War. Military Action (part 1) Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > War. Military Action (part 1) > Flashcards

Flashcards in War. Military Action (part 1) Deck (114):
1

ağır

serious

2

atəş

shot, shooting

3

to drop a bomb

bomba atmaq

4

strategy

strategiya

5

döyüş

combat, fight

6

to declare

elan etmək

7

combat, fight

döyüş

8

to hit (the target)

sərrast vurmaq

9

conqueror

istilaçı

10

tikanlı məftil

barbwire

11

to sink (~ a ship)

batırmaq

12

partlayış

explosion

13

hücum etmək

to attack, to storm, to go on the offensive

14

serious

ağır

15

vətəndaş müharibəsi

civil war

16

wounded

yaralı

17

order, command

əmr

18

yaralı

wounded

19

war

müharibə

20

aggression

təcavüz

21

to center fire

atəşə tutmaq

22

treacherously

xaincəsinə

23

geri çəkilmək

to retreat

24

vuruşma

battle

25

mühasirə

siege (to be under ~), encirclement

26

to defend (a country, etc)

müdafiyə etmək

27

to fire a shot

güllə atmaq

28

təxliyə

evacuation

29

tapşırıq

mission

30

əmr

order, command

31

tuşlamaq

to point (a gun)

32

düşmən

enemy

33

shot, shooting

atəş

34

taktika

tactics

35

səngər

trench

36

to bomb

bombalamaq

37

işğal etmək

to invade

38

bombardment

atəşə tutma

39

batırmaq

to sink (~ a ship)

40

deşik

hole (in a ship)

41

strategiya

strategy

42

mission

tapşırıq

43

qüllə

tower (of sentry, etc)

44

hostile

əleyhdar

45

cəbhə arxası

rear (at war)

46

rear (at war)

cəbhə arxası

47

bombing (by aircraft)

bombalama

48

müdafiyə etmək

to defend (a country, etc)

49

front (at war), vanguard

cəbhə

50

to take aim

nişan almaq

51

cəbhə

front (at war), vanguard

52

to attack, to storm, to go on the offensive

hücum etmək

53

müdafiyə

defence

54

yaralmaq

to wound

55

təxliyə etmək

to evacuate

56

to wound

yaralmaq

57

explosion

partlayış

58

yara

wound

59

atəşə tutma

bombardment

60

atəşə tutmaq

to center fire

61

tactics

taktika

62

to retreat

geri çəkilmək

63

to point (a gun)

tuşlamaq

64

trench

səngər

65

wound

yara

66

bomba atmaq

to drop a bomb

67

müdafiyə olunmaq

to defend oneself

68

civil war

vətəndaş müharibəsi

69

evacuation

təxliyə

70

güllə atmaq

to fire a shot

71

secret

məxfi

72

retreat

geri çəkilmə

73

siege (to be under ~), encirclement

mühasirə

74

batmaq

to sink, to founder

75

bombalama

bombing (by aircraft)

76

geri çəkilmə

retreat

77

defence

müdafiyə

78

sərrast vurmaq

to hit (the target)

79

bombalamaq

to bomb

80

xəstəxana, hospital

hospital

81

enemy

düşmən

82

to evacuate

təxliyə etmək

83

to order (military)

əmr etmək

84

istilaçı

conqueror

85

məxfi

secret

86

invader

işğalçı

87

to be at war

müharibə etmək

88

barrier

çəpərləmə

89

mühasirəyə almaq

to encircle, to siege

90

declaration

elan edilmə

91

hospital

xəstəxana, hospital

92

nişan almaq

to take aim

93

işğalçı

invader

94

barbwire

tikanlı məftil

95

əleyhdar

hostile

96

hücum

attack, storm, offensive

97

hole (in a ship)

deşik

98

to invade

işğal etmək

99

yara almaq

to have a wound

100

battle

vuruşma

101

elan edilmə

declaration

102

müharibə etmək

to be at war

103

elan etmək

to declare

104

çəpərləmə

barrier

105

tower (of sentry, etc)

qüllə

106

xaincəsinə

treacherously

107

təcavüz

aggression

108

to encircle, to siege

mühasirəyə almaq

109

to sink, to founder

batmaq

110

attack, storm, offensive

hücum

111

müharibə

war

112

əmr etmək

to order (military)

113

to have a wound

yara almaq

114

to defend oneself

müdafiyə olunmaq