Breaking the Law. Criminals (part 2) Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > Breaking the Law. Criminals (part 2) > Flashcards

Flashcards in Breaking the Law. Criminals (part 2) Deck (86):
1

attempt

qəsd etmə

2

yandırmaq

to set fire

3

swindle

yalan

4

hooligan

xuliqan

5

pulla ələ almaq

to bribe

6

pimp

qadın alverçisi

7

prostitution

fahişəlik

8

revenge

intiqam

9

prostitute

fahişə

10

zorlamaq

to violate, to rape

11

bribe

rüşvət

12

terrorism

terrorizm

13

to poison

zəhərləmək

14

rüşvət

bribe

15

girov götürulən adam

hostage

16

to set fire

yandırmaq

17

zəhər

poison

18

incendiary (arsonist)

qəsdən yandıran

19

maniac

manyak

20

qəsd etmə

attempt

21

silahlı

armed

22

terrorist

terrorçu

23

intihar

suicide (act)

24

pulla ələ alma

bribery

25

fahişəlik

prostitution

26

threat

hədə

27

narkoman

drug addict

28

zorlayan

rapist

29

to spy

casusluq etmək

30

hostage

girov götürulən adam

31

partlayış

explosion

32

to bribe

pulla ələ almaq

33

to torture

işgəncə vermək

34

to swindle

yalan satmaq

35

drug addict

narkoman

36

to blow up

partlatmaq

37

yalan satmaq

to swindle

38

zəhərləmək

to poison

39

terrorçu

terrorist

40

violation, rape

zorlama

41

bribery

pulla ələ alma

42

partlatmaq

to blow up

43

pirate

dəniz qulduru

44

intiqam

revenge

45

violence

zorakılıq

46

to poison oneself

özümü zəhərləmək

47

qadın alverçisi

pimp

48

to hijack

qaçırmaq

49

zorlama

violation, rape

50

manyak

maniac

51

spying

casusluq

52

birinin canına qəsd etmək

to make an attempt

53

torture

işgəncə

54

işgəncə vermək

to torture

55

explosion

partlayış

56

intiqam almaq

to revenge

57

armed

silahlı

58

dəniz qulduru

pirate

59

to threaten

hədələmək

60

to revenge

intiqam almaq

61

suicide (person)

intihar edən adam

62

poison

zəhər

63

hədə

threat

64

zorakılıq

violence

65

qaçırmaq

to hijack

66

intihar edən adam

suicide (person)

67

işgəncə

torture

68

to make an attempt

birinin canına qəsd etmək

69

xuliqan

hooligan

70

casusluq

spying

71

to torment

əzab vermək

72

fırıldaqçı

swindler

73

əzab vermək

to torment

74

rapist

zorlayan

75

suicide (act)

intihar

76

özümü zəhərləmək

to poison oneself

77

qəsdən yandıran

incendiary (arsonist)

78

hədələmək

to threaten

79

narkotik alverçisi

drug dealer

80

casusluq etmək

to spy

81

swindler

fırıldaqçı

82

to violate, to rape

zorlamaq

83

yalan

swindle

84

drug dealer

narkotik alverçisi

85

terrorizm

terrorism

86

fahişə

prostitute