שפה Flashcards Preview

פסיכולוגיה > שפה > Flashcards

Flashcards in שפה Deck (4):
1

מהי ההגדרה לשפה?

שפה המדוברת והכתובה היא מערכת של סמלים מאוד חשובה על מנת להתבטא עם רעיונות מורכבים שרוצים להעביר.

2

כמה תפקידים יש לשפה ומהם?

יש 5 תפקידים והם:
1.עוזרת לתקשר ביעילות לצורך פעילויות האופייניות לבני החברה הנתונה
2.מעצבת את החשיבה שלנו, בלי השפה חלק גדול מן החשיבה לא היה מתקיים
3.מסמלת את מעמדו של האדם בחברה, משייכים אותו לקבוצה מסויימת.
4.אנשים משנים את דפוסי הדיבור שלהם כאשר ההקשר החברתי משתנה
5.משמש כמכשול לתקשורת בין קבוצות ותרבויות שונות, כאשר רוצים לדבר בסוד משתמשים בשפה שלא מוכרת לבן הקבוצה השני

3

מהי ההגדרה של סוגי שפות?

אנו משתמשים באמצעים שונים לבטא את תרבותנו כמו מוזיקה, ציור, מחול ופיסול. אך רק שפה מדויקת היא על מנת לבטא רעיונות מורכבים שבני אדם רוצים להעביר.

4

כמה סוגי שפות יש ומהם?
שפה רשמית
שפה גבוהה
סלנג
שפת מחשב
שפה מקצועית
שפה לא מילולית
שפת סימנים

יש 7 סוגי שפות והם:
1. - שפה שמרוכזת ע"י מדינה או טריטוריה
2. - שימוש במילים גבוהות שלרוב לא משתמשים
3. - שימוש שאינו תקין במילים, הבאתם יכולה לבוא משפה אחרת או המציאו אותם בחברה המסויימת
4. - שפה שבאמצעותה האדם נותן פקודות למחשב
5. - שפה שבה אנשי מקצוע משתמשים אשר קשורים למקצוע
6. - המחוות והמנהגים ושפת גוף. שפת גוף - קיבוץ של הבעות פנים, תנועות, תנוחות שנעשות באופן לא ידוע והן משקפות את הרגשות של האדם אשר עושה אותן.
7. - העברת מסרים בצורה טבעית בתנועות ידיים, הבעות פנים על מנת ליצור תקשורת