9 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 9 Amay > Flashcards

Flashcards in 9 Amay Deck (72)
0

picture

túpiàn

1

túpiàn

picture

2

library

túshūguân

3

túshūguân

library

4

chāoshì

supermarket

5

supermarket

chāoshì

6

go grocery shopping

mâicài

7

mâicài

go grocery shopping

8

park

gōngyuàn

9

gōngyuàn

park

10

go on a picnic

yêcān

11

yêcān

go on a picnic

12

movie theatre

diànyīngyuàn

13

diànyīngyuàn

movie theatre

14

zoo

dòngwùyuán

15

dòngwùyuán

zoo

16

community

shèqú

17

shèqú

community

18

hospital

yīyuàn

19

yīyuàn

hospital

20

doctor

yīshēng

21

yīshēng

doctor

22

nurse

hùshi

23

hùshi

nurse

24

patient (in a hospital)

bìngrén

25

bìngrén

patient

26

see a doctor

kànbìng

27

kànbìng

see a doctor

28

chef

chúshī

29

chúshī

chef

30

waiter

fúwu yuán

31

fúwu yuán

waiter

32

waitress

fúwu yuán

33

fúwu yuán

waitress

34

policemen

jîngchá

35

jîngchá

policemen

36

police car

jîngchē

37

jîngchē

police car

38

fire engine

jiùhuôchē

39

fire engine

jiùhuôchē

40

fire fighter

jiùhuô yuán

41

jiùhuô yuán

fire fighter

42

ambulance

jiùhùchē

43

jiùhùchē

ambulance

44

first aid personnel

jijiù yuán

45

jijiù yuán

first aid personnel

46

brave

yônggân

47

yônggân

brave

48

warm-hearted

rèxin

49

rèxin

warm-hearted

50

help

bãngzhù

51

bãngzhù

help

52

awesome

lihai

53

lihai

awesome

54

future

jiânglái

55

jiânglái

future

56

be on fire

qîhuô le

57

qîhuô le

be on fire

58

fall down

shuāidâo le

59

shuāidâo le

fall down

60

.... lái le

.... has come

61

.... has come

..... lái le

62

hot and spicy

63

hot and spicy

64

be afraid of

65

be afraid of

66

annoying

tâoyàn

67

tâoyàn

annoying

68

answer

jiē

69

jiē

answer

70

should

yīnggāi

71

yīnggāi

should