Autakoidy aminowe Flashcards Preview

Farmakologia I > Autakoidy aminowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy aminowe Deck (8)
Loading flashcards...
1

Uwalniacze histaminy

Atropina
Tubokuraryna
Morfina

2

Stabilizatory błony komórkowej mastocytu

Ketotyfen
Azelastyna
Kromoglikan sodu
Nedokromil

3

Nieselektywne inhibitory H1

Antazolina
Difenhydramina
Dimenhydrynat
Hydroksyzyna
Klemastyna
Ketotyfen
Prometazyna

4

Selektywne inhibitory H1

Astemizol
Azelastyna
Cetyryzyna
Ebastyna
Feksofenadyna
Lewocetyryzyna
Lewokabostyna
Loratydyna
Mizolastyna

5

Agoniści 5-HT1

A - buspiron
B i D - tryptany

6

Antagoniści 5-HT2

Pizotyfen
Cyproheptadyna
Metysergid
Leki stosowane w profilaktyce migreny

7

Antagoniści 5-HT3

Setrony
Metoklopramid

8

Agonisci 5-HT4

Cyzapryd