NLPZ Flashcards Preview

Farmakologia I > NLPZ > Flashcards

Flashcards in NLPZ Deck (5)
Loading flashcards...
1

Preferencyjne inhibitory COX1

Kw. Acetylosalicylowy
Indometacyna
Acemetacyna
Ketoprofen
Flubiprofen
Suprofen
Kw.tioprofenowy
Ketorolak

2

Leki dzialajace podobnie na COX1 i COX2

Ibuprofen
Fenoprofen
Naproksen
Tolmetyna
Salicylan sodu
Diklofenak
Kw. -fenamowe
-fenamat

3

Preferencyjne inhubitory COX2

Nimezulid
Meloksykam
Etodolak
Celekoksyb

4

Wybiorcze inhibitoy COX2

-koksyby

5

Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Paracetamol(acetaminofen)
Flupirtyn
Nefopam
Fenspiryd