Adrenergiczne Flashcards Preview

Farmakologia I > Adrenergiczne > Flashcards

Flashcards in Adrenergiczne Deck (16)
Loading flashcards...
1

Alfa 1

+ fenylefryna
- prazopsyna

2

Alfa 2

+ klonidyna
- johimbina

3

Beta 1

+ dobutamina
- atenolol

4

Beta 2

+ salbutamol

5

Leki sympatykomimetyczne rec Alfa

Tetryzolina
Nafazolina
Ksylometazolina
Oksymetazolina
Fenylefryna
Midodryna

6

Leki sympatykomimetyczne rec Beta

Izoprenalina
Orcyprenalina
Dobutamina

7

Leki sympatykomimetyczne rec Beta 2

Salmeterol
Formoterol
Salbutamol
Terbutalina
Fenoterol

8

Leki pobudzające rec D1

Fenoldopam

9

Leki o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym

Efedryna
Pseudoefedryna
Amfetamina

10

Leki Alfa adrenolityczne

Alkaloidy sporyszu:
- ergotamina
- dihydroergotamina
- dihydroergotoksyna
- dihydroergokryptyna
Inne nieselektywne:
- fenoksybenzamina
- fentolamina

11

Selektywni antagonisci Alfa 1

Prazosyna
Terazosyna
Bunazosyna
Alfuzosyna
Tamsulozyna
Urapidyl
Doksazosyna

12

Leki sympatykolityczne

Guanetydyna
Rezerpina
Klonidyna
Metyldopa
Guanfacyna

13

Nieselektywne Beta-blokery

Propranolol
Bupranolol
Metapranolol
Tymolol
Penbutolol
Nadolol
Sutanolol

14

Beta blokery kardioselektywne

Acebutolol
Atenolol
Betaksolol
Bisoprolol
Celiprolol
Esmolol
Metoprolol
Nebiwolol
Talinolol

15

Wielofunkcyjne lub wazodylatacyjne Beta blokery

Labetalol
Bucindolol
Karwedylol
Celiprolol
Nebiwolol

16

ISA - wewnetrzna aktywnosc sympatykomimetyczna

Acebutolol
Disepranolol
Alprenolol
Pindolol
Celiprolol
Labetalol