War. Military Action (part 2) Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > War. Military Action (part 2) > Flashcards

Flashcards in War. Military Action (part 2) Deck (118):
1

and

oath (vow)

2

to decorate (give medal to)

təltif etmək

3

to escape

qaçmaq

4

şifr

cipher, code

5

decoration

mükafat

6

dağıtmaq

to destroy

7

pusqu

ambush

8

prisoner of war

əsir

9

tərksilah etmək

to disarm

10

hədəf

target

11

medal

medal

12

to be in captivity

əsirlikdə olmaq

13

report

raport

14

satqınlıq

betrayal

15

şərait

situation

16

to execute

güllələmək

17

hünər

feat (of courage)

18

medal

medal

19

hava həyacanı

air-raid warning

20

to march (on parade)

addımlamaq

21

ratsiya

portable radio

22

captivity

əsirlik

23

manevrlər

maneuvers

24

portable radio

ratsiya

25

ambush

pusqu

26

Attention!

Farağat!

27

məğlubiyyət

defeat

28

xarabalıq

devastation

29

At ease!

Azad!

30

poliqon

firing ground

31

to betray

satmaq

32

concentration camp

həbs düşərgəsi

33

Azad!

At ease!

34

minefield

minalanmış sahə

35

and içmək

to swear (an oath)

36

to swear (an oath)

and içmək

37

flare (rocket)

signal raketi

38

qələbə

victory

39

ısir almaq

to capture

40

şərəf

glory (honour, fame)

41

cipher, code

şifr

42

əsirlik

captivity

43

to capture

ısir almaq

44

to be mined

minaya düşmək

45

alarm (warning)

həyacan

46

to handle (a gun, etc)

işlətmək

47

victory

qələbə

48

əsirlikdə olmaq

to be in captivity

49

order (e.g. ~ of merit)

orden

50

shoulder stripe

poqon

51

rəsmi geyim

uniform

52

yardım

reinforcement (of army)

53

uniform

rəsmi geyim

54

headquarters

qərargah

55

parol

password

56

betrayal

satqınlıq

57

firing ground

poliqon

58

kəsfiyyat

reconnaissance

59

parade

parad

60

betrayer

satqın

61

mükafat

decoration

62

oath (vow)

and

63

orden

order (e.g. ~ of merit)

64

panika

panic

65

satqın

betrayer

66

həyacan

alarm (warning)

67

parad

parade

68

destruction, ruins

dağıntı

69

devastation

xarabalıq

70

to disarm

tərksilah etmək

71

konspirasiya

conspiracy

72

əsir

prisoner of war

73

dağıntı

destruction, ruins

74

banner (flag)

bayraq

75

to mine (road, etc)

minalamaq

76

glory (honour, fame)

şərəf

77

signal raketi

flare (rocket)

78

mine (explosive)

mina

79

execution

güllə cəzası

80

reinforcement (of army)

yardım

81

minalanmış sahə

minefield

82

to survive

sağ qalmaq

83

air-raid warning

hava həyacanı

84

sağ qalmaq

to survive

85

target

hədəf

86

panic

panika

87

güllələmək

to execute

88

Farağat!

Attention!

89

güllə cəzası

execution

90

əleyhqaz

gas mask

91

qərargah

headquarters

92

to destroy

dağıtmaq

93

işlətmək

to handle (a gun, etc)

94

situation

şərait

95

qaçmaq

to escape

96

feat (of courage)

hünər

97

bayraq

banner (flag)

98

password

parol

99

reconnaissance

kəsfiyyat

100

signal

signal

101

minaya düşmək

to be mined

102

raport

report

103

armistice

atəşkəs

104

to be taken prisoner

əsir düşmək

105

signal

signal

106

conspiracy

konspirasiya

107

təltif etmək

to decorate (give medal to)

108

gas mask

əleyhqaz

109

maneuvers

manevrlər

110

əsir düşmək

to be taken prisoner

111

minalamaq

to mine (road, etc)

112

mina

mine (explosive)

113

satmaq

to betray

114

həbs düşərgəsi

concentration camp

115

defeat

məğlubiyyət

116

addımlamaq

to march (on parade)

117

poqon

shoulder stripe

118

atəşkəs

armistice