13. Mångkulturell vardag Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 13. Mångkulturell vardag > Flashcards

Flashcards in 13. Mångkulturell vardag Deck (96)
Loading flashcards...
31

paluumuutto

återflyttning, -en

32

passi

ett pass, passet, pass, passen 5

33

puute

brist på ngt

34

rasismi

rasism, -en

35

rauha

fred, -en

36

rikkaus

rikedom, -en

37

sananvapaus

yttrandefrihet, -en

38

selkkaus

en konflikt, konflikten, konflikter, konflikterna 3

39

sorto

förtryck, -et

40

sulautuminen (yhteiskuntaan)

integration, -en (i samhället)

41

suoja, turva

ett skydd, skyddet, skydd, skydden 5

42

suvaitsevaisuus

tolerans, -en

43

syrjintä

diskriminering, -en

44

tasa-arvo

jämlikhet, -en; jämställdhet, -en

45

turvallisuus

trygghet, -en; säkerhet, -en

46

turvapaikanhakija

en asylsökande, asylsökanden, asylsökande, asylsökandena 5

47

turvapaikka

en asyl, asylen, asyler, asylerna 3

48

turvapaikkahakemus

en asylansökan, asylansökan, asylansökningar, asylansökningarna (ep.)

49

työttömyys

arbetslöshet, -en

50

ulkomaat

utland, -et

51

uskonnonvapaus

religionsfrihet, -en

52

vaino

en förföljelse, förföljelsen, förföljelser, förföljelserna 3

53

vainota

förfölja, förföljer, förföljde, förföljt 2

54

vakaumus

en övertygelse, övertygelsen, övertygelser, övertygelserna 3

55

vanki

en fånge, fången, fångar, fångarna 2

56

vapaus

frihet, -en

57

vastuu jostakin

ett ansvar, -et för ngt

58

velvollisuus

en skyldighet, skyldigheten, skyldigheter, skyldigheterna 3

59

viisumi

ett visum, visumet, visum, visumet 5

60

viranomainen

en myndighet, myndigheten, myndigheter, myndigheterna 3