6 Ağustos Flashcards Preview

Eng.language > 6 Ağustos > Flashcards

Flashcards in 6 Ağustos Deck (93):
0

Distinguish

Ayırt etmek, ayırmak

1

Causation

Sebep

2

Valid

Geçerli

3

Presuppose

İstilzam, birşeyin başka birşeyi gerektirmesi

4

İrreversible

Geri döndürülemez

5

Sequence

Ardışıklık

6

Succession

Ardıllık, dizi, birbirini izleme, silsile

7

Ambiguous

Şüpheli, muğlak

8

Exemplify

Örnekle açıklamak

9

Ascription

Atıf, isnat etmek

10

Phenomenal

Olağanüstü, (zahir)

11

Realm

Ülke, şehir, bölge

12

Noumena

Sadece akılla idrak olunabilen, (batın)

13

Heuristic

Sezgisel

14

Neverthless

Yine de, bununla birlikte

15

Explicitly

Açıkça

16

Ascribe

Atfetme

17

Undermine

Sinsice zarar vermek, baltalamak

18

Adequately

Yeterli

19

Behalf

Taraf, biri namına

20

Sanitary

Hijyen, temizlikle ilgili

21

Splendid

Şahane, görkemli

22

Dispose

Atmak, uzaklaştırmak, düzenlemek, kontrolü altında tutmak

23

Swell

Şişme

24

Particularly

Özellikle

25

Stimulate

Teşvik etmek,uyarmak

26

Grant

Vermek, bağışlamak, ikram etmek

27

Providence

Takdiri ilahi, inayet

28

Boost

Arttırmak, yükseltmek

29

Ceremony

Tören

30

Celebrity

Ünlü

31

Famous

Ünlü, meşhur

32

Ceremonial

Törensel

33

Celebration

Kutlama,tören

34

Ritaual

Ayin

35

Anniversary

Yıldönümü

36

Fame

Şöhret

37

Reputatiton

İtibar

38

Renowned

Meşhur

39

İll-famed

Kötü üme sahip

40

Notable

Tanınmış

41

Notorious

Adı çıkmış

42

Nomination

Aday gösterme, tayin

43

Nominate

Aday göstermek

44

Candidate

Aday,applicant

45

Applicant

Nominee, aday, candidate

46

Award

Prize, reward, Mükafat, ödül

47

Awarded

Ödüllü

48

Reward

Prize, award

49

Punishment

Ceza

50

Drought

Kuraklık

51

Famine

Kıtlık, drought,shortage

52

Shortage

Kıtlık, azlık

53

Fertile

Verimli, bereketli

54

Fertility

Verimlilik

55

Abundant

Bol,bereketli

56

Prolific

Üretken, doğurgan

57

Fertilizer

Gübre

58

Rural

Rustic, pastoral, agrarian

59

Agrarian

Rural, pastoral, rustic

60

Nomadic

Göçebe

61

Suburbs

Taşra

62

Emigrate

Göç etmek

63

Settlement

Yerleşim yeri

64

Poverty

Yoksulluk, fakirlik, sefalet

65

İmpoverish

Fakirleştirmek

66

Wealth

Zenginlik

67

Confess

İtiraf etmek

68

Admission

İtiraf, kabullenme

69

Denial

İnkar

70

Deliberate

Kasti, planlanmış

71

Deliberately

Kasıtlı bir şekilde, intentional, intended

72

Accidental

Kazara

73

İmprison

Hapse atmak, confinement

74

Custody

Göz altı, tutukluluk

75

Confinement

Hapsedilme

76

Altitude

İrtifa, yükseklik, rakım

77

Altitude

Elevation, height

78

Depth

Rakım

79

Effort

Çaba, gayret, endeavor

80

Endeavor

Çaba, gayret, exertion

81

Caution

Dikkat, tedbir

82

Careful

Attentive, wary, caution

83

Avalanche

Çığ

84

Felaket

Disaster, catastrophe

85

Border

Boundary, frontier, edge

87

Patrol

Devriye gezmek

88

İnvestigation

Research, inspection, search

89

Guilty

Sinful, criminal

90

İnnocent

Masum, suçsuz

91

Smuggle

Kaçakçılık

92

Customs

Gümrük

93

Snowslide

Kar kayması, çığ