Ancient People Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > Ancient People > Flashcards

Flashcards in Ancient People Deck (70):
1

excavations

qazıntılar

2

ancient

qədim

3

xurafat

superstition

4

implements

iş aləti

5

to adapt oneself

uyğunlaşmaq

6

archeology

arxeoloqiya

7

Stone Age

Daş Dövrü

8

to worship

pərəstiş etmək

9

mağara

cave

10

tayfa

tribe

11

tribe

tayfa

12

disappearance

yox olma

13

superstition

xurafat

14

daş baltası

stone axe

15

iş aləti

implements

16

to domesticate, to tame

əhliləşdirmək

17

yox olma

disappearance

18

qazıntı

excavation site

19

parça

fragment

20

əhliləşdirmək

to domesticate, to tame

21

Buz Dövrü

Ice Age

22

od

fire

23

adamyeyən

cannibal

24

Tunc Dövrü

Bronze Age

25

fragment

parça

26

Ice Age

Buz Dövrü

27

prehistoric

tarixdən əvvəlki

28

büt

idol

29

spear

nizə

30

pərəstiş etmək

to worship

31

tarixdən əvvəlki

prehistoric

32

find (object from archeology)

tapıntı

33

the oldest

ən qədim

34

to be at war

müharibə etmək

35

nizə

spear

36

archeologist

arxeoloq

37

fire

od

38

cannibal

adamyeyən

39

ovçu

hunter

40

Bronze Age

Tunc Dövrü

41

uyğunlaşmaq

to adapt oneself

42

arxeoloq

archeologist

43

tonqal

campfire

44

mamont

mammoth

45

to hunt

ov etmək

46

inkişaf

development

47

rock painting

qaraüstü rəsmlər

48

excavation site

qazıntı

49

cave

mağara

50

ibtidai

primitive

51

archeological

arxeoloji

52

qazıntılar

excavations

53

idol

büt

54

primitive

ibtidai

55

stone axe

daş baltası

56

ov etmək

to hunt

57

təkamül

evolution

58

müharibə etmək

to be at war

59

ən qədim

the oldest

60

hunter

ovçu

61

development

inkişaf

62

mammoth

mamont

63

arxeoloji

archeological

64

evolution

təkamül

65

tapıntı

find (object from archeology)

66

campfire

tonqal

67

Daş Dövrü

Stone Age

68

qədim

ancient

69

arxeoloqiya

archeology

70

qaraüstü rəsmlər

rock painting