Eski Kelimelerden-3 Flashcards Preview

Eng.language > Eski Kelimelerden-3 > Flashcards

Flashcards in Eski Kelimelerden-3 Deck (74):
0

Attribute

Dayandırmak, atfetmek

1

Sign

Ayet

2

Plausible

Makul

3

Curiousity

İlginç

4

Arouse

Uyanmak

5

Entity

Varlık

6

Sustain

Sürdürmek

7

Gist

Özet, anafikir

8

Subtle

Gizemli, derin

9

İnstance

Örnek

10

İnculcate

Kafasına sokmak

11

Divert

Oyalamak, konuyu dağıtmak

12

Eager

Hevesli

13

At first glance

İlk bakışta

14

Modesty

Haya, tevazu

15

İmmodesty

Terbiyesizlik

16

Bashfulness

Utangaçlık

17

Refrain

Sakınmak

18

İmproper

Yanlış

19

İndecent

Ahlaksız

20

Awe

Huşu, haşyet

21

Urge

Zorlamak

22

İnstinctive

İçgüdüsel

23

Constitute

Yapmak, oluşturmak

24

Diminish

Ufaltmak

25

Utterly

Tamamen

26

Constant

Sabit, kalıcı

27

Oversight

Nezaret

28

Virtue

İffet

29

Dissipate

Çarçur etmek

30

Carnal

Şehevi, cinsel

31

Sensual

Şehevi, zevk düşkünü

32

Glory of mankind

Hz. Muhammed (asm)

33

Bestowed

Bağışlamak, hediye etmek

34

Defect

Hata

35

Self-hood

Nefis

36

Conviction

İnanç

37

Utmost

Son derece, en uzak

38

Engender

Neden olmak

39

Simultaneously

Eş zamanlı

40

Emerge

Ortaya çıkmak

41

Broken down

Bozulmak

42

Run out

Süresi dolmak

43

Current

Aktüel

44

Accurate

Tam , kesin

45

Subside

Sakinleşmek

46

Grasp

Sımsıkı tutunmak

47

İntervene

Müdahele etmek

48

Whereas

Oysa

49

Concord

Uyum

50

İota

Zerre

51

İssue (v)

Bildirmek

52

Unconscious

Şuursuz

53

Delicate

Hassas

54

Crude

Ham

55

İn so doing

Dolayısıyla

56

Thereby

Dolayısıyla

57

Encompass

İçermek

58

Correspondence

Uygunluk, benzeşme

59

Proportion

Miktar, oran

60

Respectively

Sırasıyla

61

Presume

Farzetmek

62

Domain

Mülk

63

Alignment

Uyuşma

64

Preserved

Muhafaza edilmiş

65

Assemble

Birleştirmek, toplamak

66

Substitution

İkame, yerine koyma

67

Nonetheless

Herşeye rağmen

68

Allegiance

Sadakat

69

Pledging

Söz vermek

70

Pledging allegiance

Biat

71

Literal

Abartısız, gerçekçi, kelimesi kelimesine

72

Attribute(n)

Özellik

73

İdendity

Özdeşlik