Autakoidy Lipidowe Flashcards Preview

Farmakologia I > Autakoidy Lipidowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy Lipidowe Deck (11)
Loading flashcards...
1

Antagoniści rec PAF

Apafant
Bepafant
Leksypafant
Gingkolidy

2

Inhibitory PLA2

Darapladib
Monoalid
Glikokortykosteroidy

3

Inhibitory COX1

Kw. Acetylosalicylowy
Indometacyna

4

Inhibitory COX2

Koksyby

5

Analogi Alprosradylu (PGE1)

Enizoprost
Gameprost
Limaprost
Mizoprost
Omoprostyl

6

Analogi Dinoprostonu (PGE2)

Arbaprostyl
Enprostyl
Metenoprost
Suloproston
Trimprostyl

7

Analogi dinoprostu (PGF2)

Karboprost
Kloprostenol
Fluoprostenol
Latanoprost
Bimatoprost
Trawoprost

8

Analogi Epoprostenolu (PGI2)

Beraprost
Iloprost
Traprostynil
Ciprosten

9

Inhibitory białka FLAP

Zyleuton
Kw.5- aminosalicylowy (5-ASA)
- lukasty

10

Hamowanie syntazy TXA

-grel(at)

11

Blok receptora TP

-trobany