Autakoidy Peptydowe Flashcards Preview

Farmakologia I > Autakoidy Peptydowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy Peptydowe Deck (11)
Loading flashcards...
1

Inhibitor kalikreiny

Aprotynina
Ekalantyd

2

Antagonista B2

Ikatybant

3

Inhibitor reniny

Aliskiren

4

Inhibitor NEP

Kandoksatryl

5

Inhibitory wazopeptydowe

Omapatrylat

6

Inhibitory ACE działające bezpośrednio

Kaptopryl
Alacepryl
Moweltypryl

7

Inhibitory ACE prekursory leków

Benazepryl
Chinapryl
Cylazapryl
Enalapryl
Fozynopryl
Peryndopryl
Ramipryl
Trandolapryl

8

Inhibitory osoczowe ACe

Kaptopryl
Enalapryl
Cylazapryl
Benazapryl

9

Inhibitory tkankowe ACE

Chinapryl
Fozynopryl
Peryndopryl
Ramipryl
Trandolapryl

10

Blokery rec AT1

Sartany

11

Antagoniści rec endotelinowych

Bozentan
Sytaksentan
Ambizentan