Anglická slovíčka 3 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 3 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 3 anglicko - česká Deck (100)
Loading flashcards...
1

whenever

kdykoli

2

serve

sloužit

3

intend

zamýšlet

4

assume

předpokládat

5

familiarity

obeznámenost

6

cover

pokrýt, víko

7

perform

provést

8

portion

část

9

encourage

povzbudit, podporovat

10

ancillary

pomocný

11

edification

poučení

12

equipment

zařízení

13

least

nejméně

14

at least

alespoň

15

lack

nedostatek, chybět

16

substitute

náhradní

17

thus

tedy, tudíž

18

point

bod

19

involve

zahrnout

20

reverse

zvrátit, obrátit

21

since

od té doby, od

22

closely

úzce

23

enhancements

vylepšení

24

would be

bude

25

would

bych

26

attributed

přidělený

27

smoot

hladký

28

odds

pravděpodobnost

29

retain

udržet

30

reliable

spolehlivý