2011 Üds Sonbahar Flashcards Preview

Eng.language > 2011 Üds Sonbahar > Flashcards

Flashcards in 2011 Üds Sonbahar Deck (114):
0

İnquiry

Araştırma, soruşturma

1

Phase

Aşama, safha

2

Durable

Dayanıklı, sağlam

3

Recklessly

Dikkatsizce, düşünmeden

4

Progressively

İlerledikçe, giderek

5

Confidentially

Gizlice, kendinden emin bir şekilde

6

Reveal

Ortaya koymak, gözler önüne sürmek

7

Conducted

Yürütülen

8

Send out

Göndermek, dağıtmak

9

Clearing out

Giderme, terketmek

10

Dealing with

Göğüs germe, ile ilgilienme, başa çıkma

11

Step down

İstifa etmek

12

Mild

Yumuşak başlı, kibar, hafif

13

Withdrawal

Geri çekme, uzaklaşma

14

Persist

İn -de ısrar etmek, devam etmek

15

Outbreak

(İstenmeyen bir olayın, aniden) ortaya çıkmak, patlak vermek

16

Nation

Ulus, millet

17

Disorder

Hastalık, bozukluk

18

Detect

Farketmek, sezmek

19

With regard to

-e gelince

20

Owing to

-den dolayı

21

Attack

Saldırmak, hücum etmek

22

Decline

Azalmak, düşmek

23

Estimation

Kanı, tahmin

24

Allocate

Ayırmak, tahsis etmek

25

Whether

Olup olmadığı

26

Once

Bir kez, bir defa

27

Confirm

Doğrulamak

28

Affluent

Zengin, varlıklı

29

Supremacy

Üstünlük

30

Experiment(v)

Deney yapmak

31

Primarily

Esasen, öncelikle, ilk olarak

32

Along

Boyunca, süresince

33

Delicately

İncelikle

34

Diligently

Özenle ve sebat ederek

35

Thoughtfully

Saygı gösterek

36

İnquisitively

Merakla

37

As regards

Dair, hakkında, ile ilgili olarak

38

Disprove

Çürütmek, cerh etmek

39

Deficit

Zarar, dezavantaj

40

İdentify

Saptamak, tahsis etmek

41

Vulnerable

Hassas, savunmasız

42

Primate

Başpiskopos

43

Mimicking

Taklitçi

44

Classifying

Sınıflandırmak

45

Enable

Sağlamak, imkan vermek, mümkün kılmak

46

İnitiative

İnsiyatif, başlatan

47

İnfuse

Aşılamak

48

Self-efficacy

Kendine yarayan

49

Aggression

Saldırganlık

50

Disruption

Kesilme, bozulma

51

Spatial

Uzaysal

52

Steer

Yönetmek

53

Narrow

Daraltmak

54

Spectator

Seyirci

55

İncur

Maruz kalmak, uğramak, exposed to

56

Register

Kaydetmek

57

Amplitude

Bolluk, genişlik

58

Multiply

Çoğaltmak, arttırmak

59

Rupture

Kopukluk

60

Remote

Uzak

61

Tenfold

Onmislş

62

Yield

Vermek, sağlamak

63

Account

Açıklamak, izah etmek, hesap vermek

64

Heightened

Yükseltilen

65

Commodity

Eşya, mal

66

Dire

Dehşet, müthiş

67

Ban(n)

Beyanname, bildiri

68

Remain

Olduğu gibi kalmak

69

Least

En az derecede

70

Postpone

Ertelemek

71

Currency

Cash, geçerlilik

72

Fade

Sararmak

73

Recipient

Alıcı

74

Compel

Zorlamak

75

İnduce

Neden olmak, ikna etmek

76

İncentive

Dürtü, güdü, saik

77

Wage

Sürdürmek, devam ettirmek

78

Fate

Kader

79

Sealed

Mühürlenmiş

80

Controversial

Tartışmalı

81

Massive

Muazzam, yekpare

82

Extinction

Nesli tükenme, yok olmak

83

Brust

Patlamak

84

Wiped out

Silinmiş, yok edilmiş

85

Demise

Vefat, ölüm

86

İgneous

Volkanik

87

Province

Eyalet

88

Fragile

Kırılgan

89

Predisposition

Meyil, eğilim

90

Endowe

Verilen, bahşedilen

91

Nonetheless

Herşeye karşın, bununla birlikte

92

Climax

Zirve, doruk

93

Recurrence

Depreşme, nüksetme, tekerrür etme

94

Compact

Yoğunlaşmak, sıkıştırmak

95

Perishable

Kolay bozulur, çürür

96

Luminosity

Parlaklık

97

İnterior

Dahili

98

Envision

Tasavvur etmek

99

Vividly

Canlı bir şekilde, açıkça

100

Rebellion

Ayaklanma, isyan

101

Forefront

Ön taraf

102

Retain

Tutmak

103

Fulfill

Tamamlamak, yapmak

104

Regulation

Düzenleme, kural

105

Conflict

İhtilaf

106

Synthetically

Suni olarak

107

Productively

Verimli bir şekilde

108

Pass out

Bayıltmak, kendinden geçmek

109

Sign off

Bitirmek

110

Take off

Havalanmak

111

Come into

-e girmek

112

Bring up

Büyütmek

113

İnstallation

Kurulum