Tema: Samliv Flashcards Preview

RUB.4 > Tema: Samliv > Flashcards

Flashcards in Tema: Samliv Deck (99):
1

antaa anteeksi

förlåta, förlåter, förlät, förlåtit 4

2

antaa pakit

nobba, nobbar, nobbade, nobbat 1

3

arvostaa

uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 1

4

asua yhdessä jonkun kanssa

bo, bor, bodde, bott 3 ihop med någon

5

avioero

en skilsmässa, skilsmässan, skilsmässor, skilsmässorna 1

6

avioliitto

ett äktenskap, äktenskapet, äktenskap, äktenskapen 5

7

aviomies

en äkta man 5*

8

aviopari

ett äkta par 5

9

(avio)puoliso

en make, maken, makar, makarna 2 (mies); en maka, makan, makor, makorna 1 (nainen)

10

avoliitto

ett samboförhållande, samboförhållandet, samboförhållanden, samboförhållandena 4

11

avopuoliso

en sambo, sambon, sambor, samborna 3

12

elää avoliitossa

vara, är, var, varit 4 sambo

13

eronnut

(från)skild, skilt, skilda

14

erota jostakusta

skilja, skiljer, skiljde, skiljt 2 sig från någon; skiljas, skiljs, skildes, skilts 2 från någon

15

halailla, lääppiä

hångla, hånglar, hånglade, hånglat 1

16

hankkia lapsia

skaffa, skaffar, skaffade, skaffat 1 barn

17

huomaavainen

hänsynsfull, -t, -a

18

häät

ett bröllop, bröllopet, bröllop, bröllopen 5

19

ihailla

beundra, beundrar, beundrade, beundrat 1

20

ihastua johonkin

bli, blir, blev, blivit 4 förtjust, förtjust, förtjusta i någon

21

ihastunut

förtjust, förtjust, förtjusa

22

ihmissuhteet

mänskliga relationer, de mänskliga relationerna

23

inhota

avsky, avskyr, avskydde, avskytt 3

24

iskeä joku

ragga, raggar, raggade, raggat 1 någon

25

jättää joku

lämna, lämnar, lämnade, lämnat 1 någon

26

kaivata jotakuta

längta, längtar, längtade, längtat 1 efter någon; sakna, saknar, saknade, saknat 1 någon

27

kanssaihminen

en medmänniska, medmänniskan, medmänniskor, medmänniskorna 1

28

kateellinen

avundsjuk, -t, -a

29

kateus

avundsjuka, -n

30

kihlaus

en förlovning, förlovningen, förlovningar, förlovningarna 2

31

kihlattu

en fästman, fästmannen, fästmän, fästmännen 5* (mies); en fästmö, fästmön, fästmör, fästmörna 3 (nainen)

32

kosia

fria, friar, friade, friat 1 till någon

33

kumppanuus

parterskap, -et

34

käydä treffeillä

dejta, dejtar, dejtade, dejtat 1

35

lopettaa suhde jonkun kanssa

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) slut med någon

36

loukata

såra, sårar, sårade, sårat 1

37

loukkaantunut

sårad, sårat, sårade

38

luottamus jotakuta kohtaan

tillit, -en till någon

39

läheinen

nära (tpm)

40

lähimmäiset

de nära och kära; de närmaste

41

mennä kihloihin jonkun kanssa

förlova, förlovar, förlovade, förlovat 1 sig med någon

42

mennä naimisiin jonkun kanssa

gifta, gifter, gifte, gift 2 sig med någon

43

mennä uusiin naimisiin

gifta, gifter, gifte, gift 2 om sig

44

morsian

en brud, bruden, brudar, brudarna 2 (vihittäessä)

45

mustasukkainen

svartsjuk, -t, -a

46

mustasukkaisuus

svartsjuka, -n

47

muuttaa yhteen jonkun kanssa

flytta, flyttar, flyttade, flyttat 1 ihop med någon

48

naimisiinmeno

ett giftermål, giftermålet, giftermål, giftermålen 5

49

naimisissa

gift, gift, gifta

50

naimaton

ogift, ogift, ogifta

51

olla ihastunut johonkin

vara, är, var, varit 4 förtjust, förtjust, förtjusta i någon

52

olla kihloissa jonkun kanssa

vara, är, var, varit 4 förlovad, förlovat, förlovade med någon

53

olla naimisissa jonkun kanssa

vara, är, var, varit 4 gift, gift, gifta med någon

54

olla pahoillaan

vara 4 ledsen, ledset, ledsna

55

olla rakastunut johonkin

vara 4 kär, kärt, kära i någon; vara 4 förälskad, förälskat, förälskade i någon

56

olla yhdessä jonkun kanssa

vara 4 tillsammans med någon

57

onnellinen

lycklig, -t, -a

58

onneton

olycklig, -t, -a

59

onni

lycka, -n

60

pahoittaa mielensä

ta, tar, tog, tagit 4 illa upp

61

parisuhde

ett parförhållande, parförhållandet, parförhållanden, parförhållandena 4

62

perustaa perhe

bilda, bildar, bildade, bildat 1 familj

63

pettää jotakuta

bedra, bedrar, bedrog, bedragit 4 någon; vara 4 otrogen, otroget, otrogna mot någon

64

pitää jostakusta

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2 om någon; gilla, gillar, gillade, gillat 1 någon

65

poikamies

en ungkarl, ungkarln, ungkarlar, ungkarlarna 2

66

poikamiestyttö

en ungkarlsflicka, -flickan, -flickor, -flickorna 1

67

poikaystävä

en pojkvän, pojkvännen, pojkvänner, pojkvännerna 3; en kille, killen, killar, killarna 2 (puhek.)

68

rakas

kär, kärt, kära; en älskling, älsklingen, älsklingar, älsklingarna 2

69

rakastaa

älska, älskar, älskade, älskat 1

70

rakastua johonkin

bli, blir, blev, blivit 4 kär, kärt, kära i någon; bli 4 förälskad, förälskat, förälskade i någon; förälska, förälskar, förälskade, förälskat 1 sig i någon

71

rakastunut johonkin

kär, kärt, kära i någon; förälskad, förälskat, förälskade i någon

72

rakkaus

kärlek, -en

73

rekisteröity parisuhde

ett registrerat partnerskap 5 (rr); ett registrerat parförhållande 4 (sr)

74

riidellä

bråka, bråkar, bråkade, bråkat 1; gräla, grälar, grälade, grälat 1

75

riitaantua, joutua epäsopuun jonkun kanssa

bli 4 osams med någon

76

romanssi

en romans, romansen, romanser, romanserna 3

77

romanttinen

romantisk, -t, -a

78

saada pakit

bli 4 dumpad, dumpat, dumpade

79

seurustella jonkun kanssa

vara 4 tillsammans/ihop med någon; sällskapa, sällskapar, sällskapade, sällskapat 1 med någon

80

sinkku

en singel, singeln, singlar, singlarna 2

81

suhde

ett förhållande, förhållandet, förhållanden, förhållandena 4

82

sulhanen

en brudgum, brudgummen, brudgummar, brudgummarna 2 (vihittäessä)

83

suudella toisiaan

kyssa, kysser, kysste, kysst 2 varandra

84

suudelma

en kyss, kyssen, kyssar, kyssarna 2

85

tasa-arvoinen

jämställd, jämställt, jämställda

86

tavata joku

träffa, träffar, träffade, träffat 1 någon

87

tulla toimeen jonkun kanssa

komma, kommer, kom, kommit 4 överens med någon

88

tunne

en känsla, känslan, känslor, känslorna 1

89

tutustua johonkuhun

bli 4 bekant, -, -a med någon

90

tyttöystävä

en flickvän, flickvännen, flickvänner, flickvännerna 3; en tjej, tjejen, tjejer, tjejerna 3 (puhek.)

91

uskollinen

trogen, troget, trogna

92

uskoton

otrogen, otroget, otrogna

93

vaimo

en hustru, hustrun, hustrur, hustrurna 3; en fru, frun, fruar, fruarna 2

94

vihkiä

viga, viger, vigde, vigt 2

95

vihata

hata, hatar, hatade, hatat 1

96

välittää jostakusta

bry, bryr, brydde, brytt 3 sig om någon

97

yhteiselämä

ett samliv, samlivet, samliv, samliven 5

98

ystävystyä jonkun kanssa

bli 4 vän med någon

99

ystävyys

vänskap, -en