Unknown Adverbials Flashcards Preview

Eng.language > Unknown Adverbials > Flashcards

Flashcards in Unknown Adverbials Deck (46):
0

Exceedingly

Aşırı derecede

1

İnstantly

Derhal

2

Promptly

Acilen

3

Dramatically

Çarpıcı şekilde, tiyatral bir şekilde, drama gibi

4

Substantially

Considerably, önemli derecede, remarkably

5

Remarkably

Substantially, considerably, önemli derecede

6

Hence

Bu nedenle, bu yüzden

7

Nevertheless

Fakat, yine de, ancak, however, nonetheless

8

Violently

Şiddetle

9

Ultimately

Nihayetinde

10

Broadly

Genel anlamda

11

Conversely

Aksine, tersine

12

Fairly

Oldukça

13

Acutely

Güçlü bir şekilde

14

Superficially

Üstünkörü, yüzeysel olarak

15

Vaguely

Belirsiz bir şekilde

16

Conscientiously

Vicdanen

17

Reluctantly

Gönülsüzce

18

Mainly

Clearly, chiefly, primarily, başlıca

19

Recklessly

Umursamazca

20

Firmly

Kararlı bir şekilde, sebatla

21

Reasonably

Makul bir biçimde

22

Suitably

Uygun bir şekilde

23

Chiefly

Mainly, clearly, primarily, başlıca

24

Occasionally

Arasıra

25

Equivalently

Eşit şekilde

26

Favourably

Uygun şekilde

27

Blatantly

Bariz bir şekilde

28

Currently

Şu anda

29

Evenly

Eşit olarak

30

Formerly

Eskiden

31

İndefinetely

Belirsiz bir şekilde

32

Attentively

Dikkatlice

33

Protectively

Koruyucu bir biçimde

34

Offensively

Kırıcı bir tarzda

35

Tremendously

Büyük bir derecede

36

İncredibly

Son derece, inanılması güç

37

Brutally

Acımasızca

38

Unfavourably

Uygun olmayan bir tarzda

39

Plausibly

Makul bir şekilde

40

Roughly

Yaklaşık

41

Accurately

Doğru biçimde

42

Exceptionally

Olağanüstü

43

Densely

Yoğun şekilde

44

Virtually

Hemen hemen, yaklaşık

45

Throughly

Etraflıca