13. Mångkulturell vardag Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 13. Mångkulturell vardag > Flashcards

Flashcards in 13. Mångkulturell vardag Deck (96)
Loading flashcards...
61

vuoropuhelu

en dialog, dialogen, dialoger, dialogerna 3

62

väkivalta

våld, -et

63

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Förenta nationerna (FN)

64

ymmärrys

förståelse, -n

65

anoa turvapaikkaa

söka, söker, sökte, sökt 2 asyl

66

edistää

främja, främjar, främjade, främjat 1

67

hyväksyä

acceptera, accepterar, accepterade, accepterat 1

68

joutua jonkun koettelemaksi

drabbas, drabbas, drabbades, drabbats 1 av ngt

69

kuolla nälkään

dö, dör, dog, dött (ep.) av hunger; svälta, svälter, svalt, svultit 4 ihjäl

70

käännyttää, karkottaa

avvisa, avvisar, avvisade, avvisat 1

71

myöntää oleskelulupa

bevilja, beviljar, beviljade, beviljat 1 uppehållstillstånd

72

myöntää turvapaikka

bevilja, beviljar, beviljade, beviljat 1 asyl

73

osoittaa mieltään jotakin vastaan

demonstrera, demonstrerar, demonstrerade, demonstrerat 1 mot ngt

74

paeta

fly, flyr, flydde, flytt 3

75

palata takaisin

åka, åker, åkte, åkt 2 tillbaka; återvända, återvänder, återvände, återvänt 2

76

poiketa jostakin

avvika, avviker, avvek, avvikit 4 från ngt

77

rikastuttaa

berika, berikar, berikade, berikat 1

78

sopeutua johonkin

anpassa, anpassar, anpassade, anpassat 1 sig till ngt

79

syrjiä

diskriminera, diskriminerar, diskriminerade, diskriminerat 1

80

säilyttää

bevara, bevarar, bevarade, bevarat 1

81

taistella jonkun puolesta / vastaan

kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 1 för / mot ngt

82

tukea

stöda, stöder, stödde, stött 2

83

vastustaa jotakin

motsätta, motsätter, motsatte, motsatt (ep.) sig ngt

84

etninen

etnisk, -t, -a

85

hengenvaarallinen

livsfarlig, -t, -a

86

inhimillinen

mänsklig, -t, -a

87

maailmanlaajuinen

global, -t, -a

88

monikulttuurinen

mångkulturell, -t, -a

89

oikeudenmukainen

rättvis, -t, -a

90

poliittinen

politisk, -t, -a