ערכים Flashcards Preview

פסיכולוגיה > ערכים > Flashcards

Flashcards in ערכים Deck (6):
1

מה היא ההגדרה של ערכים?

אמות מידה המבוססות על השקפות עולם, ביחס לשאלות של צדק מוסר אמת , הערכים קובעים מה נכון וראוי בחברה מסוימת.

2

מהם ערכים משותפים?

ערכים שמשקפים את ערכי התרבות של חברה מסויימת.

3

מהם ערכים אוניברסליים?

ערכים שמקובלים בכל התרבויות.

4

מהם ערכים אישיים?

ערכים שמשקפים את האני המאמין האישי וחלקם לא מוצהרים

5

מהו סולם ערכים?

סדר עדיפויות שנותן אדם לערכים שהוא מחזיק בהם

6

מהו קונפליקט ערכים?

החלטה שצריך לקבל בין 2 בחירות שמבוססות על ערך אחר. הערכים שבקונפליקט נמצאים במקום גבוה בסולם הערכים בו מחזיק האדם