1. Jakten på lyckan Flashcards Preview

RUB.4 > 1. Jakten på lyckan > Flashcards

Flashcards in 1. Jakten på lyckan Deck (84):
1

jonkun etsintä, tavoittelu, metsästys

en jakt, jakten, jakter, jakterna 3 på någonting

2

onni, menestys

lycka, -n

3

perustarve

ett grungläggande behov

4

tarve

ett behov, behovet, behov, behoven 5

5

tyydytetty, tyytyväinen

tillfredsställd, tillfredsställt, tillfredsställda

6

tavarat eivät riitä

räcker det inte med prylar

7

riittää, ulottua, ojentaa, kestää

räcka, räcker, räckte, räckt 2

8

tavara, esine

en pryl, prylen, prylar, prylarna 2

9

ei enää

inte längre

10

vaan

utan (konj.)

11

kokea

uppleva, upplever, upplevde, upplevt 2

12

suunnaton, valtava

enorm, enormt, enorma

13

tunne

en känsla, känslan, känslor, känslorna 1

14

hypätä

hoppa, hoppar, hoppade, hoppat 1

15

laskuvarjo

en fallskärm, fallskärmen, fallskärmar, fallskärmarna 2

16

nousta, kiivetä

bestiga, bestiger, besteg, bestigit 4

17

sukeltaa

dyka, dyker, dök, dykt (ep.)

18

koralliriutta

ett korallrev, -revet, -rev, -reven 5

19

rakastua

bli (blir, blev, blivit) 4 förälskad, förälskat, förälskade

20

suin päin, päätä pahkaa

huvudstupa

21

saada "kicksejä"

få, får, fick, fått (ep.) kickar

22

Helposti käy niin, että...

Der är lätt hänt att...

23

tapahtua, sattua

hända, händer, hände, hänt 2

24

olla asiat hyvin

ha, har, hade, haft (ep.) det bra

25

kauhea, hirveä

hemsk, hemskt, hemska

26

arki, arkipäivä

en vardag, vardagen, vardagar, vardagarna 2

27

jatkuva, ainainen, pysyvä

ständig, ständigt, ständiga

28

taistelu

en kamp, kampen, kamper, kamperna 3

29

olemassaolo, oleminen

tillvaro, -n

30

-sta, -stä, jonkin sisästä

ur (prep.)

31

afrikkalainen (adj.)

afrikansk, afrikanskt, afrikanska

32

näkökulma

en synvinkel, synvinkeln, synvinklar, synvinklarna 2

33

köyhä

fattig, fattigt, fattiga

34

meluisa, äänekäs

bullrig, bullrigt, bullriga

35

vaarallinen

farlig, farligt, farliga

36

liikenne

trafik, -en

37

konttori, toimisto

ett kontor, kontoret, kontor, kontoren 5

38

stressistä johtuva

stressrelaterad, stressrelaterat, stressrelaterade

39

sairaus

en sjukdom, sjukdomen, sjukdomar, sjukdomarna 2

40

kärsiä jostakin

lida, lider, led, lidit 4 av något

41

huumeongelma

ett drogproblem, drogproblemet, drogproblem, drogproblemen 5

42

edes

ens

43

arvostaa

uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 1

44

yksinkertainen

enkel, enkelt, enkla

45

kohokohta

en höjdpunkt, höjdpunkten, höjdpunkter, höjdpunkterna 3

46

verrata jotakin johonkin

jämföra, jämför, jämförde, jämfört 2 något med något

47

korostaa, painottaa

framhäva, framhäver, framhävde, framhävt 2

48

sillä tavoin

på så sätt

49

puolustaa

försvara, försvarar, försvarade, försvarat 1

50

elämäntyyli

en livsstil, livsstilen, livsstilar, livsstilarna 2

51

ikään kuin, tavallaan

liksom

52

vahvistaa, varmentaa

bekräfta, bekräftar, bekräftade, bekräftat 1

53

turvallinen

trygg, tryggt, trygga

54

taloudellinen

ekonomisk, ekonomiskt, ekonomiska

55

oikeastaan

egentligen

56

syvä

djup, djupt, djupa

57

elintaso

levnadsstandard, -en

58

suhde johonkin

en relation, relationen, relationer, relationerna 3 till någon

59

läheisemme

våra närmaste

60

tavallaan

på sätt och vis

61

onnellinen jostakin

lycklig, lyckligt, lyckliga över något

62

taistella jonkin puolesta

kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 1 för något

63

hana, nostokurki

en kran, kranen, kranar, kranarna 2

64

perheenjäsen

en familjemedlem, familjemedlemmen, familjemedlemmar, familjemedlemmarna 2

65

ilmestyä, ilmaantua

dyka, dyker, dök, dykt (ep.) upp

66

päivällispöytä

ett middagsbord, middagsbordet, middagsbord, middagsborden 5

67

kadota, hävitä

försvinna, försvinner, försvann, försvunnit 4

68

matkalla

på vägen

69

iloinen jostakin

glad, glatt, glada över något

70

ylipäänsä

överhuvudtaget

71

jonkun sijasta

istället för något

72

levottomasti, rauhattomasti

rastlöst

73

etsiä, hakea jotakin

söka, söker, sökte, sökt 2 efter något

74

elämys, kokemus

en upplevelse, upplevelsen, upplevelser, upplevelserna 3

75

pitäisi

borde

76

länsimaalainen (hlö)

en västerlänning, västerlänningen, västerlänningar, västerlänningarna 2

77

pysähtyä

stanna, stannar, stannade, stannat 1 upp

78

hetkeksi

för en stund

79

hetki

en stund, stunden, stunder, stunderna 2

80

ilo jostakin

glädje, -n över något

81

olla olemassa

finnas, finns, fanns, funnits 4 till

82

muistaa

komma, kommer, kom, kommit 4 ihåg

83

merkitä, tarkoittaa

betyda, betyder, betydde, betytt 2

84

lähempänä

närmare