21 Niewydolność nerek Flashcards Preview

Patofizjo > 21 Niewydolność nerek > Flashcards

Flashcards in 21 Niewydolność nerek Deck (72):
1

Zespół objawów klinicznych związany z ONN

Upośledzenie czynniości nerek (przede wszystkim przesączania kłębuszkowego)
Wzrost kreatyniny o 25-50% wartości wyjściowej lub o >44 umol/l
Skąpomocz lub bezmocz (niekoniecznie)

2

4 okresy ONN

1. wstępny
2. skąpomoczu, bezmoczu
3. Wielomoczu
4. Zdrowienia

3

Okres wstępny ONN

Od zadziałania czynnika uszkadzającego (niedokrwienie, toksyny) do uszkodzenia nerki

4

Okres skąpomoczu, bezmoczu

U 50% chorych, jeśli nie ma to mówimy o nieoligurycznej postaci ONN

5

Nieoliguryczna postać ONN

Jeśli u chorych z ONN w fazach nie ma skąpomoczu i bezmoczu

6

Czym się cechuje okres skąpomoczu i bezmoczu?

- przewodnieniem
- nadciśnieniem tętniczym
- niewydolnością serca
- obrzękiem mózgu i płuc
- hiperkaliemią
- ryzykiem zatrzymania akcji serca (wtórnie do hiperkaliemii)
- kwasicą metaboliczną i mocznicą (10-14 dni rozwija się)

7

Okres wielomoczu

Pojawia się do kilku tygodni, do 2-3 łatwo jest się wtedy odwodnić i utracić elektrolity

8

Okres zdrowienia

Gojenie się i powrót prawidłowej czynności nerek (kilka miesięcy)

9

Tworie powstawania ONN

niezależnie od przyczyny w powstawaniu ONN biorą udział wszystkie
1. obstrukcyjna
2. plamki gęstej
3. przepływu wstecznego (back flow, yoł1)

10

Teoria obstrukcyjna

1. uszkodzenie kanalików
2. powstanie wałeczków
3. obrzęk miąższu nerek
4. zatkanie kanalików nerkowych

11

Teoria plamki gęstej

1. utrata zdolności resorpcji NaCl
2. Za dużo dopływa do plamki gęstej
3. Aktywacja RAA
4. Ograniczenie GFR

12

Teoria przepływu wstecznego

1. Uszkodzenie kanalików
2. Odpływ filtratu do krążenia okołocewkowego

13

Przyczyny ONN

- przednerkowe
- nerkowe
- pozanerkowe

14

Przednerkowe przyczyny ONN

- niedokrwienne, wtórne do:
1. krwotoku
2 nadmiernej utraty płynów
3. niewydolności krążenia
4. niewydolności wątroby
5. sepsy
6. obustronnego zwężenia tętnic nerkowych i nadciśnienia nerkowego pierwotnego leczonego inhibitorami ACE

15

Nerkowe przyczyny ONN (35-40%)

- choroby naczyń
- choroby kłębuszków i mikrokrązenia
- zapalenia śródmiąższowe
- choroby kanalików

16

choroby naczyń

- nadciśnienie złośliwe
- zapalenie naczyń
- zakrzepy żył nerkowych
- tętniaki aorty

17

choroby kłębuszków i mikrokrązenia

- kzn
- mikroangiopatie
- zespół hemolityczny (najczęstsza u dzieci)
- DIC
- odrzucenie przeszczepu
- skurcz naczyń
- hiperkalcemia
- środki kontrastowe
- rzucawka

18

zapalenia śródmiąższowe

- alergiczne - NSLPZ
- antybiotyki
- bakteryjne
- zapalenie okołomiedniczkowe nerek
- nacieki nowotworowe i nie tylko (sarkoidoza)

19

choroby kanalików

ATN - ostra martwica kanalików nerkowych

20

Pozanerkowe przyczyny ONN (

niedrożność dróg odprowadzających mocz czyli nefropatia zaporowa

21

Co to jest nefropatia zaporowa?

niedrożność dróg odprowadzających mocz

22

Skutki pozanerkowych przyczyn ONN

zmiany w hemodynamice nerkowej, zaburzenie GFR, czynności kanalików

23

Przyczyny ATN

niedokrwienie, toksyny, metale ciężkie, środki kontrastujące, hemoglobinuria, mioglobinuria, hiperkalcemia, WZW

24

Niedokrwienie w ATN

polega na martwicy nabłonka kanalików i czasem błony podstawnej -> wysięk płynu do miąższu -> upośledzenie funkcji nerek -> ONN w kilka dni, potrzebne dializy

25

Co się dzieje wraz z uszkodzeniem komórek w ATN?

wypływa z nich ATP, śródbłonek uwalnia Et i tromboksan --> kurczy tętnice doprowadzające --> ogranicza GFR

26

Rodzaje przeszkód w odpływie moczu na poziomie od kłębuszka do ujścia cewki

- statyczne
- dynamiczne
- wrodzone
- nabyte
- wydzielanie do światła cewek substancji np. białko Bence-Jonesa, mioglobina, krystalurie

27

Wskazania do dializy u chorych z ONN

- obrzęk płuc
- encefalopatia mocznicowa: zaburzenia świadomości, drgawki
- mocznicowe zapalenie osierdzia
- skaza krwotoczna
- mocznik > 33,2 mmol/l
- kreatynina >884 umol/l
- potas >6,5 mmol/l
- kwasica o pH

28

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

- schorzenia o różnej etiopatogenezie, w których występują zmiany w miąższu i cewkach nerkowych
- mogą być ostre lub przewlekłe

29

ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

- 10-15% przypadków ONN
- nadwrażliwość na antybiotyki, NSLPZ, rifampicynę

30

przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

jak w ostrym + czynniki zawodowe, immunologiczne, hematologiczne, przewlekłe OZN, mechaniczne, metaboliczne

31

Obraz kliniczny cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek

ostre - reakcja alergiczna i ostre uszkodzenie nerek
przewlekłe - zanik cewek nerkowych, poszerzenie ich światła, zwłóknienie śródmiąższowe

32

Objawy swoiste cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek

- jałowa leukocyturia
- kwasica metaboliczna
- upośledzenie resorpcji elektrolitów
- niedokrwistość
- białkomocz (do 1,5 g/d)

33

Rodzaje nefropatii

- poanalgetyczna
- hiperkalcemiczna
- moczanowa
-w przebiegu leczenia litem
- w przebiegu leczenia cyklosporyną

34

Nefropatia poanalgetyczna

po 2 kg leków przeciwbólowych w 3 lata, dają wysokie stężenie w rdzeniu nerki, hamują syntezę PG, zaburzenie równowagi skurczowo-rozkurczowej naczyn -> niedokrwienie brodawek + wolne rodniki uszkadzają nabłonek cewek -> martwica brodawek
w tej rośnie ryzyko nowotworów

35

Nefropatia hiperkalcemiczna

po nowotworach, sarkoidozie, nadczynności przytarczyc, nadmiarze witaminy D, w niskim pH odkłada się wapń i blokuje cewki

36

Nefropatia moczanowa

u chorych z dną moczanową

37

Nefropatia w przebiegu leczenia litem

Zaburzenie transdukcji ANP przez lit -> utrata zdolności zagęszczania moczu, lit stosowany u chorych depresyjnych-maniakalno

38

Nefropatia w przebiegu leczenia cyklosporyną

Powoduje skurcz naczyń doprowadzających -> spadek GFR, cyklosporyna stosowana u chorych autoimmunologicznie, przy odrzucaniu przeszczepu

39

PNN

zespół chorobowy obejmujący przewlekłe choroby nerek,

40

Wskutek czego powstaje PNN

powstaje wskutek przewlekłego i nieodwracalnego uszkodzenia nerek z zaburzeniem funkcji wydalniczej, regulacyjnej i rozwoju mocznicy

41

PChN

uszkodzenie struktury i czynności nerek, gdzie GFR

42

GFR

- filtracja w normie lub wręcz podwyższona
- może być mikroalbuminuria
- RR podwyższone
- utrata funkcji ok 50% nefronów

43

GFR 60-89

- spadek rezerwy nerkowej
- spadek zdolności zagęszczania i zakwaszania moczu
- mocznik i kreatynina lekko podwyższone lub w normie
- niedokrwistość
- retencja fosforanów + częsty niedobór wit D -> prowadzi do wzrostu PTH

44

GFR 30-59

- dalsze upośledzenie funkcji
- rozwija się izostenuria
- rośnie poziom fosforanów, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego
- w 50% nadciśnienie tętnicze
- często niedokrwistość
- objawy ze strony pp (utrata łaknienia, nudności)

45

GFR 15-29

- nasilenie wcześniejszych objawów
- kreatynina >442 mmol/l
- w 80% nadciśnienie tętnicze
- często przerost LS, kardiomiopatie
- znaczna niedokrwistość
- kwasica metaboliczna
- osteodystrofia nerkowa (od nadczynności przytarczyc, odwapnienie kości)
- nasilenie objawów ze strony pp

46

GFR

- schyłkowa niewydolność nerek
- objawy MODS
- leczenie nerkozastępcze

47

Przyczyny PNN

- nefropatia cukrzycowa
- nefropatia nadciśnieniowa
- KZN
- CŚCN
- zwyrodnienie wielotorbielowate nerki
- rzadko: nefropatia niedokrwienna, zaporowa, choroby układowe tkanki łącznej, wieloukłagowe (Wegener), szpiczak plazmocytowy

48

Nefropatia cukrzycowa

czynnościowe i strukturalne uszkodzenie nerek od hiperglikemii przewlekłej (z 10 lat)

49

Pierwsze objawy nefropatii cukrzycowej

mikroalbuminuria, potem azotemia

50

Po 2-7 latach nefropatia cukrzycowa prowadzi do

schyłkowej niewydolności nerek

51

Pierwsze zmiany hiperdynamiczne w nefropatii cukrzycowej

hiperfiltracja i wzrost GFR od RAA, NO, ET, podtrzymuje to ANP

52

Co się dzieje w nefropatii cukrzycowej?

Glukoza w kłębuszkach wiąże białka i tworzy AGE.
Wychwyt zwrotny glukozy powoduje syntezę GF, rozrost mezangium, macierzy, szkliwienie kłębuszków, włóknienie miązszu i niewydolność nerek

53

AGE

końcowe produkty glikozylacji

54

u chorych na cukrzycę często występuje?

zespół Kimmelstiela-Wilsona

55

Zespół Kimmelstiela-Wilsona

rozlane pogrubienie błony podstawnej kłębuszka

56

Patomechanizm PNN

1. spadek ilości czynnych nefronów
2. przeciążenie czynnych nefronów ze względu na hiperfiltrację
3. przerost czynych nefronów
4. Uszkodzenie kłębuszków lub cewek
5. Białko wydostaje się przez uszkodzone jednostki, działa toksycznie na miąższ, także wywołuje białkomocz
6. Odpowiedź na uszkodzenie - aktywacja RAA
7. Zmiany zapalne w nerkach
8. Odkładanie między błoną podstawną a śródbłonkiem złogów fibrynogenu, igM, dopełniacza
9. Szkliwienie kłębuszków
10. Niewydolne nefrony są wrażliwe na szkodliwy wpływ hiperfiltracji, dochodzi do powstania mikrozakrzepów, mikrotętniaków, rozplemu mezangium, zmian w kłębuszkach
11. Leczenie inhibitoramiACE, blokerami AT-1, dietą niskobiałkową
12. Stwardnienie kłębuszków, zanik cewek, włoknienie miąższu

57

Objawy PNN

1. ogólne
2. skórne
3. CVS
4. oddechowe
5. pokarmowe
6. układ nerwowy i mięśnie
7. zaburzenia hormonalne i metaboliczne
8. zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
9. morfologia i odporność
10. osteodystrofia nerkowa i zwapnienia metastatyczne

58

Ogólne objawy PNN

- osłabienie
- męczliwość
- hipotermia
- niedożywienie

59

Objawy skórne PNN

bladość, wybroczyny, hiperpigmentacja skóry, świąd, neuropatia obwodowa, szron mocznicowy

60

Objawy cvs PNN

nadciśnienie tętnicze, hipotensja, przerost LS, dysrytmie, niewydolność serca, zapalenie osierdzia

61

Objawy oddechowe PNN

oddech kwasiczy Kaussmaula, mocznicowe zapalenie opłucnej, płuco mocznicowe

62

Płuco mocznicowe

przekrwienie + obrzęk

63

Objawy pokarmowe PNN

Utrata łaknienia, nudności i wymioty, mocznicowy zapach z ust, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit + wrzody żołądka i dwunastnicy, krwawienia z pp, OZT

64

Objawy z układu nerwowego i mięśni PNN

zaburzenia snu, pamięci, świadomości, drgawki, neuropatia obwodowa

65

Zaburzenia hormonalne i metaboliczne - objawy PNN

niedobór D i wtórna nadczynnosć przytarczyc, upośledzona tolerancja glukozy, dyslipidemia, zaburzenia miesiączkowania i płodności

66

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej - objawy PNN

hiper/hipowolemia
hiper/hipokaliemia
hiper/hiponatremia
hiper/hipokalcemia
kwasica metaboliczna

67

morfologia i odporność - objawy PNN

niedokrwistość, limfopenia, spada akt C, obniżona odporność, skaza krwotoczna

68

Objawy PNN - osteodystrofia nerkowa i zwapnienia metastatyczne

hipokalcemia, hiperfosfatemia, zwapnienia metastyczne, nadczynność przytarczyc, osteodystrofia nerkowa

69

Leki w PChN

- metabolizowane w nerkach
- metabolizowane w wątrobie

70

Leki PChN metabolizowane w nerkach

- uwaga na dawki
- antybiotyki aminoglikozydowe, wankomycyna, penicyliny, digoksyna, allopurinol

71

Leki PChN metabolizowane w wątrobie

- dawać ile wlezie
-erytromycyna narkotyki, antykoagulanty, fenytoina

72

Zmiany w wiązaniu leków przez białka

salicylany, tiazydy