הגישה הפונקציונליסטית Flashcards Preview

פסיכולוגיה > הגישה הפונקציונליסטית > Flashcards

Flashcards in הגישה הפונקציונליסטית Deck (5):
1

מהי הגישה הפונקציונסליסטית?

גישה זו היא גישת מאקרו שרואה את החברה כמערכת שמורכבת מחלקים ומוסדות שונים. כל החלקים האלו תורמים ליציבות, המשכיות וההרמוניה של החברה וגם עניה על בקשותיה. תופעות שלא תורמים ליציבות החברה נקראים דיספונקציונליים והם צריכים לחלוף מן העולם.

2

מהן פונקציות גלויות?

תפקידים מוצהרים ומכוונים של מבנה או תופעה חברתית. הפונקציה כתובה באיזה מסמך כלשהו.

3

מהן פונקציות סמויות?

תפקידים לא מוצהרים ולא מכוונים של המבנה או תופעה חברתית אבל הם גם תורמים ליציבות החברה והסדר החברתי

4

מהן יתרונות הגישה?

1.היכולת לתאר את החברה ולזהות את מרכיביה
2.התבוננות מלאה במערכת החברתית

5

מהן חסרונות הגישה?

1.התיאוריה עוסקת ביציבות החברה ומתעלמת משינויים החלים בתרבויות. מי שמחזיק בגישה מאמין כי המצב הקיים הוא האידיאלי לשמירה על יציבות חברתית.
2.מתעלמת בין קונפליקטים בחברה ולכן לא מצליחה להסביר תופעות חברתיות כמו מתחים בין המינים או גזעים.