6 Ağustos Flashcards Preview

Eng.language > 6 Ağustos > Flashcards

Flashcards in 6 Ağustos Deck (93)
Loading flashcards...
0

Distinguish

Ayırt etmek, ayırmak

1

Causation

Sebep

2

Valid

Geçerli

3

Presuppose

İstilzam, birşeyin başka birşeyi gerektirmesi

4

İrreversible

Geri döndürülemez

5

Sequence

Ardışıklık

6

Succession

Ardıllık, dizi, birbirini izleme, silsile

7

Ambiguous

Şüpheli, muğlak

8

Exemplify

Örnekle açıklamak

9

Ascription

Atıf, isnat etmek

10

Phenomenal

Olağanüstü, (zahir)

11

Realm

Ülke, şehir, bölge

12

Noumena

Sadece akılla idrak olunabilen, (batın)

13

Heuristic

Sezgisel

14

Neverthless

Yine de, bununla birlikte

15

Explicitly

Açıkça

16

Ascribe

Atfetme

17

Undermine

Sinsice zarar vermek, baltalamak

18

Adequately

Yeterli

19

Behalf

Taraf, biri namına

20

Sanitary

Hijyen, temizlikle ilgili

21

Splendid

Şahane, görkemli

22

Dispose

Atmak, uzaklaştırmak, düzenlemek, kontrolü altında tutmak

23

Swell

Şişme

24

Particularly

Özellikle

25

Stimulate

Teşvik etmek,uyarmak

26

Grant

Vermek, bağışlamak, ikram etmek

27

Providence

Takdiri ilahi, inayet

28

Boost

Arttırmak, yükseltmek

29

Ceremony

Tören