אינטרקציה סימבולית Flashcards Preview

פסיכולוגיה > אינטרקציה סימבולית > Flashcards

Flashcards in אינטרקציה סימבולית Deck (6):
1

מהי אינטרקציה?

יחסי גומלין

2

מהי הגישה הפרשנית?

גישה זו מתמקדת ביחסי גומלין בין בני אדם ומאפשרת לנו להבין איך סמלים מקבלים פרשנות שונה אצל בני תרבויות שונות.
כאשר ניתנת פרשנות שונה לאותם סמלים זה יכול לפגוע ביחסי
הגומלין, פרשנות זהה לאותם סמלים נחוצה ליחסי גומלין תקינים.

3

מהי אינטרקציה סימבולית?

פרשנות אשר ניתנת לגירוי במצב חברתי נתון, הפרשנות של כל ביחסי הגולמין מביאה להגדרת מצב משותפת או לאי קיומה. הגדרת המצב המשותפת משפיעה על המשך קיומם של יחסי הגולמין

4

כמה מושגים של אינטרקציה סימבולית ומהם?
מצב חברתי
גירוי
הגדרת מצב לא משותף
יחסי גומלין
יחסי גומלין לא תקינים
הגדרת מצב משותפת

יש 6 והם:
1-סיטואציה בה מעורבים 2 אנשים ומעלה
2.-עצם או פעולה אשר גוררת לתגובה כלשהי
3.-זה קורה כאשר האנשים אשר נמצאים במצב החברתי נותנים משמעות שונה לאותה סמל
4.-התייחסות של אדם או קבוצה כלפי אדם אחר או קבוצה אחרת
5.-מבוכה,בלבול,אי נעימות ואפילו כעס. יחסי גומלין לא תקינים יכולים להוליד גירוי חדש.
6.-כאשר המשתתפים מייחסים את אותה משמעות לסמל זהה וכך נוצר יחסי גומלין תקינים

5

מישור המיקרו

בוחן יחסי גומלין בקבוצות קטנות הכוללות מעט אנשים.

6

מישור המאקרו

חקר תהליכים חברתיים שמשפיעים על חברה שלמה, במישור הזה נחקרים נושאים בחברה כולה או שינויים במוסד חברתי כלשהו.