9-10. Insuficiència cardíaca Flashcards Preview

CARDIO > 9-10. Insuficiència cardíaca > Flashcards

Flashcards in 9-10. Insuficiència cardíaca Deck (40):
1

simptomes i signes d'IC, exploració física

símptomes típics (dispnea, fatiga, inflor de turmells, tos seca en decubit/nocturna...)
* la dispnea pot ser d'esforç, ràpida, ortopnea, PAROXÍSTICA NOCTURNA, amb angina...

signes físics (augment de la pressió venosa jugular, edema perifèric, crepitants pulmonars, hepatomegalia, ascitis...).
els signes + IMP:
- ingurgitació jugular
- reflux hepatojugular
- R3 (ventricle esq carregat)
- batec de la punta desplaçat cap a l'esquerra

exploració de baix cabal (hipotensió...)

no sol causar dolor

2

diferències entre homes i dones, respecte IC

HOMES: edat 64a, causa= isquèmia (disf sistolica), FE baixa

DONES: edat 70a, causa=HTA (disf diastolica), FE preservada

3

causes d'IC

- HTA
- Cardiopatia isquèmica
- Afectació valvular (estenosi fa HTFIA concèntrica i insuficiència fa excèntrica)
- Cardiomiopaties: tant dilatada com hipertròfica o restrictiva.
- Cardiopaties congènites
- Tumors (mixoma)
- Causes no cardíaques: alteracions del pericardi o per augment del cabal cardíac secundari a hipertiroïdisme, beri-beri, anèmia severa, ...

4

evolució de la IC per HTA

segons la predisposició del pacient farà:
1. hipertròfia ventricular i disfunció diastòlica
2. dilatació ventricular i disfunció sistòlica

5

diagnòstic IC

CLINIC
Dx ICC clínic:
ST (dispnea)
+Signes a
la EF (Edemes, IJ...)
+Ecocardiograma
per objectivitzar la disfunció cardíaca
+- ECG

6

proves a fer en IC i què buscar

1. analítica (IR, anèmia, tiroides, pèptids natriurètics)
2. ECG: ritme, fibrilació A, isquèmia, hipertròfia...
3. RX tòrax: redistribució vascular en ales de papallona, megàlia, edema (línies Kerley B, vessament), HTP...
4. ECOcardio: TÈCNICA D'ELECCIÓ PER DX ETIOLÒGIC

7

classificació d'IC segons FE

HFrEF (Reduced, <40%): disf sistòlica, miop dilatada, cardiomeg

HFmEF (midrange, 40-49%): ni un ni laltre

HFpEF (preserved, >50%): hipertròfia ventric, disf diastòlica, dilatació auricular (FA), pressió TDiast molt alta

8

diferències clíniques entre FE preservada o reduïda

PRESERVADA:
no hi ha retenció de líquids, sinó redistribució
augment de pressió capilar pulmonar

REDUÏDA
sí retenció de líquids
augment de pressió capilar pulmonar però no fa tanta clínica per mecanismes compensatoris

9

IC AGUDA
clínica

simptomatologia de congestió (cor esquerre): ortopnea, DPN, estertors
pulmonars, ingurgitació jugular...
També hi ha una important simptomatologi d’hipoperfusió.
Els signes més importants d’alarma ens mostren shock (comença
a claudicar): hipotensió, taquicardia, hipoxemia, acidosis, elevat lactat a la sang, oliguria i esforç respiratori anormal

10

IC AGUDA
tractament

vasodilatadors
diurètics
(nitroglicerina i nitroprusside)

*si mal perfós: ionotròpics positius (dobutamina i dopamina)

*si empitjorament: assisntència ventricular de curta durada: Levitronix, ECMO, percutànies

11

IC CRÒNICA
clínica

L’aurícula sotmesa a més pressió s’acabarà dilatant i podrà fer una arítmia per fibril·lació auricular (ACxFA).

L’avanç retrògrad de la pressió evolucionarà a edema pulmonar amb dispnea i, si continua, hipertensió arterial pulmonar (disfunció del ventricle dret, que és el que acaba matant a aquests pacients).

En aquests casos, petits increments en la vasoconstricció arterial o del to venós justifiquen un augment del retorn venós que, degut a l’alteració en la relaxació, farà pujar ràpidament la PTDVE instaurant un edema
agut pulmonar de forma sobtada.

12

IC CRÒNICA
tractament

- Diürètics
- IECAs / ARA-II
- Antagonistes Ca2+
- β-bloquejants
- Ivabradina (provoca bradicàrdia)
- ARM (antagonistes dels receptors de mineralicorticoides)

13

en l'activació neurohormonal per compensar la IC, qui hi ha a cada costat de la balança?

VASOCONSTRICCIÓ
-noradrenalina, SRAA, AVS
-(tb fan retenció Na H2O, arítmies..)
-endotelina

VASODILATACIÓ
-adrenomedulina i pèptids natriurètics (BNP, ANP)
-(tb fan diurèsi i antiproliferació)
- citocines, bradicinines, pg, i activen l'òxid nítric

14

quins fàrmacs són simptomàtics i quins pronòstics (+ supervivència)

SIMPT:
-diuretics
-digoxina

PRONÒST:
- ieca
- ara-ii
- b-bloquejants
- antagonistes R aldosterona

15

on actua el IECA
on actua l'ARA-II

IECA:
inhibint el pas d'angiotensina I a angiotensina II (per l'enzim convertidor d'angiontensina)

ARA-II:
inhibint la unió d'angiotensina II al receptor AT1

16

a qui estan indicats els IECA

a tots els malalts amb IC, de la classe I a la IV (NYHA) sempre que hi hagi una FE inferior al 40%,
amb una dosi òptima de diurètics

17

exemples de IECA

captopril (per l'inici del ttm)
enalapril (ttm de manteniment)

CAL INICI DOSI BAIXA (i de nit) I ANAR AUGMENTANT fins la MÀXIMA DOSI TOLERADA

18

efectes adversos / riscos

tos irritativa
HIPER K
IRenal
HIPO tensió

19

contraindicacions de IECA

angioedema, alergia
estenosi bilat renal
embaràs

20

qui és de primera elecció: IECA o ARA-II?

exemple de ARA-II?
amb què es pren l'ARA-II?

IECA

ARA-II: Candersartan...
els ARA-II són segona elecció (quan no es toleren els IECA)
i s'han de donar amb B-bloq i antag-ALD

21

tres fàrmacs que NO pots donar a la vegada:
per què:

IECA
ARA-II
antagonista ALD

PER ALT RISC D'HIPERpotassèmia

22

com actuen els B-Bloq?

característiques ionotrop, cronotrop, renina, PA, VC

bloquegen els receptors beta presents en els teixits, disminuint l’activació simpàtica noradrenèrgica (que està sobreestimulada en la IC).

ionotrop -
cronotrop -
redueixen renina
redueixen: PA i VC

23

a qui donem B-Bloq?

pacients amb insuficiència cardíaca simptomàtica o asimptomàtica (CF NYHA I-IV) amb una disminució de la fracció d’ejecció per sota del 40%

24

exemples Bbloq i característiques diferencials

bisoprolol: cardioselectiu
carvedilol: més risc de fer hipotensió per VD
nebivolol: cardioselectiu

25

pauta d'administració de B-Bloq

contraindicacions

quan el pacient estigui estable
dosi inicial baixa fins dosi maxima tolerada
poden aparèixer EA (bradic)

contraind: ASMA, bloqueig AV

26

DIURETICS:
acció
dosi
i exemples

acció: disminuir la precàrrega en pacients amb IC avançada

cal donar MÍNIMA DOSI NECESSÀRIA

ex: diurètics de nansa = torasemida i furosemida
tiazida = hidroclorotiazida

27

què provoca una dosi excessiva de diurètic?

hipotensió
progressió de malaltia
hipopotassèmia i arítmia

28

què es vol inhibir amb els antagonistes de l'aldosterona?

la fibrosi del cor

29

a qui donem antagonistes de l'aldosterona?

pacients CF NYHA III-IV amb una FE ≤ 35%
que ja porten un temps en tractament i l'ALD ha tornat a nivells previs.
s'afegeix per ex: ESPIRONOLACTONA o ESPLERENONA

30

QUÈ ÉS L'ARNI

inhibidor del receptor de l’angiotensina i la
neprilisina,
una combinació de dos fàrmacs:
1. valsartan, un ARA-II que
inhibeix el receptor AT1 al que s’uneix l’angiotensina II
2. sacubitril, que és l’inhibidor de la neprilisina (per tant, augmenta els pèptids natriurètics).

31

què és Ivabradina

un inhibidor del corrent If del node sinusal, generador de bradicàrdia
És necessari que els pacients estiguin en ritme sinusal.
Es dona quan el ttm no soluciona la FE<35% i la FC>70

32

característiques de la digoxina

no s'utilitza ara
ionotropic + (més contractilitat)
cronotropic -
augmenta calci
en FA controla la FC

33

què és H-ISDN

són vasodilatadors, combinació d'hidralazina i nitrat d'isosorbida

ideal per raça negra

34

relació del QRS i la IC classe II-IV

Gairebé el 33% dels pacients amb disminució de la fracció d’ejecció i IC simptomàtica (classes funcionals III a IV de la NYHA) tenen una duració del complex QRS superior a 120ms --> asincronia ventricular

35

què és el CRT?

La resincronització cardíaca (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) és un tipus de marcapàs tricameral en el que es connecten tres cables:
un a l’aurícula dreta,
un altre al ventricle dret
i l’últim a la paret lliure del ventricle esquerre a través del sí coronari.

Proporciona una estimulació biventricular que redueix l’asincronia durant la contracció,

36

en qui està recomanat el CRT?

Pacients amb IC
amb/sense ritme sinusal amb QRS ≥ 130mseg
i una morfologia QRS de bloqueig de branca esquerra
amb una FE ≤ 35
o
Pacients amb HFrEF independentment de la classe NYHA que tenen indicació d’estimulació ventricular dreta i alt grau de bloqueig AV.

37

a qui posem un DAI

- IC simptomàtica (classe II-III) amb un FE ≤ 35%, cardiopatia dilatada i cardiopatia isquèmica.
O
- pacients ja recuperats d’una arítmia ventricular q causa inestabilitat hemodinàmica.

38

CRITERIS per valorar trasplantament

• Disfunció ventricular sistòlica (VE).
• Estadis d’IC III-IV de la NYHA.
• Haver rebut el tractament mèdic òptim (incloent la target dose o la màxima dosi tolerada de BB, IECAs
inhibidors de l’ALD).
• Dispositiu CRT, DAI o ambdós implantats.
• Evidències analítiques que indiquin mal pronòstic

39

CONTRAINDICACIONS de trasplantament

1. Malaltia sistèmica amb una expectativa de vida inferior a dos anys:
2. Hipertensió pulmonar important no reversible
RELATIVES:
• Infeccions actives
• Úlcera pèptica activa
• Tabac, drogues, alcohol...
• Infart pulmonar recent
• Caquèxia cardíaca
• Obesitat
• Edat avançada (>70 anys)
• Diabetis + dany
• neuromusular paties
• esternotomies

40

sd cardiorenal
tractament

disfunció simultània del cor i el ronyó.
Molts malalts d’IC tenen comorbiditats com HTA i diabetis (nefropatia diabètica) que també afecten el ronyó, a més d’un cabal cardíac reduït i un augment de la pressió venosa pels edemes

ttm: més dosi de diurètics i menys de IECa