10. Medier och IT Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 10. Medier och IT > Flashcards

Flashcards in 10. Medier och IT Deck (113)
Loading flashcards...
61

vallanpitäjä

en makthavare, makthavaren, makthavare, makthavarna 5

62

verkkokaupankäynti

e-handel, -n

63

verkkokauppa

en nätbutik, nätbutiken, nätbutiker, nätbutikerna 3

64

webbisivu, verkkosivu

en webbsida, webbsidan, webbsidor, webbsidorna 1; en webbplats, webbplatsen, webbplatser, webbplatserna 3

65

verkkolehti

en nättidning, nättidningen, nättidningar, nättidningarna 2

66

verkossa, netissä

på nätet

67

videoklippi

ett videoklipp, videoklippet, videoklipp, videoklippen 5

68

virus

ett virus, viruset, virus, virusen 5

69

yleisönosasto

en insändarspalt, insändarspalten, insändarspalter, insändarspalterna 3

70

yleisönosastokirjoitus

en insändare, insändaren, insändare, insändarna 5 (lehti); ett inlägg, inlägget, inlägg, inläggen 5 (verkko)

71

älypuhelin

en smarttelefon, smarttelefonen, smarttelefoner, smarttelefonerna 3

72

asentaa

installera, installerar, installerade, installerat 1

73

avata televisio / radio / tietokone

sätta, sätter, satte, satt (ep.) på tv:n / radion / datorn

74

chattailla, olla mukana

chatta, chattar, chattade, chattat 1

75

klikata

klicka, klickar, klickade, klickat 1 på

76

käydä jonkun kotisivulla

gå, går, gick, gått (ep.) in på / besöka, besöker, besökte, besökt 2 någons hemsida

77

ladata elokuva / kappale

ladda, laddar, laddade, laddat 1 ner en film (filmen, filmer, filmerna) 3 / en låt (låte, låter, låterna) 3

78

laittaa ääntä kovemmalle / pienemmälle

skruva, skruvar, skruvade, skruvat 1 upp / ner volymen

79

lehdessä lukee

det står i tidningen

80

levittää

sprida, sprider, spred, spridit 4

81

lähettää linkki

skicka, skickar, skickade, skickat 1 en länk, länken, länkar, länkarna 2

82

lähettää sähköpostia, meilata

skicka, skickar, skickade, skickat 1 e-post; mejla, mejlar, mejlade, mejlat 1 (puhek.)

83

lähettää tekstiviesti

skicka, skickar, skickade, skickat 1 ett textmeddelande 4; messa, messar, mässade, messat 1 (puhek.), sms:a, sms:ar, sms:ade, sms:at 1 (puhek.)

84

mainostaa jotakin

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) reklam för ngt

85

olla Facebookissa

vara, är, var, varit 4 på Facebook

86

olla netissä

vara, är, var, varit 4 uppkopplad, uppkopplat, uppkopplade

87

painaa nappia

trycka, trycker, tryckte, tryckt 2 på knappen

88

päivittää

uppdatera, uppdaterar, uppdaterade, uppdaterat 1

89

selailla lehteä

bläddra, bläddrar, bläddrade, bläddrat 1 i en tidning

90

selostaa

referera, refererar, refererade, refererat 1