5 Ağustos Flashcards Preview

Eng.language > 5 Ağustos > Flashcards

Flashcards in 5 Ağustos Deck (68):
0

Accomodate

Kalacak yer vermek, uyum sağlamak

1

Virtual

Sanal

2

Dedicate

Tahsis etmek

3

Literally

Harfi harfine

4

Currency

Tedavül, para

5

Embassy

Elçi

6

Constrain

Sınırlamak

7

Live music

Canlı müzik

8

Engaging

Çekici, cazip

9

Alienated

Yabancılaştırmak, soğutmak

10

Dizzying

Sersemletici, akılları başlardan alıcı

11

Welfare

Refah

12

Unease

Huzursuz

13

Speculate

Tahmin etmek

14

Predict

Kehanette bulunmak, tahmin etmek

15

Tales

Hikaye, masal

16

Broached

Açılmış

17

Exploitation

İstismar

18

Confidental

Mahrem

19

Privileged

İmtiyaz

20

Harassment

Usandırma

21

Evince

Açığa vurmak

22

Confront

Karşılaşmak

23

Pionerr

Öncü, öncülük etmek

24

Defy

Meydan okumak

25

Locate

Yerleştirmek

26

Precisely

Kesin

27

Magnum opus

Şaheser

28

Exegisis

Tefsir

29

Assert

Söylemek, iddia etmek

30

Abhorrence

İğrenmek

31

Appeal

Cazibe

32

Uncompromising

Eğilmez, kesin

33

Sovereignty

Hakimiyet

34

Nurture

Terbiye etmek, beslemek

35

Devoid

Yoksun

36

Awe

Korku, huşu

37

Empricism

Deneycilik

38

Legitimate

Mantıklı

39

Attempt

Teşebbüs, yeltenmek

40

İllegiemacy

Gayr-i meşru

41

Precede

Önce gelmek

42

Correlation

İlişki, bağıntı

43

Per se

Kendiliğinden

44

Insurance

Sigorta, güvence

45

Mistreat

Kötü davranmak

46

Malady

Hastalık

47

Assurance

Teminat, güvence

48

Easy-going

Yumuşak huylu

49

Lenient

Hoşgörülü

50

Murder

Cinayet

51

Felony

Suç, cinayet

52

Corpse

Ceset

53

Testimony

Şahitlik

54

Statement

İfade

55

Felon

Suçlı, zalim

56

Convict

Mahkum

57

Commit a crime

Suç işlemek

58

Asset

Mal, mülk

59

Vacancy

Boş yer, boş kadro

60

Dismiss

Kovmak

61

Resign

İstifa etmek

62

Filth

Pislik

63

Cultivation

Tarım, ziraat

64

Husbandry

Çiftçilik

65

Output

Çıktı, ürün

66

Expense

Masraf, harcama, gider

67

Expendable

Gözden çıkarılabilir