties

invoerrechten

19

member states

lidstaten

20

competition

concurrentie (de)

21

extremely

buitengewoon

22

export

exporteren

23

opponents

tegenstanders

24

condemn

veroordelen

25

critically

kritisch

26

fortress

fort (het)

27

conflicting (with)

in strijd (met)

28

agreements

overeenkomsten

29

exclude (from)

uit sluiten (van)

30

break down

breek af

31

tariff

tarief (het)

32

take over

nemen over

33

so far

zover

34

als dat echt gebeurt

als het zover is

35

defend

verdedigen

36

busy itself (with)

bezighouden (met)

37

industries

industrie�n

38

technological

technologische

39

require

vereisen

40

with regard to

wat betreft

41

come closer

naderen

42

a variety of

tal van

43

laws

wetten

44

originate (from)

afkomstig (uit)

45

furthermore

voorts

46

currency

munt (de)

47

competes

concurreert

48

dollar

dollar (de)

49

now

heden

50

tot nu toe

tot op heden

51

sail

varen

52

course

koers (de)

53

president

president (de)

54

joint

gezamenlijk

55

military

militair

56

action

optreden (het)

57

en helemaal niet

laat staan

58

army

leger (het)

59

as a result of which

waardoor

60

semi

semi-

61

maintain

handhaven

62

From now on

voortaan

63

use

hanteren

64

Makes a difference

scheelt

65

naturally

vanzelfsprekend

66

enormously

enorm