מגדר Flashcards Preview

פסיכולוגיה > מגדר > Flashcards

Flashcards in מגדר Deck (4):
1

מהו מין?

הבדלים פיזיולוגים ביולוגים בין זכר לנקבה

2

מהו מגדר?

הציפיות החברתיות ביחס להתנהגות נאותה מצד נשים וגברים

3

מהו מינניות (סקסיזם?

האמונה שאחד מן המינים גובר על השני וזה עשוי להוביל לקיפוח ואפליה של המין האחר

4

מהי תפיסת המגדר?

תפיסה זו משתנה מתרבות לתרבות, ומונחלת בתהליך של למידה חברתית. היא יכולה להיות שוויונית או לא. המגדר משפיע על הדרך בה היחיד תופס את עצמו. בחברה קיימת עליונות גברית שנראית טבעית ונובעת מההבדלים הביולוגים ביניהם. המסקנה היא שתפקידי המגדר מושפעים מאוד מן התרבות ומונחלים לאדם בתהליך החברות.