Zakaźne Flashcards Preview

Patomorfa > Zakaźne > Flashcards

Flashcards in Zakaźne Deck (204)
Loading flashcards...
1
Q

Ospa owiec i kóz - łacina + czynnik etiologiczny

A

variola ovina

wirus z rodziny Poxviridae, rodzaj Capripoxvirus

2
Q

Ospa owiec i kóz - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie spojówek, wyciek śluzowo-ropny z oczu i nosa
 • zaczerwienienia -> guzki na skórze głowy, wymienia, moszny, wewnętrznej stronie ud
 • guzki -> pęcherzyki -> pękają -> nadżerki -> strupy i blizny
 • w ciężkim przebiegu możliwe zajęcie błon śluzowych (jama ustna, d.o., pp)
3
Q

ospa owiec i kóz - różnicowanie

A

z niesztownicą (ospa owiec i kóz wgl występuje jedynie w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie)

4
Q

niesztowica owiec - łacina + czynnik etiologiczny

A

ecthyma contagiosum/ dermatitis pustulosa ovum (zakaźne krostowe zapalenie jamy ustnej owiec)
parapokswirus z rodziny Poxviridae

5
Q

niesztowica owiec - gatunki wrażliwe

A

owce, kozy, woły, renifery, wielbłądy, człowiek

6
Q

niesztowica owiec - zmiany sekcyjne

A

czerwone plamki na nabłonkach -> grudki -> pęcherze -> krosty -> strupy (krostowe zapalenie!)

 • postać wargowa - wargi i lusterko nosa + jama ustnej
 • postać kończynowa - okolice koronki racic, szpary międzyracicznej, uda
 • postać płciowa - zewnętrzne narządy płciowe
7
Q

niesztowica owiec - różnicowanie

A
 • ospa owiec i kóz

- świerzb

8
Q

obrzęki u królików - jaka możliwa choroba - pl + łac

A

myksomatoza (myxomatosis cuniculorum)

9
Q

myksomatoza królików - czynnik etiologiczny

A

Poxvirus myxomatosis

10
Q

myksomatoza królików - zmiany sekcyjne

A
 • ciastowate obrzęki, częściowo guzowate, częściowo rozlane (głównie w obrębie głowy, okolicy okołoodbytowej i zewnętrznych narządów płciowych)
 • zapalenie spojówek
  + możliwe zapalenie płuc, ukł.nerwowego, jąder
11
Q

guzowaty wyprysk skóry bydła - angielski + czynnik etiologiczny

A

lumpy skin disease

wirus neethling - rodzina Poxviridae, rodzaj Capripoxvirus

12
Q

guzowaty wyprysk skóry bydła - zmiany sekcyjne

A
 • wypływ z nozdrzy i worka spojówkowego
 • twarde, ograniczone guzy (na przekroju szare i nekrotyczne) na skórze (okolica głowy, kark, gr. mlekowy i okolice moszny) -> owrzodzenia
 • podobne zmiany na bł. śluz. pp i oddechowego
13
Q

stomatitis erosiva et ulcerosa bydła - jaka choroba?

A

wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych bydła; BVD-MD (bovine viral diarrhea - mucosal disease)

14
Q

BVD-MD - czynnik etiologiczny

A

wirus BVD-MD, pestiwirus, rodzina Flaviviridae

15
Q

BVD-MD - postacie + zmiany sekcyjne

A
 • postać biegunkowa -> wysoka zaraźliwość, niska śmiertelność
 • postać choroby błon śluzowych -> niska zaraźliwość, wysoka śmiertelność
 • przebieg ostry - u bydła <2rż; ślinotok, wyciek, biegunka, nadżerki w szparze międzyracicznej, jamie ustnej i na strzykach (zapalenie nadżerkowe i wrzodziejące!)
 • przewlekły - postępujące wyniszczenie i wychudzenie, biegunka i niegojące się rany
 • przy zakażeniu śródmacicznym (<50 dnia ciąży -> resorpcja/ poronienie; 50-100 dnia ciąży -> płód prawidłowy, zakażony permanetnie; 100-150 dnia ciąży -> zaburzenia rozwojowe
 • zapalenie może przejść w dyfteroidalne -> martwicowe
16
Q

zaburzenia rozwojowe wynikające z zakażenia śródmacicznego BVD-MD (6)

A
 • niedorozwój móżdżku (hypoplasia cerebelli)
 • niedorozwój mózgu (hypoplasia cerebri)
 • wodołowie (hydrocephalus)
 • przedwczesny zanik/ brak grasicy -> immunosupresja
 • braki w owłosieniu (hypotrichosis, alopecia)
 • skrócenie żuchwy (brachygnatia)
17
Q

BVD-MD - różnicowanie

A
 • księgosusz (pomór bydła)

- głowica

18
Q

wirusowe zapalenie tętnic koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

arteritis infectiosa equorum

wirus EAV z rodziny Arteriviridae

19
Q

wirusowe zapalenie tętnic koni - zmiany sekcyjne

A
 • zwyrodnienie szkliste śródbłonka naczyń -> zakrzepy, wynaczynienia krwi, zaburzenia w krążeniu (obrzęki)
 • zapalenie spojówek i bł. śluzowej nosa
20
Q

pomór klasyczny świń - łacina + angielski

A

pestis classica suum

classic swine fever (CSF), hog cholera

21
Q

klasyczny pomór świń - czynnik etiologiczny

A

wirus CSFV, pestiwirus z rodziny Flaviviridae

22
Q

klasyczny pomór świń - obraz sekcyjny (7)

A
 • wybroczyny skórne - punkcikowate i krwawe (petechiae et ecchymoses) - drobne i różnokształtne
 • wybroczyny w błonach śluzowych - odbytu, tchawicy, krtani
 • powiększone, marmurkowate ww.chłonne + WRZODZIEJĄCE zapalenie grudek chłonnych jelita grubego (BUTONY pokryte WŁÓKNIKIEM)
 • nerka a la jajo indycze, z licznymi wybroczynami
 • zawały krwawe śledziony
 • włóknikowato-krwotoczne zapalenie płuc
 • ostre nieropne rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia
23
Q

zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

encaphalomyelitis infectiosa equorum
arbowirusy z rodziny Togaviridae - w Ameryce (EEE- wschodni, WEE- zachodni, VEE- wenezuelski)/ rodziny Flaviviridae (JE- japoński, SLE- st. Luis, RSSE - rosyjski wiosenno-letni)

24
Q

zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia koni - rezerwuar

A

ptaki domowe i wolno żyjące

25
Q

zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia koni - zmiany sekcyjne

A

ostre nieropne limfocytarne rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia

26
Q

pryszczyca - łacina + czynnik etiologiczny

A

stomatitis aphthosa epizootica/ apthtae epizooticae

wirus z rodziny Picornaviridae, rodzaj Aphtovirus

27
Q

pryszczyca - gatunki wrażliwe

A
 • parzystokopytne
28
Q

pryszczyca - postacie + zmiany sekcyjne

A
 • postać pęcherzowa - pęcherze na błonie śluzowej (tchawica, jama nosowa i ustna, oskrzela, wymię, koronka) wypełnione żółtokremowym płynem! mogą pękać -> owrzodzenia
 • postać złośliwa - bez pęcherzy! -> nieropne zapalenie mięśnia sercowego, zmiany w ścianie LK i przegrodzie serca, nacieki komórkowe -> serce tygrysie (cor tigrinum)
29
Q

choroba pęcherzykowa świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

morbus vesicularis suum (SVD - swine vesicular disease)

enterowirus z rodziny Picornaviridae

30
Q

choroba pęcherzykowa świń - zmiany sekcyjne

A
 • pęcherze na skórze koronki, szparze międzyracicznej, gr.mlekowym, jamie ustnej

NIE DO ODRÓZNIENIA Z PRYSZCZYCĄ (badania mikrobiologiczne)

31
Q

choroba cieszyńska - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia - poliencephalomyelitis enzootica suum
enterowirus z rodziny Picornaviridae

32
Q

choroba cieszyńska - zmiany sekcyjne

A

ostre, nieropne, limfocytarne, rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (przebiega z postępującym porażeniem mięśni)

33
Q

afrykański pomór świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

pestis africana suum
african swine fever (ASF)
wirus ASFV z rodziny Asfaviridae

34
Q

afrykański pomór świń - zmiany sekcyjne

A
 • wybroczyny skórne i błon śluzowych
 • powiększone ww. chłonne o marmurkowatym wyglądzie
 • nerka a la jajo indycze (biała + wybroczyny)
 • obrzęk woreczka żółciowego i płuc!
 • powiększona śledziona! (brak zawałów krwawych)
 • brak butonów! -> rozlane włóknikowe zapalenie jelita grubego
35
Q

wirusowe zapalenie jelit psów - łacina + czynnik etiologiczny

A

enteritis infectiosa caninum

parwowirus psów typ-2 (CPV-2), rodzina Parvoviridae

36
Q

wirusowe zapalenie jelit psów - zmiany sekcyjne

A
 • postać sercowa -> psy do 4-6tyg.ż -> nacieki limfocytarne w sercu (+ ciałka wtrętowe w miocytach) -> zapalenie m.sercowego
 • p. jelitowa -> psy do 8tyg-6mca ż. -> zanik kosmków jelitowych + włóknikowo-krwotoczne zapalenie jelit! + ZMATOWIENIE OTRZEWNEJ (frosted glass)
37
Q

nosówka kotów - inne nazwy + łacina + czynnik etiologiczny

A

= parwowiroza kotów, panleukopenia kotów
enteritis infectiosa felinum/ panleukopenia infectiosa felinum
wirus FPV, rodzina Parvo-, rodzaj Parvo-

38
Q

nosówka kotów - zmiany sekcyjne

A
 • zanik kosmków, włóknikowo-krwotoczne zapalenie jelit
 • szpik kostny -> anemia + leukopenia + trombocytopenia -> krew słabo krzepnie
 • szpik wodnisty i żółty (powinien ciemnoczerwony)
 • przy zakażeniach śródmacicznych -> hipoplazja móżdżku
39
Q

zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

gastroenteritis infectiosa suum
transmissible gastroenteritis (TGE)
koronawirus świń

40
Q

TGE - zmiany sekcyjne

A
 • zanik kosmków
 • PERGAMINOWA ściana jelita
 • żołądek rozszerzony, przekrwiony, wypełniony ściętym mlekiem
41
Q

TGE - różnicowanie! (6)

A
 1. epidemiczna biegunka świń
 2. zakaźne martwicowe zapalenie jelit świń
 3. kolibakterioza
 4. kokcydioza
 5. rotawirusowa biegunka prosiąt
 6. koronawirusowe zapalenie mózgu i rdzenia
42
Q

zakaźne zapalenie otrzewnej kotów - łacina + czynnik etiologiczny

A

peritonitis infectiosa felinum (FIP)

wirus FIPV z rodziny Corona- (zmutowany koronawirus jelitowy kotów - FCoV)

43
Q

FIP - zmiany sekcyjne

A
 • postać wysiękowa: zapalenie naczyń -> zwiększona przepuszczalność -> wodobrzusze, wodopiersie (miodowy płyn z elementami włóknika) + żółtaczka + WYSIĘKOWO-WŁÓKNIKOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ (czasem opłucnej)
 • p. ziarniniakowa (sucha) -> ziarniniaki ropne w nerkach/ płucach/ śledzionie/ wątrobie/ CUN (ZIARNINIAKOWE zap.)
44
Q

wścieklizna - łacina + czynnik etiologiczny

A

lyssa

rabdowirus, rodzaj Lyssavirus

45
Q

wścieklizna - zmiany histopato

A
 • cytoplazmatyczne ciałka Negriego w neuronach

- ostre nieropne limfocytarne zapalenie mózgu i rdzenia

46
Q

choroba niebieskiego języka - łacina + czynnik etiologiczny

A

febris catarrhalis ovum

BTV, orbiwirus, rodzina Reoviridae

47
Q

choroba niebieskiego języka - gatunki wrażliwe

A
 • owce, kozy, bydło
48
Q

choroba niebieskiego języka - zmiany sekcyjne

A
 • obrzmienie, przekrwienie i owrzodzenie skóry koronki racic, głowy, jamy ustnej, gardła, śluzawicy (zap. NIEŻYTOWE -> wrzodziejące -> martwicowe)
 • obrzęk okolicy podżuchwowej
 • martwica mięśni szkieletowych
 • zastój krwi w języku i głowie -> niebieski język
 • PATOGNOMICZNE - WYBROCZYNY W BŁONIE ŚRODKOWEJ T. PŁUCNEJ + martwica brodawek żwacza
49
Q

choroba niebieskiego języka - różnicowanie

A
 • pryszczyca
 • niesztownica
 • pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
50
Q

choroba Rubartha - łacina + czynnik etiologiczny

A

hepatitis contagiosa canis

adenowirus psi typ 1 (CAV-1)

51
Q

choroba Rubartha - zmiany sekcyjne

A
 • wybroczyny pod bł. surowiczą żołądka, w węzłach i tkance podskórnej
 • śledziona i ww.chłonne powiększone
 • grasica i trzustka obrzękłe, galaretowate
 • na torebce wątroby naloty włóknikowe
 • BLUE EYE - kompleksy Ag-Ab odłożone w rogówce (+ w nerkach)
 • PATOGNOMICZNY powiększony pęcherzyk żółciowy z obrzękniętą ścianą
 • wodobrzusze
 • powiększone przestrzenie Dissego!
 • wątroba na przekroju czerwonobrunatna, wypływa krew; część zrazików żółtawa (martwa) -> mozaikowy wygląd wątroby (+zwyrodnienia miąższowe/ tłuszczowe)
 • histopato: zasadochłonne ciałka wtrętowe śródjądrowe w kom. wątroby
52
Q

enzootyczna białaczka bydła - czynnik etiologiczny

A

onkornawirus typ C, rodzina Retroviridae

53
Q

EBB - zmiany sekcyjne

A
 • powiększenie ww.chłonnych
 • guzy w krezce jelitowej lub innych ww.chłonnych
 • rozrost miazgi białek śledziony -> splenomegalia
 • nacieki guzowate/ rozlane w sercu, głównie PP
 • guzy białaczkowe w trawieńcu
 • owrzodzenia jelit, guzy w macicy
 • w nerkach liczne szarobiałe guzy
 • nacieczenia w UN (jeśli występowały objawy nerwowe)
54
Q

choroba maedi-visna - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

postępowe zapalenie płuc - pneumonia interstitialis progressiva
retrowirusy owiec z podrodziny Lentivirinae

55
Q

choroba maedi-visna - postacie + zmiany sekcyjne

A
 • postać maedi -> postępowe śródmiąższowe zapalenie płuc (szaroczerwone lub szaroniebieskie), powiększone, gumowate, z zanikiem pęcherzyków płucnych
 • postać visna -> zapalenie opon mózgowych, demielinizacyjne mózgu i rdzenia -> zmiany w istocie białej mózgu
  + zapalenie wymienia, stawów
56
Q

anemia zakaźna koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

anaemia infectiosa equorum
wirus z rodziny Retroviridae, podrodziny Lentivirinae, o powinowactwie do erytrocytów i komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego

57
Q

anemia zakaźna koni - przebieg

A
 • > uszkodzenie naczyń włosowatych
 • makrofagi fagocytują uszkodzone erytrocyty -> stają się syderocytami -> lokują się m.in. w wątrobie -> zmiany wsteczne, nerkach -> kompleksy Ag-Ab -> glomerulonephritis i białkomocz
 • zwyrodnienie mięśnia sercowego z zaburzeń jego odżywiania
58
Q

anemia zakaźna koni - obraz sekcyjny

A
 • zmiany posocznicowe -> wybroczyny na błonach śluzowych (język, jelita) i surowiczych (na śledzionie i nerkach)
 • CHARAKTERYSTYCZNE powiększenie śledziony, ciemnoczerwona o “brejowatej” konsystencji, z wybroczynami lub wylewami i szarymi rozplemowymi guzami tkanki limfoidalnej
 • ww.chłonne, wątroba i nerki obrzękłe i przekrwione
 • kompleksy Ag-Ab w nerkach -> glomerulonephritis
 • uszkodzenie erytrocytów -> ich fagocytoza -> syderocyty -> hemosyderoza wątroby -> ciemnobrązowa, niekiedy wyglądu gałki muszkatałowej (uszkodzenie wątroby -> żółtaczka)
 • zwyrodnienie m. sercowego
59
Q

grypa świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

influenza suum

pneumotropowy wirus grypy świń typu A z rodziny Orthomyxoviridae

60
Q

grypa świń - zmiany sekcyjne

A
 • NIEŻYTOWE zap. dróg oddechowych (w płucach może przechodzić w ropne/ śródmiąższowe)
 • NIEŻYTOWE zap. spojówek
 • powiększenie i przekrwienie ww.chłonnych śródpiersiowych i oskrzelowych
 • surowicze lub surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej
 • niekiedy zapalenie żołądka, dwunastnicy
 • zwyrodnienie narządów miąższowych
61
Q

grypa koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

influenza equorum

wirus z rodziny Orthomyxoviridae

62
Q

grypa koni - zmiany sekcyjne

A
 • zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej tchawicy i oskrzeli, pokrycie mętnym śluzem
 • ciemnoczerwone ogniska zapalne
 • powiększone i przekrwione ww.chłonne śródpiersiowe i okołooskrzelowe
 • zwyrodnienie mięśnia sercowego
63
Q

enzootyczne zapalenie płuc bydła - łacina + czynnik etiologiczny

A

bronchopneumonia enzootica bovum

głównie wirus parainfluenzy-3 + inne

64
Q

enzootyczne zapalenie płuc - zmiany sekcyjne

A
 • PATOGNOMICZNY silny rozrost śródpłucnych i okołooskrzelowych grudek chłonnych
 • proliferacja nabłonków pęcherzyków i oskrzeli, nawet do niedrożności światła oskrzeli
 • nacieczone przegrody międzypęcherzykowe + rozrost tkanki łącznej
65
Q

księgosusz - łacina + czynnik etiologiczny

A

pestis bovum

morbiliwirus z rodziny Paramyxoviridae

66
Q

księgosusz - gatunki wrażliwe

A

bydło, owce, kozy i dzikie przeżuwacze

67
Q

księgosusz - zmiany sekcyjne

A
 • wychudzenie i silne odwodnienie
 • zabrudzenie kałem odbytu
 • sucha treść pokarmowa w księgach
 • wrzody i nadżerki w bł. śluzowej jamy ustnej, pokryte włóknikowym nalotem
 • owrzodzenie przełyku, żwacza i czepca
 • ostre nieżytowe zapalenie bł. śluzowej trawieńca + nadżerki i wybroczyny
 • DYFTEROIDALNE zapalenie jelit (martwica kępek Peyera), z owrzodzeniami z włóknikiem
68
Q

nosówka psów - łacina + czynnik etiologiczny

A

febris catarrhalis infectiosa canum/ febris catarrhalis et nervosa canum
wirus canine distemper (CDV), morbiliwirus z rodziny Paramyxoviridae

69
Q

nosówka psów - zmiany sekcyjne

A
 • u szczeniąt zakażonych śródmacicznie -> zanik grasicy
 • u szczeniąt zakażonych przed pojawieniem zębów stałych -> trwałe uszkodzenie szkliwa + brązowe zabarwienie
 • hiperkeratoza opuszek palcowych i lusterka nosa
 • ropne krosty na skórze
 • odoskrzelowe zapalenie płuc
 • zapalenie jelit
 • zapalenie rogówek, spojówek, nosa
 • węzły chłonne powiększone, zwłaszcza krezkowe!
 • zapalenie opon mózgowych, mózgu i rdzenia
70
Q

choroba Aujeszky’ego - łacina + czynnik etiologiczny

A
morbus Aujeszky (ang. pseudorabies = pseudowścieklizna)
Herpesvirus świń typ 1 z rodziny Herpesviridae
71
Q

choroba Aujeszky’ego - zmiany sekcyjne

A
 • przekrwienie opon mózgowych, zapalenie opon, mózgu i zwojów międzykręgowych (meningoencephallitis et ganglioneuritis lymphocytaria non purulenta)
 • przekrwienie i wybroczyny w ww. chłonnych i nerkach
 • ogniska martwicy w wątrobie, śledzionie, migdałkach
 • obrzęk i śródmiąższowe zapalenie płuc
 • surowicze/ włóknikowe/ martwicowe zapalenie jamy nosowej, gardła
 • zapalenie mięśnia sercowego, endometrium, spojówek, łożyska, jąder
72
Q

zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła oraz otręt bydła - łacina + czynnik etiologiczny

A

rhinotracheitis infectiosa bovum et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum
IBR (infectious bovine rhinotracheitis) - IPV (infectious pustular vulvovaginitis)
HERPESWIRUS bydła typ 1 (!!!)

73
Q

IBR - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie górnych d.o. (nieżytowe nosa, gardła, tchawicy); OSTRE WŁÓKNIKOWE zapalenie krtani/ nosa
 • strupy na śluzawicy
 • nieżytowe zapalenie oskrzeli i płuc
74
Q

otręt bydła (IPV) - zmiany sekcyjne

A
 • przekrwienie, zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej przedsionka pochwy, żołędzi, prącia, napletka
 • pęcherzyki -> krosty -> nadżerki/ owrzodzenia
 • przerośnięte grudki chłonne (czerwone guzki na błonie śluzowej, w rzędach)
 • obrzęk warg sromowych, ud, wymienia, wypływ z pochwy
75
Q

głowica bydła - łacina + czynnik etiologiczny

A

coryza gangraenosa bovum
Alcelaphine virus typ I/ Herpesvirus owiec typ II
z rodziny Herpesviridae

76
Q

głowica - gatunki wrażliwe

A
 • bydło, owce, kozy
77
Q

głowica - postacie + zmiany sekcyjne

A
 • p. posocznicowa -> zmiany posocznicowe
 • p. głowowo-oczna -> wyciek z nosa, obrzęk powiek, zapalenie spojówek, gałki ocznej i ciałka rzęskowego, włóknik w przedniej komorze oka
 • p. jelitowa -> nadżerki/ wrzody z włóknikowym nalotem
 • p. nerwowa
78
Q

choroba bornajska - łacina + czynnik etiologiczny

A

encephalomyelitis infectiosa equorum et ovium (ang. Borna disease (BD))
bornawirus

79
Q

choroba bornajska - zmiany sekcyjne

A
 • nieropne zapalenie istoty szarej mózgu i rdzenia
 • zwyrodnienie i martwica komórek nerwowych + neuronofagia przez tkankę glejową
 • WYLEWY KRWI w OUN -> jedynie one widoczne makroskopowo
 • ciałka wtrętowe kwaso- i zasadochłonne
80
Q

gąbczasta encefalopatia bydła - inna nazwa + ang

A

choroba szalonych krów

bovine spongiform encephalopathy (BSE)

81
Q

BSE - obraz mikroskopowy

A

wakuolizacja wokół jąder komórek nerwowych substancji szarej

82
Q

trzęsawka owiec - inna nazwa + łacina

A

choroba kłusowa owiec, Scrapie

paraplegia enzootica

83
Q

trzęsawka owiec - zwierzęta wrażliwe

A

owce i kozy

84
Q

trzęsawka owiec - zmiany sekcyjne

A
 • zwyrodnienie komórek nerwowych
 • PATOGNOMICZNE wodniczki (zwyrodnienie wodniczkowe) w cytoplazmie komórek zwojowych
 • brak zmian w korze mózgu i móżdżku
85
Q

trzęsawka owiec - diagnostyka różnicowa

A
 • choroba maedi-visna (demielinizujące zap. mózgu i rdzenia)
 • choroba skokowa (brak świądu)
 • choroba Aujeszky’ego
 • choroba bornajska
86
Q

leptospiroza - czynnik etiologiczny

A

bakterie z rodzaju Leptospira (tzw. krętki)

87
Q

leptospiroza - gatunki wrażliwe

A

wszystko! (i domowe i dzikie i człowiek)

88
Q

leptospiroza - gatunki bakterii zakażające PSY + ich tropizm

A

L. canicola -> tyfus psów -> nerki

L. icterohaemorrhagiae -> wątroba

89
Q

leptospiroza psów - zmiany sekcyjne

A
 • żółtaczka
 • krwotoczne zapalenie żołądka (owrzodzenia, nadżerki, zapach czosnku)
 • ostre nieżytowo-krwotoczne zapalenie dwunastnicy
 • wybroczyny pod błonami śluzowymi, surowiczymi i w płucach, w jamie ustnej! (mocznica)
 • śródmiąższowe zapalenie nerek, włóknienie miąższu
90
Q

leptospiroza bydła - zmiany sekcyjne

A
 • żółtaczka
 • wybroczyny na bł. śluzowych i pod bł. surowiczymi
 • wrzodziejące zap. jamy ustnej
 • zapalenie i martwica skóry grzbietu i małżowin usznych
 • ostre nieżytowe zapalenie żołądka i jelit, ogniska martwicowe w wątrobie
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
91
Q

dyzenteria świń - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

= krwotoczno-martwicowe zapalenie żołądka i okrężnicy
dysenteria suum/ gastrocolitis haemorrhagica necroticans suum
Brachyspira hyodysenteriae (krętek)

92
Q

dyzenteria świń - zmiany sekcyjne

A
 • PATOGNOMICZNE zakrzepy szkliste w naczyniach krwionośnych bł. śluzowej i podśluzowej w zmienionych obszarach żołądka i okrężnicy
 • nastroszona sierść
 • krwotoczno-martwicowe zapalenie żołądka i okrężnicy (ogniskowe przekrwienia i wybroczyny w błonie śluzowej, ogniska martwicy w okrężnicy przypominają krwawe OTRĘBY)
 • treść pokarmowa w jelitach grubych słabo strawiona, półpłynna
 • obrzękłe ww.chłonne krezki
 • przekrwienie wątroby i dna żołądka
  brak zmian w jelicie cienkim i posocznicy!
93
Q

bruceloza - łacina + czynnik etiologiczny

A

brucellosis/ brucellosis abortus infectiosus

 • bydło - Brucella abortus
 • owce - B. ovis
 • świnie - B. suis
 • psy - B. canis
94
Q

bruceloza - gatunki wrażliwe

A

bydło, owce, kozy, świnie, psy, ludzie

95
Q

bruceloza bydła - zmiany sekcyjne

A
 • nieżytowe/ krwotoczne zapalenie błony śluzowej macicy
 • obrzęk błon płodowych
 • włóknikowo-ropne zapalenie jąder i najądrzy, zwłóknienie jądra
 • w narządach (jądra, endometrium, jajowód, ww.chłonne, wątroba, płuca, mięśnie, tkanka podskórna) ziarniniaki brucelloma (podobne w składzie do gruźliczych)
96
Q

tularemia - łacina + czynnik etiologiczny

A

tularaemia

Pasteurella tularensis

97
Q

tularemia - gatunki wrażliwe

A
 • dzikie gryzonie i zające
 • owce, kozy, bydło, świnie
 • psy, koty
 • kury
98
Q

tularemia - zmiany anatomopatologiczne

A
 • splenomegalia
 • powiększenie ww.chłonnych i obecność w nich szaro-żółtych ognisk zapalno-martwiczych = ziarniniaków tularemicznych (z czasem serowacieją)
 • ziarniniaki w wątrobie, rzadziej w nerkach, płucach i śluzówce jelit
 • gdy pierwotne zakażenie przez d.o. -> zapalenie płuc, niedodma, przekrwienie, ziarniniaki + martwica
99
Q

tularemia - różnicowanie

A

rodencjoza

100
Q

wymienić zapalenia ziarniniakowe zwierząt (13)!!!

A
 1. gruźlica (tuberculosis)
 2. gruźlica rzekoma/ jersinioza/ rodentioza (pseudotuberculosis/ yersiniosis/ rodentiosis)
 3. nosacizna (malleus)
 4. promienica (actinomycosis)
 5. botriomykoza (botryomycosis)
 6. koligranulomatoza (coligranulomatosis)
 7. bruceloza (brucellosis)
 8. salmoneloza (salmonellosis)
 9. listerioza (listeriosis)
 10. choroba Johnego (paratuberculosis)
 11. ziarniniaki eozynofilowe kotów (granuloma eozynophilica)
 12. niektóre grzybice głębokie (kokcydiomykoza, blastomykoza)
 13. trąd kotów
101
Q

nosacizna - łacina + czynnik etiologiczny

A
malleus
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
102
Q

nosacizna - gatunki wrażliwe

A

nieparzystokopytne, ale zakazić się może też człowiek i zwierzęta mięsożerne, laboratoryjne

103
Q

nosacizna - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie swoiste, wysiękowo-wytwórczo-martwicowe w jamie nosowej/ na skórze/ jelitach/ płucach
 • guzki, guzy, owrzodzenia, blizny o charakterystycznym kształcie gwiazdek na błonie śluzowej nosa
 • ropnie i zmiany wysiękowe
 • owrzodzenia nosaciznowe skóry -> tylczak (dermatitis ulcerosa malleosa) - kraterowate ubytki z ropą, często pozbawione włosa
104
Q

kolibakterioza świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

colibacteriosis suum

E. coli ETEC/ EHEC/ EPEC

105
Q

kolibakterioza świń - zmiany sekcyjne

A
 • u osesków -> zmiany posocznicowe, ostre nieżytowe/ krwotoczne zapalenie żołądka i jelit, zapalenie pępowiny
 • u starszych -> nieżytowe zapalenie jelit
 • w okresie odsadzania -> choroba obrzękowa (morbus oedematosus)
106
Q

choroba obrzękowa świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

morbus oedematosus

E. coli enterokrwotoczna (EHEC) -> syntezująca SLT (shiga-like-toxin)

107
Q

choroba obrzękowa świń - zmiany sekcyjne

A
 • obrzęk powiek, okolicy nosowej i policzków
 • obrzęk błony podśluzowej żołądka (widoczny na krzywiźnie większej)
 • galaretowaty obrzęk krezki jelita grubego!!!
 • obrzęk płuc i mózgu
 • wzrost ilości płynu w klatce piersiowej i j brzusznej
108
Q

koligranulomatoza - łacina + czynnik etiologiczny

A

coligranulomatosis avium

E. coli

109
Q

koligranulomatoza - gatunki wrażliwe

A

ptaki, najczęściej kury

110
Q

koligranulomatoza - lokalizacja ziarniniaków

A
 • pp (głównie j. ślepe)
 • wątroba
 • rzadziej śledziona, płuca
111
Q

koligranulomatoza - różnicowanie

A
 • gruźlica

- gruźlica rzekoma (rodentioza)

112
Q

salmonelloza - łacina + czynnik etiologiczny

A

salmonellosis

Salmonella sp.

113
Q

salmonelloza - gatunki wrażliwe

A

wszystkie

114
Q

salmonelloza bydła - jakie gatunki Salmonella

A

S. dublin, typhimurium, enteritidis

115
Q

salmonelloza świń - jakie gatunki Salmonella

A

S. cholerasuis, typhisuis, typhimurium

116
Q

salmonelloza - zmiany sekcyjne

A
 • zmiany posocznicowe (wybroczynowość na błonach śluzowych/ surowiczych + obrzęki (splenomegalia) i zwyrodnienie miąższowe narządów miąższowych m.in. serca)
 • ostre nieżytowe/ nieżytowo-krwotoczne zapalenie bł.śluz pp (u świń dyfteroidalne włóknikowo-martwicowe zapalenie j.grubych)
 • ZIARNINIAKI kremowożółte wielkości główki szpilki w wątrobie, śledzionie, nerkach, naczyniach
 • nieżytowe zapalenie płuc
 • wysiękowo-włóknikowe zapalenie stawów
 • surowiczo-włóknikowe zapalenie otrzewnej
 • poronienia
 • powiększenie ww.chłonnych krezkowych
117
Q

salmonelloza - różnicowanie

A
 • pomór świń (butony w jelitach, bo salmonella daje podobne martwicowe ogniska pokryte włóknikiem)
118
Q

gruźlica rzekoma - łacina + czynnik etiologiczny

A
pseudotuberculosis/ rodentiosis/ yersiniosis
Yersinia pseudotuberculosis (Pasteurella pseudotuberculosis)
119
Q

gruźlica rzekoma - gatunki wrażliwe

A
 • gryzonie, zajęczaki
 • ptaki
 • rzadko duże ssaki i człowiek
120
Q

gruźlica rzekoma - lokalizacja ziarniniaków

A
w postaci narządowej:
- ww.chłonne
- śledziona
- wątroba
- nerki
- jelita
w postaci skórnej:
- skóra
121
Q

pastereloza bydła - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

posocznica krwotoczna bydła
pasteurellosis bovum/ septicaemia haemorrhagica bovum
Pasteurella multocida

122
Q

pastereloza bydła - zmiany sekcyjne

A
 • zmiany posocznicowe: wybroczyny i wylewy w błonach surowiczych, śluzowych, płucach i mięśniach + przekrwienie i zwyrodnienie narządów miąższowych + ww.chłonnych
 • nieżyt górnych d.o.
 • krwotoczne/ włóknikowe zapalenie trawieńca
 • obrzęk głowy, szyi, języka
 • płyn surowiczy w jamach ciała
 • włóknikowe zapalenie płuc i otrzewnej
 • zakrzepy w naczyniach chłonnych i tętniczych płuc -> martwica serowata
123
Q

pastereloza świń - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

zaraza trzody chlewnej
pasteurellosis suum/ septicaemia haemorrhagica suum
Pasteurella multocida

124
Q

pastereloza świń - zmiany sekcyjne

A
 • posocznica krwotoczna
 • wybroczyny pod błonami surowiczymi i śluzowymi
 • płyn w jamach ciała
 • nieżytowe zapalenie górnych d.o.
 • obrzęk i przekrwienie płuc
 • włóknikowe zapalenie płuc i otrzewnej
125
Q

pastereloza królików - łacina + czynnik etiologiczny

A

septicaemia haemorrhagica cuniculorum

Pasteurella multocida

126
Q

pastereloza królików - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie d.o.
 • wybroczyny na błonach surowiczych
 • nieżytowe/ krwotoczne zapalenie pp
 • obrzęk ww.chłonnych, śledziony
 • surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej i osierdzia
 • ziarniniaki w wątrobie
 • ropnie w płucach, jądrach, mózgu, uchu, tk.podskórnej
127
Q

nekrobacyloza - łacina + czynnik etiologiczny

A

necrobacillosis

Fusobacterium necrophorum

128
Q

nekrobacyloza - gatunki wrażliwe

A

bydło, owce, świnie

głównie zwierzęta młode

129
Q

nekrobacyloza - postacie + zmiany sekcyjne

A
 1. jamy ustnej:
  - stomatitis fibrinoso-necroticans na policzkach, gardle, podniebieniu twardym, krtani!
  - obrzęk gardła i krtani
 2. macicy:
  - powiększenie macicy (do rozmiaru ciężarnej), ropny wysięk, zakrzepy w żyłach macicznych
 3. pochwy:
  - szorstka, szaro-żółta błona śluzowa; ogniska martwicze
 4. kopyt:
  - zapalenie skóry szpary międzyracicznej, owrzodzenia; martwica tworzywa kopytowego i kości kopytowej
 5. skóry -> zanokcica owiec
130
Q

zakaźna zanokcica owiec (kulawka owiec) - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

nekrobacyloza skóry owiec
panauritium infectiosum ovis
Bacterioides nodosus (często z Fusobacterium necrophorum)

131
Q

zakaźna zanokcica owiec - zmiany sekcyjne

A

zapalenie skóry szpary międzyracicznej, z martwicą i owrzodzeniami
- z czasem odklejenie się rogu kopytowego lub odpadnięcie racicy

132
Q

zołzy koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

adenitis equorum/ coryza contagiosa equorum

Streptococcus equi

133
Q

zołzy - gatunki wrażliwe

A

nieparzystokopytne

głównie młode konie

134
Q

zołzy - zmiany sekcyjne

A
 • przekrwienie bł.śluz nosa -> wysięk surowiczy -> śluzowy -> ropny
 • w bł.śluz. nosa guzki i pęcherzyki -> owrzodzenia o przekrwionych brzegach
 • czasem ostre zapalenie gardła i angina (ropne), która może się przenieść na worki powietrzne
 • ropne ww.chłonnych (mocno powiększone!), opłucnej
 • ZAPALENIE WSIERDZIA/ OSIERDZIA
 • przetoki ropne w okolicy ww.chłonnych podżuchwowych i zagardłowych
 • przerzutowe ropnie w innych narządach (płuca, nerki, wątroba)
135
Q

wąglik - łacina + czynnik etiologiczny

A

anthrax

Bacillus anthracis

136
Q

wąglik - gatunki wrażliwe

A
 • głównie roślinożerne

- rzadziej świnie i psy

137
Q

wąglik - zmiany sekcyjne

A
 • wypływ krwi
 • wybroczyny we WSZYSTKICH narządach wewnętrznych
 • podbiegnięcia krwawe w tkance podskórnej
 • silnie powiększone ww.chłonne
 • splenomegalia, ciemnoczerwona
 • przekrwienie śluzówki żołądka i jelit
138
Q

tężec - łacina + czynnik etiologiczny

A

tetanus

Clostridium tetani

139
Q

tężec - gatunki wrażliwe

A

głównie konie i świnie, ale mogą wszystkie

140
Q

szelestnica - łacina + czynnik etiologiczny

A

gangraena emphysematosa

Clostridium chauvoei

141
Q

szelestnica - gatunki wrażliwe

A

przeżuwacze + świnie

142
Q

szelestnica - zmiany sekcyjne

A

obrzęki gazowe mięśni! głównie mm.szkieletowych kończyn i serca
- mięśnie kruche, brunatno-czerwone, poprzerywane pęcherzykami azotu

143
Q

obrzęk złośliwy - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

martwicowe zapalenie tkanki podskórnej
oedema malignum
Clostridium novyi

144
Q

obrzęk złośliwy - zmiany sekcyjne

A

rozwija się najczęściej jako infekcja przyranna

 • zmiany podobne do szelestnicy
 • obrzęk tkanki śródmięśniowej i podskórnej
 • mniej nasilone procesy gazotwórcze
 • obrzęki NIE KRWAWE (jak w szelestnicy) a bursztynowe lub przezroczyste
 • mięśnie blade
 • PATOGNOMICZNE obrzękowo-rozedmowe obrzmienia skóry, które przy omacywaniu trzeszczą
145
Q

beztlenowcowa enterotoksemia owiec - łacina + czynnik etiologiczny

A
enterotoxaemia infectiosa (anaerobica) ovis
Clostridium perfringens typ C
146
Q

enterotoksemia owiec - zmiany sekcyjne

A
 • pienisty krwawy płyn z nozdrzy
 • tkanka podskórna przedniej części ciała surowiczo-krwisto nacieczona
 • płyn w jamach ciała, szczególnie w worku osierdziowym
 • ostre nieżytowe/ krwotoczne zapalenie trawieńca i jelita cienkiego
 • owrzodzenia błon surowiczych i śluzowych
147
Q

choroba miękkiej nerki - ang + czynnik etiologiczny

A

pulpy kidney disease

szczególna postać enterotoksemii owiec, wywołana przez Clostridium perfringens typ D

148
Q

choroba miękkiej nerki - zmiany sekcyjne

A
 • zmiany towarzyszące uszkodzeniu śródbłonka naczyniowego -> przesięki (worek osierdziowy), obrzęk mózgu, wynaczynienia w nerce -> proteoliza -> autoliza nerek
 • nerki obrzękłe, miękkie, bryjowate
 • obrzęk i przekrwienie bł.śluz jelit
 • obrzęk płuc
 • zwyrodnienie m.sercowego
 • wybroczynowość błon śluzowych
 • powiększone ww.chłonne śródpiersiowe, krwisto nacieczone
 • ogniska rozmiękczynowe w móżdżku, symetryczne!
149
Q

dyzenteria beztlenowcowa jagniąt - łacina + czynnik etiologiczny

A
dysenteria agnorum (anaerobica)
Clostridium perfringens typ B
150
Q

dyzenteria beztlenowa jagniąt - zmiany sekcyjne

A
 • nieżytowe zapalenie bł.śluz trawieńca i jelit -> krwotoczne -> wrzodziejące
 • możliwa perforacja jelita i zapalenie otrzewnej
 • możliwe wybroczyny też w j.grubym
 • wodnista, szarożółta/ krwista treść jelit
 • powiększone i nacieczone ww.chłonne krezkowe
 • obrzękłe, zwyrodniałe nerki i wątroba
 • krwisty płyn w jamie brzusznej
151
Q

zakaźne martwicowe zapalenie jelit świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

enteritis infectiosa necrotica suum

Clostridium perfringens typ C/ A

152
Q

zakaźne martwicowe zapalenie jelit świń - zmiany sekcyjne

A
 • destrukcja kosmków jelitowych
 • uszkodzenie bł.śluz j. czczego i biodrowego (zapalenie krwotoczno-martwicowe)
 • zmiany degeneracyjne w OUN
 • pod błoną surowiczą jelit i w krezce czasem pęcherzyki gazu
153
Q

różyca świń - łacina + czynnik etiologiczny

A
rhusopathia suum/ erysipelas suum
Erysipelothrix rhusopathiae (włoskowiec różycy)
154
Q

postacie różycy

A
 • ostra - posocznicowa/ pokrzywkowa

- przewlekła

155
Q

różyca ostra posocznicowa - zmiany sekcyjne

A
 • przekrwienie skóry (jasno- -> sinoczerwone)
 • nieżyt żołądka i jelita cienkiego
 • splenomegalia + przekrwienie
 • w wątrobie i nerkach zwyrodnienie miąższowe + przekrwienie + obrzęk
 • zwyrodnienie miąższowe m.sercowego i mm. szkieletowych
 • obrzęk i przekrwienie płuc
 • wybroczyny pod nasierdziem
 • powiększone, przekrwione ww.chłonne bez wybroczyn
156
Q

różyca ostra pokrzywkowa - zmiany sekcyjne

A
 • wykwity na skórze grzbietu i boków ciała (bezbarwne -> jasnoczerwone -> ciemnoczerwone), mocno odgraniczone, romboidalne
 • na wykwitach możliwe pęcherzyki -> strupy
157
Q

różyca przewlekła - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie wsierdza (głównie zakrzepowe/ wrzodziejące zastawek -> zastoje, obrzęki, przesięki, zakrzepy, zawały) lub
 • zapalenie stawów (surowicze/ włóknikowe/ kosmate)
 • martwica skóry (wykwity pokrzywkowe, ubytki, blizny)
158
Q

zapalenie wsierdzia świń - jakie czynniki etiologiczne

A
 • Erysipelothrix rhusopathiae (różyca świń)

- Streptococcus suis!

159
Q

listerioza owiec - łacina + czynnik etiologiczny

A

listeriosis ovium

Listeria monocytogenes

160
Q

listerioza - główna przyczyna zakażenia

A

skarmianie źle zakonserwowanymi kiszonkami! bo Listeria oporna na czynniki środowiskowe i powszechna w przyrodzie

161
Q

postacie listeriozy

A
 • mózgowa
 • rozrodcza
 • posocznicowa
162
Q

listerioza - zmiany sekcyjne

A
 • postać mózgowa -> makroskopowo niedostrzegalne zmiany; mikroskopowo rozmiękanie tkanki nerwowej + ogniska ropne z naciekami neutrofilów (PATOGNOMICZNE)
 • p. rozrodcza -> ronienia, zatrzymanie błon płodowych, u płodów obrzęki i ogniska martwicowe
 • p. posocznicowa -> zapalenie spojówek, d.o., pp, wybroczyny pod nasierdziem i torebką nerek, OGNISKA MARTWICOWE W WĄTROBIE I ŚLEDZIONIE
163
Q

wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych koni - łacina + czynnik etiologiczny

A

lymphangioitis ulcerosa equorum

Corynebacterium pseudotuberculosis

164
Q

wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych koni - zwierzęta wrażliwe

A

nieparzystokopytne

165
Q

wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych koni - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie naczyń chłonnych tkanki podskórnej (są zgrubiałe i ciastowate)
 • guzy i wrzody (gł. na kończynach tylnych - w okolicy pęcin i stawów skokowych)
 • z wrzodów śmietanowaty -> ropny -> krwawy wysięk
 • tworzą się bliznowate guzy
 • w ciężkich przypadkach ropnie przerzutowe
166
Q

promienica - łacina

A

actinomycosis (et actinobacillosis)

167
Q

aktinomykoza - czynnik etiologiczny

A

Actinomyces bovis

168
Q

aktinomykoza - zajęte tkanki

A
 • szczęka i żuchwa u bydła
 • gr. mleczny u świń
 • okoliczne ww.chłonne bez zmian
169
Q

aktinobacyloza - czynnik etiologiczny

A

Actinobacillus lignieresii

170
Q

aktinobacyloza - zajęte tkanki

A

tkanki miękkie:

 • jama ustna i gardło, język u bydła
 • często zajęte okoliczne naczynia i ww.chłonne
171
Q

postacie + zmiany w promienicy

A
 1. promienica języka (actinomycosis linguae; bydło) -> wrzody/ stwardnienie języka (drewniany język)
 2. promienica skóry (actinomycosis cutis)
  - grzybiasta (actinomycosis fungosa); bydło -> szczęka i żuchwa; świnie -> gr.mlekowy
  - rozlana -> ludzie, konie, psy
  - słoniowacizna promienicza (pachydermia actinomycotica); bydło; świnie -> ucho
 3. promienica kości (ostitis actinomycotica) -> żuchwa/ szczęka o gąbczastym wyglądzie
172
Q

gruźlica - łacina + czynnik etiologiczny

A

tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis

173
Q

prątki gruźlicy chorobotwórcze dla zwierząt

A
 • prątek bydlęcy (typus bovinus)
 • prątek ptasi (typus avium)
 • prątek ludzki (typus humanus)
174
Q

lokalizacja ogniska pierwotnego gruźlicy u różnych gatunków zwierząt

A
 • bydło dorosłe - 90% płuca, 10% pp
 • cielęta - 50% wątroba, 40% płuca, 10% pp
 • koń i świnia - 95% pp, 5% inne
 • mięsożerne - 50% płuca, 50% pp
175
Q

zespół pierwotny Parrota-Rankego vs Ghona

A

zespół pierwotny Parrota-Rankego
= ognisko pierwotne + zapalenie naczyń chłonnych + gruźlicze zapalenie regionalnego w.chłonnego

zespół Ghona = tylko ognisko pierwotne + zapalenie naczyń chłonnych

176
Q

czynniki wpływające na przebieg gruźlicy wg Richa!!!

A
 • liczba prątków
 • zjadliwość prątka
 • odporność organizmu
 • oporność organizmu
177
Q

postacie wczesnego uogólnienia gruźlicy (!!!)

A
 • ostra gruźlica prosówkowa (tuberculosis miliaris acuta) - przy szybkim wysiewie do krwi dużej ilości prątków -> niewielkie, prosowate gruzełki w narządach
 • gruźlica przewlekająca (tuberculosis protrahens) -> przy powolnym wysiewie, liczne guzki różnej wielkości
 • gruźlica serowata (tuberculosis caseosa) -> głównie u cieląt o małej odporności -> słoninowate serowaciejące ogniska, głównie w płucach
178
Q

perlica - łacina + co to

A

pleuritis vel peritonitis tuberculosa nodosa

Gruźlica błon surowiczych - opłucnej i otrzewnej

179
Q

forma gruźlicy u koni

A

rozlana, nie w postaci gruzełków gruźliczych

180
Q

choroba Johnego - łacina + czynnik etiologiczny

A

enteritis paratuberculosa bovum (paratuberculosis)

Mycobacterium paratuberculosis

181
Q

paratuberkuloza - gatunki wrażliwe

A

bydło, owce, kozy, świnie

182
Q

paratuberkuloza - zmiany sekcyjne

A
 • zgrubiała błona śluzowa jelit, mocno pofałdowana! (u owiec jedynie nieżyt)
 • blada/ żółtobiała/ szarożółta
 • usiana wybroczynami
 • śluzowaty nalot
 • powiększone, soczyste ww.chłonne krezkowe
 • ma postać jedynie wytwórczą i nieżytową! (w rozrostowym zapaleniu jelit świń wytwórcza + martwicowa + krwotoczna)
183
Q

zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń - łacina + czynnik etiologiczny

A
rhinitis atrophicans infectiosa suum
etiologia wieloczynnikowa:
- Pasteurella multocida
- Bordetella bronchiseptica
- Haemophilus parasuis
\+ czynniki genetyczne, środowiskowe
184
Q

ZZZN - zmiany sekcyjne

A
 • zablokowanie kanału nosowo-łzowego -> zabrudzenie w przyśrodkowym kącie oka
 • nieżytowe zapalenie błony śluzowej nosa, wyciek surowiczy -> śluzowy -> ropny (z domieszką krwi)
 • deformacja nosa (skrócenie nosa, skrzywienie ryja, zanik małżowin nosowych, deformacja przegrody)
 • wychudzenie
185
Q

rozrostowe zapalenie jelit świń - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

adenomatoza jelitowa świń
- enteritis proliferativa porcellorum
Lawsonia intracellularis

186
Q

adenomatoza jelitowa świń - zmiany sekcyjne

A
 • błona śluzowa jelit zgrubiała, twarda i pofałdowana, rozrostowe zapalenie JELITA BIODROWEGO I OKRĘŻNICY
 • w świetle jelit smolista treść, przypominająca skrzepłą krew
 • objęte odcinki jelit wzdęte, rozszerzone
 • obrzękła, niekiedy usiana wybroczynami błona podśluzowa
 • obrzękłe i przekrwione ww.chłonne
 • przy postaci przewlekłej -> cementowe naloty = treść jelitowa + złogi włóknika + złuszczony nabłonek
 • ma postać krwotoczną lub martwicowo-wytwórczą!!!
187
Q

zaraza płucna bydła - łacina + czynnik etiologiczny

A

pleuropneumonia contagiosa bovum

Mycoplasma mycoides

188
Q

zaraza płucna bydła - zmiany sekcyjne

A
 • nieżytowe zapalenie oskrzeli
 • śródmiąższowe zapalenie płuc, potem dochodzi włóknikowe
 • zakrzepy w naczyniach -> tworzą się ogniska martwicowe (m.in. w płucach)
 • surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej -> płyn w opłucnej + zrosty
 • rozstrzeń oskrzeli
 • włóknienie płuc
189
Q

enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc świń - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

= mykoplazmowe zapalenie płuc świń
pneumonia enzootica suum
Mycoplasma hyopneumoniae

190
Q

mykoplazmowe zapalenie płuc świń - zmiany sekcyjne

A
 • odoskrzelowe nieżytowe zapalenie płuc -> wysięk w pęcherzykach płucnych i oskrzelach
 • powiększenie ww.chłonnych oskrzelowych i śródpiersiowych
191
Q

histofiloza bydła - czynnik etiologiczny

A

Histophilus somni

192
Q

histofiloza bydła - zmiany sekcyjne

A
 • nieżytowo-ropne zapalenie górnych d.o.
 • martwicowe zapalenie krtani
 • odoskrzelowe włóknikowe zapalenie płuc
 • surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej
 • zapalenie m.sercowego, ropnie i martwica mm.brodawkowatych LK
 • zatorowo-zakrzepowe zapalenie mózgu, rdzenia i opon mzg
 • zapalenie wielostawowe
 • zapalenie macicy
193
Q

herpeswirusowa choroba psów - czynnik etiologiczny

A

CHV, alfaherpeswirus psów

194
Q

herpeswirusowa choroba psów - zmiany sekcyjne

A
 • zmiany posocznicowe
 • blade błony śluzowe
 • wylewy krwawe i ogniska martwicowe w narządach miąższowych (NERKI, wątroba, płuca, śledziona)
 • obrzęk i przekrwienie płuc (pienisty płyn w tchawicy)
 • wybroczyny zastawek serca
 • płyn surowiczo-krwisty w jamach ciała
 • wyprysk grudkowy na błonie śluzowej napletka/ pochwy
195
Q

cirkowirusowe choroby świń - czynnik etiologiczny

A

Cirkowirus świń typu 2 (PCV-2)

196
Q

cirkowirusowe choroby świń - wymienić

A
 1. poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający
 2. rozrostowo-martwicze zapalenie płuc
 3. zaburzenia ze strony pp
 4. zaburzenia rozrodu
 5. zespół skórno-nerkowy -> purpurowe plamki i grudki na skórze + wybroczyny punkcikowate w nerkach (martwicowe kłębuszkowe zap. nerek)
197
Q

pomór królików - łacina + czynnik etiologiczny

A

pestis cuniculi

calciwirus

198
Q

pomór królików - zmiany sekcyjne

A
 • skaza krwotoczna narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, śledziona, serce)
 • wybroczyny i wylewy krwi
 • obrzęk płuc
 • płyn surowiczy w jamach ciała (worek osierdziowy)
199
Q

zakaźne zapalenie nosa i płuc koni - łacina + etiologia

A
rhinopneumonitis equorum
Herpeswirus koni typ-1 (EHV-I)
- podtyp 1 -> ronienia
- podtyp 2 -> drogi oddechowe
Herpeswirus koni typ-4 (EHV-4) -> oddechowy
200
Q

zakaźne zapalenie jamy nosowej i płuc koni - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie błony śluzowej nosa, tchawicy, oskrzeli, płuc
 • zapalenie mózgu
 • martwicowe zapalenie naczyń (wirus ma powinowactwo do śródbłonka!!!)
201
Q

zakaźne zapalenie nosa i tchawicy kotów - inna nazwa + łacina + czynniki etiologiczne

A

koci katar
rhinotracheitis infectiosa felinum
herpeswirus kotów typ-1

202
Q

zakaźne zapalenie nosa i tchawicy kotów - zmiany sekcyjne

A
 • zapalenie górnych d.o.
 • zapalenie spojówek
 • wrzodziejące zapalenie skóry, rogówki, jamy ustnej
203
Q

kalciwiroza kotów - czynnik etiologiczny

A

kalciwirusy (FCV)

204
Q

kalciwiroza kotów - postacie + zmiany sekcyjne

A
 • p. płucna -> zapalenie górnych d.o. + rzadko płuc

- p. stawowa -> zapalenie stawów