מהי תרבות? Flashcards Preview

פסיכולוגיה > מהי תרבות? > Flashcards

Flashcards in מהי תרבות? Deck (4):
1

מהי ההגדרה לתרבות?

מערכת ערכים, רעיונות ודפוסי התנהגות המשותפים לכל בני חברה מסוימת, יחסית לתקופה ולמקום ומעוברים בתהליך של למידה חברתית לדור הבא. ממיינים את מרכיבי התרבות על פי תרבות חומרית ולא חומרית.

2

מהי ההגדרה של תרבות חומרית?

מרכיבי תרבות מוחשיים שבני האדם יוצרים, רוכשים ומשתמשים בהם. הם מבטאים את המשאבים העומדים לרשות החברה ואת רמתה הטכנולוגית והיא משקפת את צרכי החברה וערכיה

3

מהי ההגדרה של תרבות לא חומרית?

מרכיבי התרבות שאינם עצמים מוחשיים אלא הם מופשטים.

4

מהי ההגדרה להלם תרבות?

תגובה של שוק, סלידה כלפי יסוד תרבותי לא מוכר, בדר"כ מדובר בהבדלים תרבותיים, מנהגים, נימוסים, יופי, לבוש... הלם תרבות עלולה להביא חוסרת היכולת לפעול בתרבות זרה.