RZS Flashcards Preview

Farmakologia I > RZS > Flashcards

Flashcards in RZS Deck (7)
Loading flashcards...
1

Leki zmniejszające objawy choroby

NLPZ+paracetamol
Glikokortykosteroidy- prednizon i metyloprednizolon

2

Leki klasyczne modyfikujace przebieg choroby

Metotreksat
Leflunomid
Azatiopryna
Mykofenolan mofetylu
Cyklofosfamid
Leki wiazace immunofiline i przeciwciala pw rec dla IL-2: cyklosporyna, -lismus
Sole zlota
Penicylamina
Sulfasalazyna
Chlorchina, hydroksychlorchina

3

Leki biologiczne

Hamujące TNF alfa
Hamujące IL-1beta
Leki przeciwcytokinowe
Inhibitory wspolstymulacji limf T
Rytuksymab

4

Leki hamujace TNFalfa

Infliksymab
Adalimumab
Etanercept
Golimumab

5

Leki hamujace IL-1beta

Anakinra
Rylonacept

6

Leki przeciwcytokinowe

Tocylizumab(atlizumab)

7

Inhibitory wspolstymulacji limf T

Abatacept