6. Patologia del pericardi Flashcards Preview

CARDIO > 6. Patologia del pericardi > Flashcards

Flashcards in 6. Patologia del pericardi Deck (12):
1

el pericardi fa unes funcions imprescindibles per a la vida
CERT O FALS

FALS. podem viure sense

2

ordre d'evolució de la patologia pericàrdica

1. Pericarditis aguda
2. vessament
3. taponament
4. pericarditis constrictiva

3

pericarditis aguda
causa + freq

- idiopàtica (la vírica però no cal saber quin virus, s'autolimita)
pot associar-se a infecció o malaltia immunològica

4

pericarditis aguda:
explica el dolor tipic i ECG típic

DOLOR TÍPIC: centre toràcic molt intens, punxant, que millora assegut (pregària) i empitjora en inspiració o tos.
pot durar hores.

ECG TÍPIC: elevació ST amb alteració ona T EN TOTES LES DERIVACIONS
no hi ha ona Q (no necrosi)
no hi ha imatges especulars

5

diagnòstic diferencial entre pericarditis aguda i SCAEST

(Taula p47)
imp: dolor, ECG
troponines elevades a SCAEST
quadre pseudogripal anterior a pericarditis

6

tractament de la pericarditis aguda

ETIOLÒGIC:
--TBCstàtics (si tbc)
--ATB (si bacteriana)
-- cortis (si brot de lupus o causa inflamatòria)

IDIOPATICA:
Repòs + ANTIINFL:
--> AINEs (AAS dosi alta +indametacina o ibuprofè...)

RECIDIVES
Colchicina (Evita cortis)

7

Vessament pericardíac
- prova a fer
- tractament

ECOCARDIOGRAMA
ttm: etiològic,
si causa desconeguda: ttm conservador / pericardiocentesi / pericardiotomia

8

taponament cardíac
- causes
- ordre d'afectació

causes: ganivetada, biòpsia miocardíaca
- 1r VD, simptomes d'ICD. 2n: VE, menor cabal. 3r: augment de pressió a venes i capil·lars pulmonars

9

clínica taponament cardíac

1) Inexistents: antecedents de pericarditis, signes de vessament pericardíac.

2) Inespecífics: dispnea, hipotensió i ingurgitació jugular, característics d’ICD.

3) Pols paradoxal o de Kussmaul:
que és descens de PA> 10mmHg i augment FC, en inspiració, EXAGERAT

10

dx taponament cardíac i tractament

dx: ecocardio o cateterisme
ttm: NO DONAR DIURETICS. pericardiocentesi, pericardiectomia

11

pericarditis constrictiva
- etiologia
- clínica
- proves complement

- pericarditis aguda que s'ha cronificat (TBC, irradiació...) i ha engruixit el pericardi
- Insuf Card Dreta
- TAC i RMN: engruiximent superior a 3mm i també cateterisme: en dip-plateau

12

tractament de la pericarditis constrictiva

pericardiectomia quirúrgica
(NO HI HA ALTERNATIVA)