Eski Kelimelerden-3 Flashcards Preview

Eng.language > Eski Kelimelerden-3 > Flashcards

Flashcards in Eski Kelimelerden-3 Deck (74)
Loading flashcards...
0

Attribute

Dayandırmak, atfetmek

1

Sign

Ayet

2

Plausible

Makul

3

Curiousity

İlginç

4

Arouse

Uyanmak

5

Entity

Varlık

6

Sustain

Sürdürmek

7

Gist

Özet, anafikir

8

Subtle

Gizemli, derin

9

İnstance

Örnek

10

İnculcate

Kafasına sokmak

11

Divert

Oyalamak, konuyu dağıtmak

12

Eager

Hevesli

13

At first glance

İlk bakışta

14

Modesty

Haya, tevazu

15

İmmodesty

Terbiyesizlik

16

Bashfulness

Utangaçlık

17

Refrain

Sakınmak

18

İmproper

Yanlış

19

İndecent

Ahlaksız

20

Awe

Huşu, haşyet

21

Urge

Zorlamak

22

İnstinctive

İçgüdüsel

23

Constitute

Yapmak, oluşturmak

24

Diminish

Ufaltmak

25

Utterly

Tamamen

26

Constant

Sabit, kalıcı

27

Oversight

Nezaret

28

Virtue

İffet

29

Dissipate

Çarçur etmek