5. Hur vuxen är du? Flashcards Preview

RUB.4 > 5. Hur vuxen är du? > Flashcards

Flashcards in 5. Hur vuxen är du? Deck (100):
1

aikuinen

vuxen, vuxet, vuxna

2

täyttää

fylla, fyller, fyllde, fyllt 2

3

täysi-ikäinen

myndig, myndigt, myndiga

4

äänestää

rösta, röstar, röstade, röstat 1

5

käydä ravintolassa

gå, går, gick, gått (ep.) på krog

6

ravintola, kapakka

en krog, krogen, krogar, krogarna 2

7

hankkia ajokortti

ta, tar, tog, tagit 4 körkort

8

oikeus

en rättighet, rättigheten, rättigheter, rättigheterna 3

9

vastuu jostakin

ett ansvar, ansvaret, ansvar, ansvaren 5 för något

10

odotetaan

det förväntas

11

odottaa, toivoa

förvänta, förväntar, förväntade, förväntat 1

12

pitää osata

ska kunna

13

huolehtia, pitää huoli jostakin

ta, tar, tog, tagit 4 hand om något

14

elättää itsensä, hankkia toimeentulonsa

försörja, försörjer, försörjde, försörjt 2 sig

15

maksaa

betala, betalar, betalade, betalat 1

16

lasku

en räkning, räkningen, räkningar, räkningarna 2

17

vuokra

en hyra, hyran, hyror, hyrorna 1

18

velvollisuus

en plikt, plikten, plikter, plikterna 3

19

merkitä, tarkoittaa

innebära, innebär, innebar, inneburit 4

20

kuitenkin, silti, toki

dock

21

ikävä, tylsä

trist, trist, trista

22

jopa

även

23

irrotella

släppa, släpper, släppte, släppt 2 loss

24

45-vuotias (hlö)

en 45-åring, 45-åringen, 45-åringar, 45-åringarna 2

25

nuorempi mieleltään

yngre i själen

26

sielu

en själ, själen, själar, själarna 2

27

eräs, tietty, määrätty

viss, visst, vissa

28

oikeastaan

egentligen

29

saada selville jotakin

få, får, fick, fått (ep.) reda på något

30

aikuisuustesti

ett vuxentest, vuxentestet, vuxentest, vuxentesten 5

31

tämä, nämä

denna, detta, dessa

32

ylimääräinen, lisä-

extra (tpm)

33

eläkesäästää

pensionsspara, pensionssparar, pensionssparade, pensionssparat 1

34

seuramatka

en charterresa, charterresan, charterresor, charterresorna 1

35

käydä ostoksilla, shoppailla

shoppa, shoppar, shoppade, shoppat 1

36

nauttia jostakin

njuta, njuter, njöt, njutit 4 av något

37

surffata netissä

surfa, surfar, surfade, surfat 1 på nätet

38

sanomalehti

en tidning, tidningen, tidningar, tidningarna 2

39

verkkopankki

en nätbank, nätbanken, nätbanker, nätbankerna 3

40

keskustelupalsta

ett diskussionsforum, diskussionsforumet, diskussionsforum, diskussionsforumen 5

41

yllätys

en överraskning, överraskningen, överraskningar, överraskningarna 2

42

niin kauan kuin

så länge

43

seuraus, jono, jakso

en följd, följden, följder, följderna 3

44

häiritä

störa, stör, störde, stört 2

45

tarvita

behöva, behöver, behövde, behövt 2

46

keksiä jotakin

hitta, hittar, hittade, hittat 1 på något

47

hallita jotakin

ha, har, hade, haft (ep.) kontroll över något

48

saada eläkettä

få, får, fick, fått (ep.) i pension

49

eläke

en pension, pensionen, pensioner, pensionerna 3

50

suosikkipaikka

ett inneställe, innestället, inneställen, inneställena 4

51

lähettää tekstiviesti

skicka, skickar, skickade, skickat 1 sms

52

asia

ett ärende, ärendet, ärenden, ärendena 4

53

näyttää

visa, visar, visade, visat 1

54

pukea päälleen

klä, klär, klädde, klätt 3 på sig

55

tuntea itsensä

känna, känner, kände, känt 2 sig

56

mukava (esim. vaatteista)

bekväm, bekvämt, bekväma

57

erottua joukosta

skilja, skiljer, skilde, skilt 2 sig från mängden

58

joukko, määrä, paljous

en mängd, mängden, mängder, mängderna 3

59

takapuoli

en rumpa, rumpan, rumpor, rumporna 1 (puhek.)

60

ruuantähteet

matrester, -na

61

päivällinen

en middag, middagen, middagar, middagarna 2

62

laittaa etiketti

sätta, sätter, satte, satt (ep.) etikett

63

laittaa pakastimeen, pakastaa

lägga, lägger, lade, lagt (ep.) i frysen

64

heittää pois

slänga, slänger, slängde, slängt 2

65

lajittelematta

utan att källsortera

66

lajitella

källsortera, källsorterar, källsorterade, källsorterat 1

67

pyjama

en pyjamas, pyjamasen, pyjamasar, pyjamasarna 2

68

edessä, eteen

framför (prep.)

69

alaston, paljas

naken, naket, nakna

70

aamulehti

en morgontidning, morgontidningen, morgontidningar, morgontidningarna 2

71

takaapäin

bakifrån

72

sarjakuva

en serie, serien, serier, serierna 3

73

pääkirjoitus, johtaja

en ledare, ledaren, ledare, ledarna 5

74

artikkeli

en artikel, artikeln, artiklar, artiklarna 2

75

saunoa

bada, badar, badade, badat 1 bastu

76

sehän on selvä

såklart

77

villisti

vilt

78

lottoarvonta

en lottodragning, lottodragningen, lottodragningar, lottodragningarna 2

79

jonkun mukaan

enligt (prep.)

80

seuraava

följande (tpm)

81

taulukko

en tabell, tabellen, tabeller, tabellerna 3

82

villi

vild, vilt, vilda

83

huoleton

bekymmerslös, bekymmerslöst, bekymmerslösa

84

vastuuntuntoinen

ansvarsfull, ansvarsfullt, ansvarsfulla

85

tulee olla, pitää olla

ska vara

86

toki

visst

87

tarttua hetkeen

ta, tar, tog, tagit 4 vara på stunden

88

huomispäivä

morgondag, -en

89

käyttäytyä

bete, beter, betedde, betett 3 sig

90

kuten aikuisilta odotetaan

som det förväntas av vuxna

91

juuttua, takertua, jäädä kiinni johonkin

fastna, fastnar, fastnade, fastnat 1 i något

92

kaava, malli

ett mönster, mönstret, mönster, mönstren 5

93

tapa, tottumus

en vana, vanan, vanor, vanorna 1

94

unohtaa

glömma, glömmer, glömde, glömt 2

95

kaavoihin kangistunut, tarkkaan suunniteltu

inrutad, inrutat, inrutade

96

arki, arkipäivä

en vardag, vardagen, vardagar, vardagarna 2

97

hullu

galen, galet, galna

98

tulet ikääntymään

kommer du att åldras

99

ikääntyä, vanheta, vanhentua

åldras, åldras, åldrades, åldrats 1

100

etuajassa

i förtid