Middle Ages Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > Middle Ages > Flashcards

Flashcards in Middle Ages Deck (118):
1

Qallar

Gauls

2

king

kral

3

visor

dəbilqə üzlüyü

4

vassal

vassal

5

peoples

xalqlar

6

dəniz quldurluğu

piracy (of vessel)

7

qılınc

sword

8

armour

yaraq-əsləhə

9

abordaj

boarding (in attack)

10

ekspedisiya

expedition

11

piracy (of vessel)

dəniz quldurluğu

12

ərazi

territory

13

Bizanslılar

Byzantines

14

mühasirə olunmuş

besieged

15

hersoq

duke

16

to discover

kəşf etmək

17

işgəncə

torture

18

cruel

qəddar

19

mühasirə etmək

to besiege

20

qraf

earl

21

kardinal

cardinal

22

Vikinqlər

Vikings

23

baron

baron

24

xalq

people

25

Byzantium, Byzantine

Bizans

26

əhl-səlib

crusader

27

istila etmək

to conquer

28

dəmir geyim

chain armour

29

karir

heretic

30

earl

qraf

31

vassal

vassal

32

Bizans

Byzantium, Byzantine

33

qəddar

cruel

34

qüdrətli

powerful (~ king, etc)

35

muşketyor

musketeer

36

Vikings

Vikinqlər

37

chain armour

dəmir geyim

38

Romans

Romalılar

39

qalxan

shield

40

Roma

Roman

41

heraldika

heraldry

42

inkvizisiya

inquisition

43

heraldik

heraldic

44

Goths

Qotlar

45

leader

rəhbər

46

hökmdar

ruler (sovereign)

47

discovery

kəşf etmə

48

to attack

hücum etmək

49

xəzinə

treasures

50

tribe

tayfa

51

loot

qənimət

52

imperator

emperor

53

Gauls

Qallar

54

inkvizitor

inquisitor

55

rəhbər

leader

56

küfr

heresy

57

to occupy (invade)

işğal etmək

58

Roman Empire

Roma İmperiyası

59

Qotlar

Goths

60

tribes

tayfalar

61

heretic

karir

62

ruler (sovereign)

hökmdar

63

xaç yürüşü

crusade

64

Romalılar

Romans

65

feudal, feudal lord

mülkədar

66

baron

baron

67

tayfalar

tribes

68

expedition

ekspedisiya

69

crusader

əhl-səlib

70

mühasirə

siege

71

heraldry

heraldika

72

bishop

yepiskop

73

cardinal

kardinal

74

pirate

dəniz qulduru

75

emperor

imperator

76

kəşf etmə

discovery

77

heresy

küfr

78

yepiskop

bishop

79

dəbilqə üzlüyü

visor

80

powerful (~ king, etc)

qüdrətli

81

tayfa

tribe

82

rıtsar

knight, knightly

83

inquisitor

inkvizitor

84

Roman

Roma

85

territory

ərazi

86

sword

qılınc

87

treasures

xəzinə

88

shield

qalxan

89

to conquer

istila etmək

90

mülkədar

feudal, feudal lord

91

navigation

gəmiçilik

92

Slavs

Slavyanlar

93

dəniz qulduru

pirate

94

besieged

mühasirə olunmuş

95

torture

işgəncə

96

to besiege

mühasirə etmək

97

people

xalq

98

boarding (in attack)

abordaj

99

qənimət

loot

100

gəmiçilik

navigation

101

barbarians

barbarlar

102

xalqlar

peoples

103

musketeer

muşketyor

104

Byzantines

Bizanslılar

105

duke

hersoq

106

kəşf etmək

to discover

107

barbarlar

barbarians

108

crusade

xaç yürüşü

109

işğal etmək

to occupy (invade)

110

siege

mühasirə

111

Slavyanlar

Slavs

112

inquisition

inkvizisiya

113

heraldic

heraldik

114

yaraq-əsləhə

armour

115

hücum etmək

to attack

116

knight, knightly

rıtsar

117

kral

king

118

Roma İmperiyası

Roman Empire