Computers Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Computers > Flashcards

Flashcards in Computers Deck (50):
1

en bruker

a user

2

å slå av

to turn off

3

å abonnere på

to subscribe to

4

en maskinvare

a hardware

5

å slette

to delete

6

et uhell

an accident, bad luck

7

gyldig

valid, acceptable

8

å logge

to log

9

et programmeringsspråk

a programming language

10

et nett

a web, net

11

en robot

a robot

12

ut på dato

"out of date"

13

å lagre

to save, to store

14

å oppdatere

to update

15

et brukernavn

a username

16

å være nødt til

to need to, to have to, to be forced to

17

ei innstilling

an adjustment, a setting

18

en tilgang

an access

19

tilgjengelig

available, accessible

20

en konto

an account

21

å poste

to post

22

å e-poste

to email

23

et nettsted

a website

24

en hjemmeside

a home page

25

et passord

a password

26

en lenke

a link

27

en fil

a file

28

å laste ned

to download

29

å avbryte

to cancel, to interrupt

30

å kommentere

to comment

31

hodetelefoner

headphones

32

et nettverk

a network

33

å redigere

to edit

34

å installere

to install

35

redigerte

edit/edited (past)

36

ved et uhell

"by accident"

37

et program

a program

38

å trykke

to print, to push, to press

39

en e-post

an e-mail

40

å lukke

to close, shut (door, window, etc)

41

ugyldig

invalid, void, null

42

klikket

clicked (past)

43

et internett

an internet

44

en blogg

a blog

45

en utgave

an edition, version

46

en programvare

a software

47

et vedlegg

an attachment

48

et tastatur

a keyboard

49

et innlegg

an entry, post

50

å klikke

to click