Anglická slovíčka 1 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 1 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 1 anglicko - česká Deck (300)
1

achieve

dosáhnout

2

acquire

získat

3

amount

množství

4

appear

objevit se

5

around

kolem

6

between

mezi, spolu

7

bind

vázat

8

cause

způsobit

9

concerned

znepokojený

10

confident

sebejisty

11

differ

lišit se

12

don't have to

nemuset

13

due

patřičný

14

ensure

zajistit

15

even

dokonce

16

Except

kromě, mimo

17

given

daný, vzhledem k

18

have to

muset

19

however

nicméně, však

20

I thought

já jsem si myslel

21

initiate

zahájit

22

lacks

chybí

23

legacy

dědictví

24

likely

pravděpodobně

25

measured

změřený

26

membership

členství

27

notice

oznámení

28

possibility

možnost

29

precisely

přesně

30

privacy

soukromí

31

properly

správně, pořádně

32

put

dát, kást

33

reason

důvod

34

recently

nedávno

35

referred

uvedený

36

regarding

týkající se

37

reveal

odhalit

38

should be

by měla být

39

similar

podobný

40

statement

prohlášení

41

suggest

navrhnout

42

suspect

podezřelý

43

therefore

proto

44

tied

svázaný

45

treated

léčený

46

valid

platný

47

went

šel jsem

48

wish

přání

49

occurs

dochází, nastane

50

contention

tvrzení

51

attempt

pokus

52

affect

postihnout

53

prevents

brání

54

advantages

výhody

55

particular

konkrétní

56

purpose

účel

57

issues

otázky, problémy

58

establish

navázat, zřídit

59

common

společný, obyčejný, častý

60

thus

tak, tedy

61

provided

za předpokladu, pokud

62

during

během

63

while

zatímco

64

taken place

uskutečnily

65

gather

shromáždit

66

omitted

vynechat

67

though

ačkoli i když

68

whether

zda

69

sold

prodal

70

if

pokud, když

71

hope

doufat, naděje

72

examine

přezkoumat, zkoumat

73

behalf

jménem

74

through

přes

75

revoke

zrušit

76

belongs

patřit

77

related

souvisejicí

78

via

přes

79

too bad

škoda

80

let

nechat, dovolit

81

average

průměr

82

content

obsah

83

so far

zatím

84

neither

ani
žádná

85

vault

přeskočit, překlenout

86

appreciation

uznání

87

assure

ujistit

88

best regards

s přátelským pozdravem

89

bother

obtěžovat někoho

90

collaboration

spolupráce

91

confrontational

konfrontační

92

deadline

dodržet termín

93

market researcher

průzkumník trhu

94

reminder

upomínka

95

shipment

zásilka

96

supplier

dodavatel

97

survey

průzkum

98

whole

celek

99

said

řekl, uvedený, zmíněný

100

employee  = worker 

zaměstnanec

101

employer = boss

zaměstnavatel

102

happy

štastný

103

sad

smutný

104

bored

nudit

105

excited

vzrušený

106

rich 

bohatý

107

poor

chudý

108

expensive

drahý

109

cheap

levný

110

the worst

nejhorší

111

worse than

horší než

112

better than

lepší než

113

the best

nejlepší

114

devise

vymyslet

115

gain

získat

116

otherwise

jinak

117

less

méně

118

more

více

119

ruined

zničený

120

shit

hovno

121

smelly

páchnoucí, smradlavý

122

clarify

objasnit

123

avoid

vyhnout se

124

confusion

zmatek

125

explanatory

vysvětlující

126

augment

zvětšit

127

recaps

shrnout

128

reinforce

posílit (např. signál)

129

yet

ještě, zatím

130

outlined

Nastínit

131

implies

znamená, zahrnovat

132

beyond

mimo, za

133

seemingly

podle všeho, patrně

134

arbitrary

libovolný

135

crucial

rozhodující

136

mentioned

zmíněný

137

vendors

dodavatelé

138

cases

případy

139

pieces

kusy

140

experiencing

zažívá

141

significant

významný

142

necessary

nutný

143

a bit

trochu

144

consider

zvážit

145

wasted

promarněný

146

involves

zahrnuje

147

as long

pokud

148

partway

předčasně

149

through

přes

150

formerly

dříve, původně

151

capabilities

možnosti

152

can be further

může být dále

153

despite

navzdory

154

handy

praktický

155

deprecated

zastaralé

156

maintain

udržovat

157

regain

získat zpět

158

elsewhere

jinde

159

although

ačkoli

160

mature

zralý

161

were

byly

162

basis

základ

163

aging

stárnutí

164

do not confuse

nepletťe

165

unlike

na rozdíl od

166

inconvenient

nevyhovující

167

fundamental

základní

168

further

další

169

unless

ledaže ne, jestliže ne, pokud

170

seamless

bezproblémový
bezešvý

171

fired

vystřelil

172

insurance

pojištění

173

victim

objetí

174

fraud

podvod

175

bait

návnada

176

kind

druh

177

rid

zbavit

178

annoyed

naštvaný

179

caught

chytil

180

pretending

předstírat

181

reputable

seriozní

182

expression

výraz

183

definitely

rozhodně

184

Consecutive

po sobě

185

Freight

Náklad
Dopravné
Doprava

186

slow down

zpomalit

187

throw out

vyhodit

188

chain

řetěz

189

complain

stěžovat si

190

narrow

úzký

191

Pity

Škoda

192

much

hodně

193

more

více

194

many

mnoho

195

when

když

196

skills

dovednosti

197

cable distribution

kabelové rozvody

198

whom

koho

199

blow

vyhodit

200

socket

zásuvka

201

deserve

zasloužit

202

Enviroment

prostředí

203

gotta

musím

204

wise

moudrý

205

she does

dělá

206

vicious

zlý

207

disappointing

zklamáním

208

kidding

sranda

209

guessed

hádal

210

I take care of

starám se o

211

responsibility

zodpovědnost

212

knowledge

znalosti

213

humiliate

ponížit

214

I don’t mind him.

nevadí mi

215

passion

vášeň

216

currently

v současné době

217

current

současný

218

choleric

cholerický

219

handle

zacházet s

220

pressure

tlak

221

overcame it

překonat

222

rephrase it

říci jiným slovem

223

accomplishmet

úspěch

224

failure

neúspěch

225

salary

plat

226

wage

mzda

227

hire you

najmout si

228

compensation

odškodnění

229

when

kdy, když

230

brought

přinesl

231

to be sold

k prodeji

232

annual

roční

233

obsolete

zastaralý

234

reportedly

údajně

235

evaluate

posoudit, ohodnotit

236

assured

sebejistý

237

smell

cítit, vůně

238

strength

síla

239

weakness

slabost

240

find out

zjistit

241

transition

přechod

242

suppose

předpokládat

243

certainly

jistě

244

desire

touha, přání

245

cute

roztomilý

246

afraid

bát se

247

power station

elektrárna

248

cancer

rakovina

249

spilled

rozlitý

250

disassemble

rozložit

251

honest

upřímný

252

highlight

vyzdvihnout, zdůraznit

253

someone

někdo

254

somebody

někdo

255

somewhere

někde

256

some

někteří, nějaký

257

something

něco

258

rest

zbytek, odpočinek

259

maintenance

udržovat

260

beacon

maják

261

paradise

ráj

262

curious

zvědavý

263

scarf

šátek, šála

264

hurt

bolest, zranění

265

behavior

chování

266

representation

zastoupení

267

stay

zůstat, pobyt

268

return

návrat

269

does not matter

nezáleží na tom

270

proper

správný, vlastní

271

because of

kvůli

272

depend

záviset

273

it depend

to záleží

274

matter

záležitost, hmota

275

against

proti

276

result

výsledek

277

expect

očekávat

278

after each

po každém

279

low

nízký

280

beautiful

krásný

281

wearable devices

nositelné zařízení

282

borrow

půjčit si

283

describe

popsat

284

within

uvnitř

285

without

bez

286

each

každá

287

each other

navzájem

288

fun

zábava

289

immediately

ihned

290

anyway

v každém případě

291

most

většina

292

become

stát se (něčím)

293

tale

příběh, pohádka

294

manner

způsob

295

greatest

největší

296

great

velký

297

success

úspěch

298

meet all

splnit

299

strict

přísný

300

college

kolej, vysoká škola