Funerals. Burial Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > Funerals. Burial > Flashcards

Flashcards in Funerals. Burial Deck (44):
1

fence

hasar

2

to sob

hönkürmək

3

dəfn

funeral

4

casket

tabut

5

urna

urn

6

ölü

the deceased

7

qəbristanlıq

cemetery

8

hearse

cənazə arabası

9

krematori

crematory

10

abidə

tombstone

11

shroud

kəfən

12

hönkürmək

to sob

13

to die

ölmək

14

əklil

wreath

15

matəm

mourning

16

mərasim

procession

17

tabut

casket

18

hasar

fence

19

urn

urna

20

to cry (weep)

ağlamaq

21

cənazə arabası

hearse

22

ağlamaq

to cry (weep)

23

wreath

əklil

24

death

ölüm

25

dəfn etmək

to bury

26

funeral home

dəfn etmə bürosu

27

dəfn etmə bürosu

funeral home

28

ölüm

death

29

mourning

matəm

30

nekroloq

obituary

31

obituary

nekroloq

32

gravestone

qəbir daşı

33

kəfən

shroud

34

grave, tomb

qəbir

35

to bury

dəfn etmək

36

tombstone

abidə

37

ölmək

to die

38

funeral

dəfn

39

cemetery

qəbristanlıq

40

the deceased

ölü

41

qəbir

grave, tomb

42

crematory

krematori

43

qəbir daşı

gravestone

44

procession

mərasim