Eski Kelimelerden-1 Flashcards Preview

Eng.language > Eski Kelimelerden-1 > Flashcards

Flashcards in Eski Kelimelerden-1 Deck (180)
Loading flashcards...
0

Aspect of

Açısından

1

Ultimate

Temel

2

Obtain

Elde etmek

3

Profound

Derin

4

Commonalitiy

Ortak özellikler

5

Take on

Kabul etmek

6

Diversity

Farklılık

7

To me

Bana göre

8

Come out

Ortaya çıkmak

9

Attain

Ulaşmak, elde etmek

10

İntense

Yoğun

11

Accumulate

Biriktirmek

12

Selfishness

Bencillik

13

Description

Tarif, tanım

14

Holistic

Bütüncül

15

Facilitate

Kolaylaştırmak

16

Affinity

İlişki

17

İnitiative

Başlatıcı, önayak olan

18

Faith

Değer, inannç

19

Outcome

Sonuç

20

Consequence

Sonuç

21

Stereotype

Basmakalıp, klişe

22

Assumption

Varsayım

23

İnternalize

Benimseme

24

Sacred

Kutsal

25

Humble

Mütevazi

26

Volumes and volumes of

Tonlarca

27

Settle (v)

Adapte olmak, uyum sağlamak

28

Session

Dönem

29

Frame

Yapı