4. Ett annorlunda val Flashcards Preview

RUB.4 > 4. Ett annorlunda val > Flashcards

Flashcards in 4. Ett annorlunda val Deck (94):
1

toisenlainen, erilainen

annorlunda (tpm)

2

valinta, vaalit

ett val, valet, val, valen 5

3

(joku aika) sitten

för - sedan (prep.)

4

sukupolvi

en generation, generationen, generationer, generationerna 3

5

täysin, aivan

helt

6

mahdoton (kuvitella)

otänkbar, otänkbart, otänkbara

7

nainen

en kvinna, kvinnan, kvinnor, kvinnorna 1

8

presidentti

en president, presidenten, presidenter, presidenterna 3

9

mies

en man, mannen, män, männen 5*

10

jäädä kotiin

stanna, stannar, stannade, stannat 1 hemma

11

kehitys

en utveckling, -en

12

nopea

snabb, snabbt, snabba

13

viimeisen sadan vuoden aikana

de senaste hundra åren

14

mahdollinen

möjlig, möjligt, möjliga

15

kätilö

en barnmorska, barnmorskan, barnmorskor, barnmorskorna 1

16

periaatteessa

i princip

17

tasa-arvoinen

jämställd, jämställt, jämställda

18

ammatti

ett yrke, yrket, yrken, yrkena 4

19

epätavallinen

ovanlig, ovanligt, ovanliga

20

sukupuoli

ett kön, könet, kön, könen 5

21

törmätä johonkin, kohdata jokin

stöta, stöter, stötte, stött 2 på något

22

kuitenkin

ändå

23

yhä, edelleen

fortfarande

24

ennakkoluulo

en fördom, fördomen, fördomar, fördomarna 2

25

menestyksekäs, menestynyt

framgångsrik, framgångsrikt, framgångsrika

26

nyrkkeilijä

en boxare, boxaren, boxare, boxarna 5

27

siitä huolimatta että

trots att (konj.)

28

juuri

just

29

tarvita

behöva, behöver, behövde, behövt 2

30

vauhti

en fart, farten, farter, farterna 3

31

haaste

en utmaning, utmaningen, utmaningar, utmaningarna 2

32

kokeilla jotakin

prova, provar, provade, provat 1 på något

33

(urheilu)laji, oksa

en gren, grenen, grenar, grenarna 2

34

nyrkkeily

boxning, -en

35

alussa

i början

36

selviytyä

klara, klarar, klarade, klarat 1 sig

37

sillä

för (konj.)

38

nuorin

yngst

39

pienin

minst

40

olla pakko tehdä jotakin

vara, är, var, varit 4 tvungen, tvunget, tvungna att göra något

41

Kuinka sinut kasvatettiin?

Hur blev du uppfostrad?

42

kasvatettu

uppfostrad, uppfostrat, uppfostrade

43

tyytymätön

missnöjd, missnöjt, missnöjda

44

syntyä

födas, föds, föddes, fötts 2

45

kelvata

duga, duger, dög, dugt (ep.)

46

kasvattaa

uppfostra, uppfostrar, uppfostrade, uppfostrat 1

47

poikamainen

pojkaktig, pojkaktigt, pojkaktiga

48

villi

vild, vilt, vilda

49

ei niin kauhean varovainen

inte så värst försiktig

50

varovainen

försiktig, försiktigt, försiktiga

51

ainakin

åtminstone

52

pelätä jotakin

vara, är, var, varit 4 rädd för något

53

suhtautua johonkin

förhålla, förhåller, förhöll, förhållit 4 sig till något

54

ammatinvalinta

ett yrkesval, yrkesvalet, yrkesval, yrkesvalen 5

55

pitäisi

borde

56

käyttää

använda, använder, använde, använt 2

57

sisäpuoli

en insida, insidan, insidor, insidorna 1

58

pää

ett huvud, huvudet, huvuden, huvudena (ep.)

59

jonkun sijasta

i stället för något

60

ulkopuoli

en utsida, utsidan, utsidor, utsidorna 1

61

nykyään

nuförtiden

62

hyväksyä

godkänna, godkänner, godkände, godkänt 2

63

nyrkkeillä

boxas, boxas, boxades, boxats 1

64

huolissaan jostakin

orolig, oroligt, oroliga över något

65

vastustaja

en motståndare, motståndaren, motståndare, motståndarna 5

66

erityinen

speciell, speciellt, speciella

67

hämmästynyt jostakin

förvånad, förvånat, förvånade över något

68

opiskelutoveri

en studiekompis, studiekompisen, studiekompisar, studiekompisarna 2

69

raju, kova, karski

tuff, tufft, tuffa

70

kutsua jotakuta joksikin

kalla, kallar, kallade, kallat 1 någon för något

71

nais-, naispuolinen, naisellinen, naismainen

kvinnlig, kvinnligt, kvinnliga

72

koskea jotakin, olla kyseessä, olla voimassa

gälla, gäller, gällde, gällt 2

73

sekä - että

såväl - som (konj.)

74

ulkonäkö

utseende, -t

75

kyky, lahjakkuus, taipumus

en talang, talangen, talanger, talangerna 3

76

ennen kaikkea

först och främst

77

yksinkertaisesti

helt enkelt

78

odottaa, toivoa, vaatia

förvänta, förväntar, förväntade, förväntat 1 (sig)

79

hyökkäävä, aggressiivinen

aggressiv, aggressivt, aggressiva

80

tyhmä

dum, dumt, dumma

81

mies-, miespuolinen, miehekäs, miehinen

manlig, manligt, manliga

82

varmasti, varmaan(kin)

visst

83

jotkut ammatit

en del yrken

84

naispuolinen, naisellinen, naismainen

feminin, feminint, feminina

85

miespuolinen, miehekäs, miesmäinen

maskulin, maskulint, maskulina

86

jostakin riippumatta

oberoende av något

87

on hyvä, että on perinteitä

det är bra med traditioner

88

perinne

en tradition, traditionen, traditioner, traditionerna 3

89

-ssa, -ssä, jollakin alalla

inom (prep.)

90

tietty

viss, visst, vissa

91

hoitaa

sköta, sköter, skötte, skött 2

92

ei olla mitään sitä vastaan että

ha, har, hade, haft (ep.) inget emot att

93

tietyömies

en vägarbetare, vägarbetaren, vägarbetare, vägarbetarna 5

94

paita

en skjorta, skjortan, skjortor, skjortorna 1