Banking Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Banking > Flashcards

Flashcards in Banking Deck (11):
1

å sløse

to waste, to throw away, to spend lavishly

2

å tjene

to earn

3

økonomisk

economic, financial

4

en fattigdom

a poverty

5

en børs

a stock exchange

6

ei helseforsikring

a health insurance

7

et lån

a loan

8

ei inntekt

an income

9

å finansiere

to finance, to fund

10

privat

private

11

å eie ikke overskudd

to not have the energy