Anglická slovíčka 1 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 1 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 1 anglicko - česká Deck (300)
Loading flashcards...
1

achieve

dosáhnout

2

acquire

získat

3

amount

množství

4

appear

objevit se

5

around

kolem

6

between

mezi, spolu

7

bind

vázat

8

cause

způsobit

9

concerned

znepokojený

10

confident

sebejisty

11

differ

lišit se

12

don't have to

nemuset

13

due

patřičný

14

ensure

zajistit

15

even

dokonce

16

Except

kromě, mimo

17

given

daný, vzhledem k

18

have to

muset

19

however

nicméně, však

20

I thought

já jsem si myslel

21

initiate

zahájit

22

lacks

chybí

23

legacy

dědictví

24

likely

pravděpodobně

25

measured

změřený

26

membership

členství

27

notice

oznámení

28

possibility

možnost

29

precisely

přesně

30

privacy

soukromí