Migrena Flashcards Preview

Farmakologia I > Migrena > Flashcards

Flashcards in Migrena Deck (2)
Loading flashcards...
1

Leki stosowane do przerywania i łagodzenia napadów

Tryptany
Alkaloidy sporyszu:
- ergotamina, dihydroergotamina
NLPZ
- kw.acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, paracetamol
Przeciwwymiotne
- metoklopramid, tietyperazyna, domperydon, prochlorperazyna
Uspokajajace
- hydroksyzyna, diazepam

2

Profilaktyka migreny

Antagoniści 5-HT2
- pizotyfen, Metysergid, cyproheptodyna, iprazochrom
Beta-blokery bez aktywności symptykomimetycznej
- propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol
Leki przeciwpadaczkowe
- kw.walproinowy, karbamazepina
Leki przeciwdepresyjne
Blokery kanałów wapniowych
- funaryzyna, werapamil