Adverbs Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Adverbs > Flashcards

Flashcards in Adverbs Deck (45):
1

litt

a little

2

allerede

already

3

akkurat

"exactly/precisely"

4

alene

alone

5

fortsatt

"still", "even now", "yet"

6

ganske

quite

7

hvem som helst

whoever, anybody

8

ennå

yet, still

9

til og med

"up to and including", even

10

sjelden

uncommon, seldom

11

helst

rather, preferably

12

gjerne

gladly

13

nær

beside, near to, near, nearby, close

14

helt

all, totally, completely

15

absolutt

absolutely

16

egentlig

actually, really, originally

17

kun

only, just

18

åpenbart

obviously, evidently

19

enn

than

20

snart

shortly, soon, presently

21

siden

since

22

også

also

23

alltid

always, forever

24

now

25

ofte

often

26

når som helst

whenever

27

mer

more

28

bare

just, only

29

igjen

again

30

sammen

together

31

hvor som helst

wherever, anywhere

32

kanskje

perhaps, maybe

33

borte

away, off, over

34

av og til

"now and then"

35

lenge

long (of time)

36

fremdeles

"still"

37

dessverre

unfortunately

38

sannsynligvis

probably

39

hva som helst

whatever, anything

40

heller

rather

41

aldri

never

42

svært

great, very, really

43

nok

enough

44

nesten

almost

45

vanligvis

usually