Holidays. Events Flashcards Preview

Azerb Vocab 21 - Life Events > Holidays. Events > Flashcards

Flashcards in Holidays. Events Deck (104):
1

to give as a gift

hediyyə vermək

2

to invite

dəvət etmək

3

to celebrate (jubilee, birthday, etc)

qeyd etmək

4

to celebrate

bayram etmək

5

fişəng

firecracker

6

banquet (party)

banket

7

hədiyyə

gift, present

8

to meet guests

qonaq qarşılamaq

9

joy

sevinc

10

şənlənmək

to have fun

11

salam atəşi

fireworks

12

jubilee

yubiley

13

greetings card

təbrik açıqçası

14

invitation

dəvətnamə

15

bride

nişanlı

16

yolka bəzəyi

Christmas tree decorations

17

Christmas tree decorations

yolka bəzəyi

18

Milad

Christmas

19

Christmas

Milad

20

banket

banquet (party)

21

rəqs

dance

22

sevinc

joy

23

evlənmək

to get married

24

national day

milli bayram

25

wedding

toy

26

qonaq etmək

to offer (a drink, etc)

27

guest

qonaq

28

bouquet (of flowers)

gül dəstəsi

29

public holiday

bayram günü

30

to congratulate

təbrik etmək

31

to dance

rəqs etmək

32

ziyafət

reception (formal party)

33

toast

tost

34

şampan şərabı

champagne

35

reception (formal party)

ziyafət

36

hadisə

event (happening)

37

rəqs etmək

to dance

38

tədbir

event (organised activity)

39

dance

rəqs

40

dəvət etmək

to invite

41

Milad bayramınız şən keçsin

Merry Christmas!

42

Ramadan

Ramadan

43

vals

waltz

44

ildönümü

anniversary

45

to visit (to go to see)

qonaq getmək

46

Happy New Year!

Yeni iliniz mübarək!

47

açıqça almaq

to get a postcard

48

qonaq

guest

49

to have fun

şənlənmək

50

to offer (a drink, etc)

qonaq etmək

51

qonaq getmək

to visit (to go to see)

52

christmas cracker

şax-şax

53

event (organised activity)

tədbir

54

qeyd etmək

to celebrate (jubilee, birthday, etc)

55

tost

toast

56

açıqça göndərmək

to send a postcard

57

event (happening)

hadisə

58

Merry Christmas!

Milad bayramınız şən keçsin

59

Easter, Passover

Pasxa

60

gül dəstəsi

bouquet (of flowers)

61

Bütün Övliyalar Günü

All Saint's Day

62

dəvətnamə

invitation

63

şax-şax

christmas cracker

64

bayram günü

public holiday

65

All Saint's Day

Bütün Övliyalar Günü

66

bayram

celebration, holiday

67

təbrik

congratulations

68

Yeni iliniz mübarək!

Happy New Year!

69

bəy

fiance

70

New Year

Yeni il

71

gift, present

hədiyyə

72

to send a postcard

açıqça göndərmək

73

hediyyə vermək

to give as a gift

74

toy

wedding

75

nişanlı

bride

76

to get a postcard

açıqça almaq

77

champagne

şampan şərabı

78

qonaq qarşılamaq

to meet guests

79

Yeni il

New Year

80

fiance

bəy

81

hədiyyə almaq

to receive a gift

82

anniversary

ildönümü

83

Yeni il yolkası

Christmas tree

84

bayram etmək

to celebrate

85

təbrik açıqçası

greetings card

86

təbrik etmək

to congratulate

87

şənlik

fun, merriment

88

yubiley

jubilee

89

fun, merriment

şənlik

90

Ramadan

Ramadan

91

feast

böyük qonaqlıq

92

fireworks

salam atəşi

93

tanqo

tango

94

waltz

vals

95

Pasxa

Easter, Passover

96

milli bayram

national day

97

to get married

evlənmək

98

tango

tanqo

99

böyük qonaqlıq

feast

100

firecracker

fişəng

101

Christmas tree

Yeni il yolkası

102

celebration, holiday

bayram

103

congratulations

təbrik

104

to receive a gift

hədiyyə almaq