טכנולוגיה Flashcards Preview

פסיכולוגיה > טכנולוגיה > Flashcards

Flashcards in טכנולוגיה Deck (4):
1

מהי טכנולוגיה?

כלים, ציוד ותהליכים שהחברה משתמשת על מנת לבצע משימות. הטכונולוגיה משקפת את הידע, לטכנולוגיה מרכיבים חומריים ולא חומריים.

2

מהי תרבות מסורתית?

מאתפיינת בטכנולוגיה פשוטה, אורח חיים מסורת, ניעות מעמדית נמוכה, וחלוקת תפקידים מגדרית.

3

מהי תרבות מודרנית?

מתאפיינת בטכנולוגיה מפותחת, התמקצעות, חלוקת תפקידים שוויונית, ניעות מעמדית גבוה. התפתחות התרבות סביב הפנאי.

4

המודל של לנסקי

עוסק ב5 סוגי חברות ומציג את ההבדל ביניהן
1.חברות של ציידים ולקטים: כינוי לחברות שיש להן טכנולוגיה ברמה מאוד נמוכה, הם צדים בעח ולוקטים צמחים. בגלל התנאי המחייה הקשים רובם אינם מגיעים לגיל 20. הגברים היו צדים והנשים היו לוקטים צמחים
2.חברות מרעות וגננה: הם משתמשים באסטרטגיה שונה למחיה. הם מבייתים את הבעח ובכך הם העלו בצורה ניכרת את המזון שלהם ובגלל שיש עודף של מזון ואין דאגה אז אנשי החברה יכולים לדאוג לדברים אחרים כגון התרבות, אמונות, דתות, מלאכת יד. עודף מזון הביא לכך שגם נוצר סחר חליפין ורכוש פרטי בין האנשים.
3.חברות חקלאיות: התחלה של שימוש בחקלאות, עקב שנים של עבודת אדמה האנשים יכולים ליצור שטחי מחייה גדולים יותר, אין בעיה של מזון, הכסף החליף את המקום של סחר החליפין כי הוא גורם לפערים ולאי שיוויון. יש שימוש בכתב ומתכות
4.חברות מתועשות: התחלה בשימוש באנרגיה מתקדם להפעלת מכונות מתוחכמות, כולם התפתחו במהירות. יצרו גם רכבות ואוניות ובכך אנשים יכלו לצאת מן הכפרים לערים ולהקים של בתי חרושת.
5.חברות פוסט תעשייתיות:מאפשרת כלכלה המבוססת על מידע . רכישת מיומנויות מכאניות, גם בתקשורת. מדובר בדרכ בחברה שהיא באומה העשירה, היוצר דפוס של תרבות גלובלית.